Canon imagePRESS 1125 Specifikacije

MAŠINA ZA ŠTAMPANJE

Preporučeni mesečni obim štampe

imagePRESS 1135: 300.000 do 1 milion
imagePRESS 1125: 250.000 do 800.000
imagePRESS 1110: 100.000 do 600.000

Preporučeni maksimalni mesečni obim štampe

imagePRESS 1135: 3 miliona mesečno
imagePRESS 1125: 2,8 miliona mesečno
imagePRESS 1110: 2,4 miliona mesečno

Ciljni mesečni obim štampe

imagePRESS 1135: 500.000 mesečno
imagePRESS 1125: 350.000 mesečno
imagePRESS 1110: 200.000 mesečno

Rezolucija

1200 x 1200 tpi

Preciznost registrovanja

+/- 0,5 mm (od prednjeg do zadnjeg plana)

Kapacitet hard diska

80 GB

Memorija

512+512 MB

Težina medija

52-300 g/m2

Kapacitet uvlačenja papira

Standardni: 2000
Maksimalni: 14.000 (imagePRESS 1135/1125); 10.000 (imagePRESS 1110)

Kapacitet za završnu obradu

imagePRESS 1135/1125: 27.000; imagePRESS 1110: 17.000

Dimenzije (Š x D x V)

1387 x 809 x 1040 mm (bez kontrolne table)

Težina

Približno 500 kg

Napajanje

230 V x 32 A +230 V x 15 A

PRODUKTIVNOST

Brzina - obično jednostrano

A4: imagePRESS 1135/1125/1110
80 g/m2: 135/125/110
81-105 g/m2: 135/125/110
106-180 g/m2: 135/125/110
181-300 g/m2: 135/125/110
A3: imagePRESS 1135/1125/1110
80 g/m2: 79/75/70
81-105 g/m2: 79/75/70
106-180 g/m2: 70/64/56
181-300 g/m2: 70/64/56

Jednostrano premazano

A4: imagePRESS 1135/1125/1110
90 g/m2: 135/125/110
91-120 g/m2: 117/117/110
121-128 g/m2: 78
129-150 g/m2: 58
151-180 g/m2: 39
181-240 g/m2: 29
A3: imagePRESS 1135/1125/1110
90 g/m2:70
91-120 g/m2: 59/59/56
121-128 g/m2: 39
129-150 g/m2: 29
151-180 g/m2: 19
181-240 g/m2: 14

POD DECK-C1 (POD MAGACIN-C1)/ SECONDARY PAPER DECK-C1 (SEKUNDARNI MAGACIN ZA PAPIR-C1)

Osnovne informacije

3 fioke
Kapacitet od 4.000 listova
Listovi težine 52-300 g/m2
B5-13 x 19,2 inča
imagePRESS 1135/1125: moguće je pričvrstiti do 3 magacina
imagePRESS 1110: moguće je pričvrstiti do 2 magacina

Izvor napajanja/potrošnja

230 V 10 A

Dimenzije

745 x 792 x 1095 mm
1561 x 792 x 1095 mm
2377 x 792 x 1095 mm

Težina

Približno 226 kg (1 magacin)
Približno 452 kg (2 magacina)
Približno 678 kg (3 magacina)

JEDINICA ZA UMETANJE VIŠE DOKUMENATA-A1

Osnovne informacije

3 fioke
Kapacitet od 4.000 listova
Listovi težine 52-300 g/m2
B5-13 x 19,2 inča

Izvor napajanja/potrošnja

230 V 10 A

Dimenzije

1079 x 792 x 1095 mm

Težina

Približno 251 kg

DOCUMENT INSERTION UNIT-F1 (JEDINICA ZA UMETANJE DOKUMENATA-F1)

Broj ležišta

2

Kapacitet ležišta

200 listova po ležištu

Težina papira

52-300 g/m2

Veličina papira

B5-13 x 19,2 inča

Izvor napajanja/potrošnja

230 V 10 A

Dimenzije

701 x 793 x 1397 mm

Težina

55 kg
(ova dodatna oprema dostupna je samo za modele imagePRESS 1110 i imagePRESS 1110 Lite)

COLOUR IMAGE READER-L1 (ČITAČ SLIKA U BOJI-L1)

Osnovne informacije

1 obostrani prelaz

Crno-belo - jednostrano/dvostrano

Brzina skeniranja: 120/120 slika u minuti (600 tpi); 120/200 slika u minuti (300 tpi)

U boji - jednostrano/dvostrano

Brzina skeniranja: 40/40 slika u minuti (600 tpi); 80/80 slika u minuti (300 tpi)

Kapacitet originalnog ležišta

300 listova

Izvor napajanja/potrošnja

iz glavne mašine

Dimenzije

633 x 588 x 179 mm

Težina

Približno 26,9 kg

HIGH CAPACITY STACKER-E1 (SLAGAČ VELIKOG KAPACITETA-E1)

Kapacitet ležišta za slaganje

10.000 listova/A4
5.000 listova/ A3 uz korišćenje listova od 80 g/m2

Kapacitet gornjeg ležišta

1.000 listova uz korišćenje listova od 80 g/m2

Prihvatljiva težina papira

52-300 g/m2

Prihvatljiva veličina papira

B5-13 x 19,2 inča

Izvor napajanja/potrošnja

230 V 10 A (2. slagač može da se napaja iz 1. slagača)

Dimenzije

997 x 792 x 1362 mm

Težina

Približno 210 kg

PERFECT BINDER-C1 (UREĐAJ ZA SAVRŠENO POVEZIVANJE-C1)

