Canon imageRUNNER ADVANCE 8500 III Series
Specifikacije

Detaljne specifikacije

Glavna jedinica

Tip

A3 monohromatski laserski višefunkcionalni uređaj

Osnovne funkcije

Štampanje, kopiranje*, skeniranje*, slanje*, čuvanje i opciona razmena faksova*

* Nije dostupno na modelu štampača 8500i III

Procesor

Dvostruki prilagođeni procesor kompanije Canon (deli se)

Kontrolna tabla

Standardno: TFT LCD WSVGA tabla osetljiva na dodir u boji dijagonale 25,6 cm (10,1 inča)
Opciono: TFT LCD SVGA uspravna tabla osetljiva na dodir u boji veličine 26,4 cm (10,4 inča), za višefunkcionalni model

Sećanje

Standardno: 3 GB RAM memorije

Hard disk

Standardno: 250 GB
Maksimalno: 1 TB

Hard disk sa funkcijom dupliranja

Opciono (250 GB, 1 TB)

Interface Connection

Mrežni standardi: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n);
Opciono: NFC, Bluetooth tehnologija male potrošnje energije
Ostalo standardno: USB 2.0 (host) x2, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (uređaj) x1;
Opciono: serijski interfejs, interfejs za upravljanje kopiranjem

Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m2)

Standardno: 4.200 listova
Magacin za papir kapaciteta 1.500 listova x 2, kaseta za 550 listova x 2, višenamensko ležište za 100 listova
Maksimalno: 7.700 listova (uz Lagani POD magacin – C1 ili Magacin za papir – E1)

Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m2)

250 listova (uz Ležište za kopiranje – R2).
Maksimalno: 5.000 listova (uz Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – W1 PRO ili Uređaj za opsecanje brošura – W1 Pro)

Mogućnosti završne obrade

Standardno: uparivanje, grupisanje
Sa spoljnom jedinicom za završnu obradu: uparivanje, grupisanje, ofset, heftanje, heftanje na zahtev, heftanje bez heftalica*1, sedlasto povezivanje*2, opsecanje*3, bušenje rupa*4, profesionalno bušenje rupa (više šablona)*5, umetanje dokumenata*6, savijanje*7 (C, Z, polu-savijanje, dvostruko paralelno, unakrsno Z savijanje)

*1 Zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – V2 ili Uređaj za opsecanje brošura – V2
*2 Zahteva Uređaj za opsecanje brošura – V2, Uređaj za opsecanje brošura – X1 ili Uređaj za opsecanje brošura – W1 Pro
*3 Zahteva Unutrašnji uređaj za opsecanje brošura – A1 (uz Uređaj za opsecanje brošura – X1) ili Uređaj za opsecanje brošura - F1 (uz Uređaj za opsecanje brošura – W1 Pro)
*4 Zahteva Jedinicu za bušenje 2/4 rupe – A1 ili Jedinicu za bušenje 4 rupe – A1 (uz Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – V2 ili Uređaj za opsecanje brošura – V2), Jedinicu za bušenje – BG1 ili Jedinicu za bušenje – BH1 (uz Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – X1 ili Uređaj za opsecanje brošura – X1), odnosno Jedinicu za bušenje – BT1 ili Jedinicu za bušenje – BU1 (uz Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – W1 Pro ili Uređaj za opsecanje brošura – W1 Pro)
*5 Zahteva Višenamensku profesionalnu jedinicu za bušenje – B1 (uz Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – X1, Uređaj za opsecanje brošura – X1, Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – W1 Pro ili Uređaj za opsecanje brošura – W1 Pro)
*6 Zahteva Jedinicu za umetanje dokumenata – N1 (uz Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – X1, Uređaj za opsecanje brošura – X1, Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – W1 Pro ili Uređaj za opsecanje brošura – W1 Pro)
*7 Zahteva Jedinicu za savijanje papira – J1 (uz Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – X1, Uređaj za opsecanje brošura – X1, Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – W1 Pro ili Uređaj za opsecanje brošura – W1 Pro)

Podržani tipovi medija

Gornji levi/desni magacin (1/2):
tanak, običan, recikliran, u boji, debeo, unapred izbušen, memorandum, za povezivanje
Donje kasete (3/4):
tanak, običan, recikliran, u boji, debeo, sa unapred izbušenim rupama, memorandum, za povezivanje, za umetke*1
Višenamensko ležište:
tanak, običan, recikliran, u boji, debeo, sa unapred izbušenim rupama, folija, nalepnice, memorandum, za umetke, paus*2
Lagani POD magacin – C1: tanak, običan, recikliran,
u boji, težak, unapred izbušen,
memorandum, za povezivanje, folija, nalepnice, za umetke
Magacin za papir – E1: tanak, običan, recikliran
u boji, težak, unapred izbušen,
memorandum, za povezivanje

*1 Zahteva Komplet za dodatak za uvlačenje umetaka – B1
*2 Nije moguće koristiti neke vrste paus papira.

