Folder Professional series
Specifikacije

Detaljne specifikacije

Folder Professional 6011/6013

Brzina savijanja

do 18 m/min u kombinaciji sa ColorWave 9000 uz licencu za veliku brzinu, standardna brzina savijanja 2,5–10 m/min; 89,4–393,7 inča/min

Kapacitet ležišta za unakrsno savijanje

150 mešanih dokumenata pri 80 g/m2; 20 funti

Kapacitet ležišta za redno savijanje

5 dokumenata, u zavisnosti od stila savijanja i dužine dokumenta

Kapacitet gornjeg ležišta

100 dokumenata na običnom papiru ili 10 dokumenata na sjajnom papiru

Maks. dužina dokumenta, samo redno savijanje

28 slojeva sa papirom od 80 g/m2; 20 funti. apsolutna dužina dokumenta zavisi od širine table (približno 28 x širina table). dužina može opciono da bude neograničena

Maks. dužina dokumenta, redno i unakrsno savijanje

13 slojeva sa papirom od 80 g/m2; 20 funti. apsolutna dužina dokumenta zavisi od širine table. (približno 13 x širina table)

Min. širina dokumenta

279 mm; 11 inča

Maks. širina dokumenta

914 mm; 36 inča

Opseg težina papira

60–110 g/m²; 16–30 funti

Opseg preporučenih težina papira

75–80 g/m²; 20–24 funte

Širina ploče za redno savijanje

170–230 mm; 7–12 inča (opciono: 4–12 inča)

Širina ploče za unakrsno savijanje

250–320 mm; 8–12 inča

Margina

0–40 mm; 0–2 inča

Programi savijanja

255 – prilagodljivo

Radna temperatura

15–35° C; 59–95° F

Vlažnost tokom rada

20–80%

Pritisak akustičkog zvuka

61 dB (A)

Energetski zahtevi

100–120 V – 50/60 Hz | 200–240 V – 50/60 Hz

Glavni osigurač

10 A

Potrošnja energije

Stanje pripravnosti: 30 W Maks: 300 W

Težina uređaja Folder Professional

Folder Professional 6011: 303 kg; 668 funti
Folder Professional 6013 (sa primenjivačem kartica): 345 kg; 761 funta

Dimenzije uređaja Folder Professional (Š x D x V)

Folder Professional 6011: 1.634 x 1.837 x 1.227 mm; 64,3 x 72,3 x 48,3 inča
Folder Professional 6013 (sa primenjivačem kartica): 1.634 x 2.157 x 1.227 mm; 64,3 x 84,9 x 48,3 inča

Težina zapakovanog uređaja Folder Professional

Folder Professional 6011: 353 kg / 779 funti
Folder Professional 6013 (sa primenjivačem kartica): 395 kg; 871 funta

Dimenzije zapakovanog uređaja Folder Professional (Š x D x V)

Folder Professional 6011: 1070 x 1850 x 1430 mm; 42,1 x 72,8 x 56,3 inča
Folder Professional 6013 (sa primenjivačem kartica): 1070 x 2180 x 1430 mm; 42,1 x 85,8 x 56,3 inča