Maksimalna veličina korica

B4-13 x 19,2 inča

Težina korica

91-300 g/m2

Unutrašnja veličina

B5-228,6 x 320 mm

Unutrašnja težina

52-105 g/m2

Opseg sečenja

Gornji/donji 13 do 79 mm
Prednja ivica 6,5 do 49,5 mm

Debljina brošure

Do 25 mm

Izvor napajanja

230 V x 10 A

Dimenzije

922 x 783 x 1300 mm

Težina

Približno 306 kg

PAPER FOLDING UNIT-F1 (JEDINICA ZA SAVIJANJE PAPIRA-F1)

Osnovne informacije

V savijanje, Z savijanje, C savijanje, Cik-cak savijanje, duplo paralelno: 52-300 g/m2

Izvor napajanja

Iz Finisher-AF1 (uređaj za završnu obradu-AF1) ili Saddle Finisher-AF2 (mehanizam za povezivanje po prevoju-AF2)

Dimenzije

336 x 793 x 1190 mm

Težina

Približno 65 kg

FINISHER-AF1 (UREĐAJ ZA ZAVRŠNU OBRADU-AF1)

Broj ležišta

2

Gornje ležište

3000 listova

Donje ležište

2000 listova

Položaj za heftanje

Ugao, dvostruko

Prihvatljiva težina papira

52-300 g/m2
Kapacitet slaganja od 5.000 listova
do 100 zaheftanih listova

Izvor napajanja

230 V x 10 A

Dimenzije

800 x 792 x 1180 mm

Težina

Približno 130 kg

SADDLE FINISHER-AF2 (MEHANIZAM ZA POVEZIVANJE PO PREVOJU-AF2)

Broj ležišta

2

Gornje ležište

3.000 listova

Donje ležište

2.000 listova

Položaj za heftanje

Ugao, dvostruko

Prihvatljiva težina papira

52-300 g/m2
Kapacitet slaganja od 5.000 listova
do 100 zaheftanih listova
Brošura do 100 stranica
dostupno (2-25 listova)

Dostupna veličina za povezivanje

B5-13 x 19,2

V-savijanje

do 5 listova

Izvor napajanja

230 V x 10 A

Dimenzije

800 x 792 x 1180 mm

Težina

Približno 180 kg

BOOKLET TRIMMER-D1 (UREĐAJ ZA ISECANJE BROŠURA-D1)

Isecanje jedne ivice

(prednja ivica)

Širina isecanja

2-20 mm

Debljina isecanja

Do 50 listova (uključuje korice, polusavijene)

Prihvatljiva težina papira

42-300 g/m2

Kapacitet izlaznog ležišta

30 brošura

Izvor napajanja

Saddle Finisher-AF2 (Mehanizam za povezivanje po prevoju-AF2)

Dimenzije

1575 x 770 x 1040 mm

Težina

Približno 152 kg

TWO-KNIFE BOOKLET TRIMMER-A1 (UREĐAJ ZA ISECANJE BROŠURA SA DVA NOŽA-A1)

Osnovne informacije

Isecanje gornje i donje ivice

Širina isecanja

2-15 mm

Debljina isecanja

Do 50 listova (uključuje korice, polusavijene)

Prihvatljiva težina papira

52-300 g/m2

Kapacitet izlaznog ležišta

30 brošura

Izvor napajanja

230 V x 10 A

Dimenzije

536 x 770 x 1040 mm

Težina

Približno 145 kg

PROFESSIONAL PUNCHER-B1 (PROFESIONALNI UREĐAJ ZA BUŠENJE RUPA-B1)

Osnovne informacije

Spoljna linijska jedinica za bušenje rupa

Prihvatljiva težina papira za bušenje

75-216 g/m2

Prihvatljiva veličina papira za bušenje

A4

Alatke za bušenje

Plastic Comb 21-Hole (Plastični češalj (21 rupa))
Dvostruka petlja 23 rupe (okrugla)
Dvostruka petlja 34 rupe (okrugla)
Spirala u boji (47 rupa)
Velo Bind (12 rupa)
Papir sa rupama, 4 rupe
Papir sa rupama, 2 rupe
Papir sa rupama, 4 rupe (švedski)
Papir sa rupama, 3 rupe

Izvor napajanja

Iz Integration Unit-A1 (jedinica za integraciju-A1)

Dimenzije

305 x 792 x 1040 mm

Težina

Približno 80 kg

PROFESSIONAL PUNCHER INTEGRATION UNIT-A1 (JEDINICA ZA INTEGRACIJU PROFESIONALNOG UREĐAJA ZA BUŠENJE RUPA-A1)

Osnovne informacije

Obavezno za Professional Puncher-B1 (profesionalni uređaj za bušenje rupa-B1)

Izvor napajanja

230 V 10 A

Dimenzije

250 x 792 x 1040 mm

Težina

Približno 80 kg

3 SERVERSKE OPCIJE

Opcije

imagePRESS Server J200
imagePRESS Server J100
imagePRESS komplet za štampač-A1