Podržane veličine medija

Gornji levi/desni magacin (1/2):
Standardna veličina: A4, B5

Donje kasete (3/4):
Standardna veličina: 330 mm x 483 mm (13“ x 19“), 320 mm x 450 mm (SRA3), 305 mm x 457 mm (12" x 18"), A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R
Prilagođena veličina: 139,7 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm

Višenamensko ležište:
Standardna veličina: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R 
Prilagođena veličina: 100 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm
Slobodna veličina: 100 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm

Podržane težine medija

Magacini za papir / kasete za papir: od 52 do 220 g/m2

Višenamensko ležište: od 52 do 256 g/m2
Obostrano: od 52 do 220 g/m2

Vreme zagrevanja

Od uključivanja*: 60 sekundi ili manje
Iz režima dubokog mirovanja: 60 sekundi ili manje

* Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezervacije za štampanje)

Dimenzije (Š x D x V)

MFP model iR ADV 8505 Pro III/8595 Pro III/8585 Pro III (sa uspravnom dodirnom tablom): 1.481 x 770 x 1.252 mm
MFP model iR ADV 8505 Pro III/8595 Pro III/8585 Pro III (sa ravnom dodirnom tablom): 670 x 779 x 1.220 mm
Model štampača iR ADV 8505 Pro III/8595 Pro III/8585 Pro III: 670 x 779 x 1.052 mm

Prostor za instalaciju (Š x D)

Osnovna konfiguracija: 1.533 x 1.353 mm (sa otvorenim višenamenskim ležištem/gornjim desnim poklopcem + otvorenim prednjim poklopcem + ležištem za kopiranje)
Puna konfiguracja: 5.068 x 1.400 mm (sa Laganim POD magacinom – C1 + Jedinicom za opsecanje brošura – W1 + Jedinicom za umetanje dokumenata – N1 + Višenamenskom profesionalnom jedinicom za bušenje – B1 + Jedinicom za savijanje papira – J1 + Uređajem za opsecanje brošura – W1 Pro + Uređajem za opsecanje brošura – F1 + otvorenim prednjim poklopcem glavne jedinice)

Težina

MFP model sa opcionom uspravnom dodirnom tablom:
Približno 240 kg*1
MFP model sa ravnom dodirnom tablom: približno 236 kg*1
Model štampača sa ravnom dodirnom tablom: približno 206 kg*2

*1 Sa mehanizmom za automatsko uvlačenje dokumenata i bocom za toner
*2 Sa poklopcem štampača i bocom za toner

Specifikacije kopiranja

Brzina kopiranja

iR-ADV 8505 Pro III
105 stranica u minuti (A4), 54 stranica u minuti (A3), 76 stranice u minuti (A4R), 105 stranica u minuti (A5R)

iR-ADV 8595 Pro III
95 stranica u minuti (A4), 50 stranica u minuti (A3), 69 stranica u minuti (A4R), 95 stranica u minuti (A5R)

iR-ADV 8585 Pro III
85 stranica u minuti (A4), 44 stranica u minuti (A3), 63 stranice u minuti (A4R), 85 stranica u minuti (A5R)

Vreme do prve kopije (A4)

Približno 2,7 s ili manje

Rezolucija kopiranja (tpi)

Čitanje: 600 x 600 
Štampanje: 1200 x 1200

Više kopija

Do 9.999 kopija

Gustina kopiranja

Automatski ili ručno (9 nivoa)

Uvećanje

25%–400% (u koracima od 1%)

Unapred podešeno smanjivanje

25%, 50%, 70%

Unapred podešeno povećavanje

141%, 200%, 400%

Osnovne funkcije kopiranja

Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, postavka papira, prethodna postavka, omiljena postavka, završna obrada, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, potvrda/otkazivanje postavke

