Članak

Canon izveštaj o uvidima

Najnovije istraživanje u regionu EMEA koje ispituje stavove, potrebe i očekivanja kupaca materijala za komunikaciju i štampanog materijala, kao pomoć dobavljačima da identifikuju prilike i izazove na današnjem tržištu.

Uvid

Steknite dragocen uvid koji će vam pomoći sa pronalaženjem prilika za razvijanje poslovanja i promovisanje štampe postojećim i potencijalnim klijentima na osnovu našeg najnovijeg istraživanja tržišta u regionu EMEA.

ZATRAŽITE IZVEŠTAJ

2020 Insight Report – Creating Customer Value

Niste sigurni koji proizvodi odgovaraju vašem preduzeću?

Zatražite informacije