Mobile Working

Rad sa daljine

Pomaganje vama da promenite način na koji radite je ono što mi radimo

Kontaktirajte nas

Sa poslom koji je uvek u pokretu, potrebna vam je tehnologija koja može da podrži način na koji radite. 

Bez efikasne tehnologije, rad sa daljine može biti izložen usporavanjima, greškama i rizicima po bezbednost podataka.

Kako rad sa daljine može da pomogne vašem poslovanju?

48 % današnjih zaposlenih je dozvoljeno da povežu svoje lične uređaje na mrežu kompanije ili sa njenim štampačima.* 

*Canon Office Insights 2018 CEE

Otkrijte snagu rada sa daljine

Kontaktirajte nas