Specijalne funkcije kopiranja

Knjiga na dve stranice, dvostrani original, završna obrada, brošura, pravljenje zadatka, N na 1, dodavanje korica, umetanje listova, originali različite veličine, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, preklopni listovi za foliju, numerisanje stranica, numerisanje kompleta za kopiranje, oštrina, brisanje okvira, bezbedni vodeni žig, datum štampanja, pomeranje, margina za povez, štampanje i provera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, obaveštenje o završenom zadatku, slika u ogledalu, štampanje na karticama, čuvanje u poštanskom sandučetu, preklapanje slike, kaskadno kopiranje, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, detekcija uvlačenja više listova, original slobodne veličine

Specifikacije skeniranja

Tip

Položeni skener u boji i mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu* (dvostrano skeniranje u jednom prolazu) [2-strano na 2-strano (automatski uz DADF)]

* Podržana je detekcija uvlačenja više listova.

Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m2)

300 listova

Prihvatljivi originali i težine

Valjak: list, knjiga, 3-dimenzionalni objekti (visina: do 50 mm, težina: do 2 kg)

Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata:
Jednostrano skeniranje: 38 do 220 g/m2 (crno-belo), 64 do 220 g/m2 (u boji)
Dvostrano skeniranje: 50 do 220 g/m2 (crno-belo), 64 do 220 g/m2 (u boji)

Podržane veličine medija

Valjak: maks. veličina za skeniranje: : 297 x 431,8 mm

Veličina medija za uvlačenje dokumenata: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, prilagođena veličina: 128 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm

Brzina skeniranja (slika u minuti: crno-belo/u boji, A4)

Jednostrano skeniranje: 120/120 (300 tpi), 120 (crno-belo: 600 tpi)
Dvostrano skeniranje: 240/220 (300 tpi), 150 (crno-belo: 600 tpi)

Rezolucija skeniranja (tpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100

Spec. skeniranja sa povlačenjem

Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA

Podržani operativni sistemi: Windows 7/8.1/10

Windows Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/ Server 2012 R2/ Server 2016

Metod skeniranja

Funkcija slanja je dostupna na svim modelima

Skeniranje na USB memorijski uređaj: dostupno je na svim modelima

Skenirajte na mobilne uređaje i usluge zasnovane na informatičkom oblaku: dostupan je čitav asortiman rešenja za skeniranje na mobilne uređaje i usluge zasnovane na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije.

TWAIN/WIA skeniranje sa povlačenjem dostupno je na svim modelima

Specifikacije slanja

Odredište

E-pošta/Internet FAKS (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, poštansko sanduče, Super G3 faks (opciono), IP faks (opciono)

Adresar

LDAP (2.000)/Lokalno (1.600)/Brzo pozivanje (200)

Rezolucija slanja (tpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Protokol za komunikaciju

Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV
E-pošta/I-faks: SMTP, POP3

Format datoteka

Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, sa primenom smernica, optimizovano za veb, PDF A/1-b, šifrovan), XPS (kompaktni, pretraživi), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (potpis uređaja)
Opciono: PDF (Trace&Smooth), PDF/XPS (potpis korisnika)

Univerzalne funkcije slanja

Izbor originalnog tipa, dvostrani original, knjiga na dve stranice, originali različite veličine, podešavanje gustine, oštrina, odnos kopiranja, brisanje okvira, pravljenje zadatka, ime pošiljaoca (TTI), odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja, preskakanje praznih stranica, detektovanje uvlačenja više listova

Specifikacije faksa

Maksimalni broj linija za povezivanje

2

Brzina modema

Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s

Metod komprimovanja

MH, MR, mmR, JBIG

Rezolucija (tpi)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Veličina za slanje/snimanje

A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1

*1 Šalje se kao A4
*2 Šalje se kao B4

Memorija faksa

Do 30.000 stranica

Brojevi za brzo biranje

Maks. 200

Grupno biranje/odredišta

Maks. 199 brojeva

Sekvencijalni prenos

Maks. 256 adresa

Rezervna kopija memorije

Da

Funkcije faksa

Izbor originalnog tipa, dvostrani original, knjiga na dve stranice, originali različite veličine, gustina za skeniranje, oštrina, odnos kopiranja, brisanje okvira, pravljenje zadatka, ime pošiljaoca (TTI), izbor telefonske linije, direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, detektovanje uvlačenja više listova

Specifikacije za čuvanje

Poštansko sanduče (podržani broj)

100 korisničkih prijemnih sandučića, 1 prijemno sanduče za memoriju izveštaja o prijemu, 50 prijemnih sandučića za poverljivi faks, maksimalni kapacitet čuvanja 30.000 stranica

Advanced Space

Protokol za komunikaciju: SMB ili WebDAV
Podržani klijentski PC: Windows (Windows 7/8/8.1/10)
Istovremene veze (maks.): SMB: 64, WebADV: 3 (aktivne sesije)

Dostupni prostor na disku za Advanced Space

Približno 16 GB (standardni hard disk)
Približno 480 GB (sa opcionim hard diskom od 1 TB)

Advanced Space funkcije

Potvrda identiteta za prijavljivanje na Advanced Space, funkcija sortiranja, štampanje PDF datoteke sa lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager

Memorijski mediji

Standardno: USB memorija

Specifikacije bezbednosti

Potvrda identiteta

Standardno: Universal Login Manager (prijavljivanje na nivou uređaja i funkcije), uniFLOW Online Express*, potvrda identiteta korisnika, ID odeljenja, potvrda identiteta, sistem za upravljanje pristupom 
Opciono: My Print Anywhere bezbedno štampanje (zahteva uniFLOW)

* Ovo rešenje se ne naplaćuje; međutim, potrebna je aktivacija.

Podaci

Standardno: Trusted Platform Module (TPM), zaključavanje hard diska pomoću lozinke, brisanje hard diska, zaštita poštanskog sandučeta pomoću lozinke, šifrovanje hard diska (FIPS140-2 validacija), Common Criteria sertifikacija IEEE 2600.2
Opciono: dupliranje hard diska, uklanjanje hard diska, sprečavanje gubitka podataka (zahteva uniFLOW)

Mreža

Standardno: filtriranje IP/MAC adresa, IPSEC, TLS šifrovana komunikacija, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP potvrda identiteta, POP potvrda identiteta pre SMTP, S/MIME

Dokument

Standardno: Secure Print, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration, Encrypted PDF, Encrypted Secure Print, Device signature, Secure Watermarks
Opciono: potpis korisnika, zaključavanje skeniranja dokumenta

Ekološke specifikacije

Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30º C 
Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost)

Izvor napajanja

220–240 V (±10%). 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A

Utikač (glavna jedinica)

CEE 7/7 (230 V)

Potrošnja energije

Maksimalna: približno 2.400 W
Štampanje: približno 1.611,4 W*1
Stanje pripravnosti: približno 219,8 W*1
Režim mirovanja: približno 0,9 W*2
Isključen dodatak: približno 0,3 W*3

*1 Referentna vrednost: meri se za jednu jedinicu
*2 Režim mirovanja od 0,9 W nije dostupan u svim uslovima, usled određenih postavki.
*3 Referentna vrednost, isključen režim za brzo pokretanje

Nivoi jačine zvuka

Nivo snage zvuka (LwAd)
U toku rada: 75 dB ili manje*1
Stanje pripravnosti: 54 dB*2

Zvučni pritisak (LpAm) (referenca)
Iz pozicije prolaznika:
U toku rada: 58 dB*2
Stanje pripravnosti: 36 dB*2

*1 Podrška za DE-UZ205 (2017) (*Podaci su preuzeti iz vrednosti za standard Blue Angel)
*2 Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296 (1988)

Standardi

Blue Angel

Potrošni materijal

Kartridži sa tonerom

Crni toner C-EXV 35

70.000 stranica

Softver i upravljanje štampačem

Praćenje i izveštavanje

Universal Login Manager (ULM):
Lako upravljajte troškovima zahvaljujući ugrađenoj mogućnosti izveštavanja koja omogućava identifikovanje i kontrolu troškova na nivou korisnika, po uređajima.
uniFLOW Online Express: U kombinaciji sa ULM daje viši stepen kontrole i mogućnost izdvajanja troškova po korisnicima/odeljenjima, kao i određivanja gde je moguće smanjiti troškove sa centralne lokacije u informatičkom oblaku.

Alatke za daljinsko upravljanje

iW Management Console:
Softver zasnovan na serveru za centralizovano upravljanje grupom uređaja (uključuje praćenje potrošnog materijala, statusa i upozorenja, distribuciju adresara, podešavanje postavki, firmver i MEAP aplikacije, merenje potrošnje i izveštavanje, upravljanje upravljačkim programima i resursima)
eMaintenance:
Kompatibilnost sa eMaintenance uslugama preko ugrađenog RDS (omogućava merenje potrošnje, automatsko upravljanje potrošnim materijalom, udaljenu dijagnostiku i izveštavanje za dobavljače usluga, a samim tim i efikasno, brzo i proaktivno održavanje)
Content Delivery System:
Omogućava udaljenu distribucija firmvera, iR opcije i MEAP aplikacije; Remote User Interface (RUI) interfejs zasnovan na vebu za svaki uređaj koji omogućava udaljeno upravljanje uređajima i kontrolu

Softver za skeniranje

Network ScanGear: upravljački program skenera usklađen sa standardom TWAIN koji omogućava računarima na mreži da koriste funkciju skeniranja sa povlačenjem

Alatke za optimizovanje

Canon Driver Configuration Tool: Uslužni program za menjanje podrazumevanih fabričkih postavki upravljačkih programa za štampače kompanije Canon.
NetSpot Device Installer: jednostavan uslužni program koji vam omogućava da podešavate postavke mrežnog protokola za Canon uređaje povezane na mrežu.

Platforma

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform): moćna JAVA Embedded platforma za Canon uređaje koja omogućava čvrstu vezu između asortimana softverskih rešenja i uređaja.
MEAP Web: veb usluga, alternativa MEAP platformi, koja omogućava razvoj i primenu MFP aplikacija preko veb usluga

Objavljivanje dokumenata

IW DESKTOP: moćno rešenje za štampanje i objavljivanje koje na lak način objedinjuje dokumente iz različitih izvora i formata datoteka, primenjuje završnu obradu sa pregledom i predloške kako biste dobili dokumente profesionalnog kvaliteta. Omogućava kreiranje PDF datoteka, njihovo označavanje i komprimovanje za jednostavne radne procese sa digitalnim dokumentima, kao što su štampanje probnih otisaka i odobravanje

Specifikacije Fiery kontrolera za štampanje

Opciono/standardno

Opciono na svim modelima

Ime

imagePASS Y3 (eksterno)

Rezolucija štampe (tpi)

1200 x 1200, 600 x 600

Jezik (jezici) za opisivanje strana

PCL6, Adobe PostScript 3

Sećanje

8 GB (2 x 4 GB)

Hard disk

500 GB SATA

Brzina procesora

Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

Sistem

Fiery FS350Pro

Fontovi

PS: 138 Adobe PS fontova
PCL: 113 PCL fontova

Podržani operativni sistemi

Windows 7 (32/64-bitni) / Windows 8.1 (32/64-bitni) / Windows 10 (32/64-bitni) / Windows Server 2012 (samo 64-bitni) / Windows Server 2012 R2 (samo 64-bitni) / Windows Server 2016 (samo 64-bitni), MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)

Interfejs

2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 7 2 (zadnji), x 3 (prednji na Fiery Quick Touch TM), USB 2.0 x 4 (zadnji)

Mrežni protokoli

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)

Direktno štampanje

PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP)

VDP

FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS

Standardne funkcije

Fiery Command WorkStation6 / Paper Catalog, Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers / Fiery JDF

Opcije Fiery kontrolera za štampanje

Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Removable HDD kit

Hardverska platforma

NX One

Osnovni OS

Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB

Izvor napajanja

AC 100–240 V, 50 Hz/60 Hz, 3 A (100 V) – 1,5 A (240 V)

Maks. potrošnja energije

53 W

Dimenzije (Š x D x V)

203 x 248 x 384 mm

Težina

Samo serverska jedinica: 5,9 kg

Opcije za skladištenje papira

MAGACIN ZA PAPIR – E1

Kapacitet papira: 3.500 listova (80 g/m2)
Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, debeo, sa unapred izbušenim rupama, memorandum, za povezivanje
Veličina papira: A4, B5
Težina papira: od 52 do 256 g/m2
Izvor napajanja: sa glavne jedinice
Dimenzije (Š x D x V): 340 x 630 x 572 mm (povezano sa glavnom jedinicom)
Težina: približno 34 kg

Lagani POD magacin – C1

Kapacitet papira: 3.500 listova (80 g/m2)
Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, debeo, sa unapred izbušenim rupama, memorandum, za povezivanje, za umetke, folija, nalepnica
Veličina papira: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R i prilagođena veličina (139,7 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm)
Težina papira: od 52 do 256 g/m2
Izvor napajanja: 220–240 V/1,2 A 50/60 Hz
Dimenzije (Š x D x V): 633 x 686 x 574 mm (povezano sa glavnom jedinicom)
Težina: približno 68 kg

Izlazne opcije

Ležište za kopiranje – R2

Predstavlja jednostavno ležište za osnovne izlazne potrebe.
Kapacitet: 250/100 listova (1-strano/2-strano, 80 g/m2)

UREĐAJ ZA ZAVRŠNU OBRADU SA FUNKCIJOM HEFTANJA – V2* (eksterni) *samo za iR-ADV 8585i III

Broj ležišta: 3
Kapacitet za gornje ležište*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listova
Kapacitet za srednje ležište*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listova
Kapacitet za donje ležište*: A4, A5R, B5: 3.000 listova, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 1.500 listova, A6R: 250 listova (52 do 105 g/m2), 50 listova (105 do 256 g/m2)
* sa papirom od 81,4 g/m2
Težina papira: od 52 do 256 g/m2
Položaj za heftanje: ugao, dvostruko
Kapacitet heftanja: heftanje u uglu i duplo heftanje:
 A4, B5: 65 listova (90 g/m2), A3, A4R, B4: 30 listova (90 g/m2)
Heftanje bez heftalica: A3, A4
5 listova (52 do 64 g/m2)
4 lista (65 do 81,4 g/m2)
3 lista (81,5 do 105 g/m2)
Heftanje na zahtev: 65 listova (90 g/m2)
Dimenzije (Š x D x V): 656 x 623 x 1.195 mm (kada su produženo i rotaciono ležište izvučeni)
Težina: približno 35 kg

UREĐAJ ZA OPSECANJE BROŠURA – V2* (eksterni) *samo za iR-ADV 8585i III

(Uključuje gornje osnovne specifikacije za Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – V2.)
Veličina papira za sedlasto povezivanje: A3, A4R, B4, prilagođena veličina (195 x 270 mm do 304,8 x 457,2 mm)
Kapacitet heftalice za sedlasto povezivanje: 20 listova (52 do 81,4 g/m2), uključujući 1 list naslovne strane (do 256 g/m2)
Kapacitet savijanja gomile bez heftanja: do 3 lista (52 do 105 g/m2)
Dimenzije (Š x D x V): 656 x 623 x 1.195 mm (kada su produženo i rotaciono ležište izvučeni)
Težina: približno 58 kg

UREĐAJ ZA ZAVRŠNU OBRADU SA FUNKCIJOM HEFTANJA – X1 (spoljni)

Broj ležišta: 3
Kapacitet za gornje ležište*: A4, A5R, B5: 1.500 listova, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 listova, A6R: 250 listova
Kapacitet za srednje ležište*: A4, A5R, B5: 250 listova, A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 listova,
Kapacitet za donje ležište*:
[Režim kaskadnog ubacivanja] A4, B5: 2.500 listova,
[Režim nasumičnog ubacivanja] A4, A5R, B5: 1.500 listova, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 listova, A6S: 250 listova
 * sa papirom od 81,4 g/m2
Težina papira: gornje/srednje/donje ležište: 52 do 256 g/m2
Položaj za heftanje: ugao, dvostruko
Kapacitet heftanja: heftanje u uglu i duplo heftanje:
 A4/B5: 100 listova (80 g/m2), A3/A4R/B4: 50 listova (80 g/m2)
Napajanje: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 2,8 A
Dimenzije (Š x D x V): 782 x 765 x 1.040mm (kada je produženo ležište izvučeno)
Težina: približno 64 kg

UREĐAJ ZA OPSECANJE BROŠURA – X1 (spoljni)

(Uključuje gornje osnovne specifikacije za Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – X1.)
Veličina papira za sedlasto povezivanje:
 SRA3, A3, A4R, B4, prilagođena veličina (210 x 279,4 mm do 330,2 x 487,7 mm)
Kapacitet heftalice za sedlasto povezivanje: 20 listova x 10 kompleta (60 do 81 g/m2), uključujući 1 list naslovne strane (do 256 g/m2)
Kapacitet savijanja gomile bez heftanja: do 5 lista (60 do 105 g/m2)
Napajanje: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 2,8 A
Dimenzije (Š x D x V): 896 x 765 x 1.040 mm (kada je produženo ležište izvučeno)
Težina: približno 110 kg

UREĐAJ ZA ZAVRŠNU OBRADU SA FUNKCIJOM HEFTANJA – W1 PRO (spoljni)

Broj ležišta: 2
Kapacitet za gornje ležište*: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1.000 listova,
Kapacitet za donje ležište*:
Ako je režim slaganja velikog kapaciteta isključen:
A4, B5: 2.000 listova, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.000 listova
Ako je režim slaganja velikog kapaciteta uključen:
A4, B5: 4.000 listova, A4R, B5R: 2.000 listova, A3, B4: 1.500 listova, SRA3: 1.000 listova
 * sa papirom od 81,4 g/m2
Težina papira: od 52 do 256 g/m2
Položaj za heftanje: ugao, dvostruko
Kapacitet heftanja: heftanje u uglu i duplo heftanje:
 A4, B5: 100 listova (52 do 80 g/m2), A3, A4R, B4, B5R: 50 listova (52 do 80 g/m2)
Napajanje: 220–240 V AC, 50–60 Hz, 8 A
Dimenzije (Š x D x V): 890 x 792 x 1.239 mm (kada je produženo ležište izvučeno)
Težina: približno 130 kg

UREĐAJ ZA OPSECANJE BROŠURA – W1 PRO (spoljni)

(Uključuje gornje osnovne specifikacije za Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – W1 Pro.)
Veličina papira za sedlasto povezivanje: SRA3, A3, A4R, B4, prilagođena veličina (210 x 279,4 mm do 330,2 x 487,7 mm)
Kapacitet heftalice za sedlasto povezivanje: 25 listova x 30 kompleta (52 do 80 g/m2) [uključuje 1 list naslovne strane (do 256 g/m2)]
Kapacitet savijanja gomile bez heftanja: do 5 listova (do 209 g/m2)
Dimenzije (Š x D x V): 1.060 x 792 x 1.239 mm (kada je produženo ležište izvučeno)
Težina: približno 182 kg

JEDINICA ZA BUŠENJE 2/4 RUPE – A1 (2/4H)

(zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – V2 ili Uređaj za opsecanje brošura – V2)
2 ili 4 rupe
Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 256 g/m2
Prihvatljiva veličina papira za bušenje: dve rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; četiri rupe: A3, A4
Izvor napajanja: sa glavne jedinice

JEDINICA ZA BUŠENJE 4 RUPE – A1 (S4H)

(zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – V2 ili Uređaj za opsecanje brošura – V2)
4 rupe
Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 256 g/m2
Prihvatljiva veličina papira za bušenje: četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Izvor napajanja: sa glavne jedinice

JEDINICA ZA BUŠENJE RUPA – BG1 (2/F4H)

(zahteva UREĐAJ ZA ZAVRŠNU OBRADU SA FUNKCIJOM HEFTANJA – X1 ili UREĐAJ ZA OPSECANJE BROŠURA – X1)
2 ili 4 rupe
Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 256 g/m2
Prihvatljiva veličina papira za bušenje: dve rupe A3, A4, A4R, A5, B5R; četiri rupe: A3, A4
Izvor napajanja: iz jedinice za završnu obradu

JEDINICA ZA BUŠENJE RUPA – BH1 (S4H)

(zahteva UREĐAJ ZA ZAVRŠNU OBRADU SA FUNKCIJOM HEFTANJA – X1 ili UREĐAJ ZA OPSECANJE BROŠURA – X1)
4 rupe
Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 256 g/m2
Prihvatljiva veličina papira za bušenje: četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Izvor napajanja: iz jedinice za završnu obradu

JEDINICA ZA BUŠENJE RUPA – BT1 (2/F4H)

(zahteva UREĐAJ ZA ZAVRŠNU OBRADU SA FUNKCIJOM HEFTANJA – W1 PRO ili UREĐAJ ZA OPSECANJE BROŠURA – W1 PRO)
2 ili 4 rupe
Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 256 g/m2
Prihvatljiva veličina papira za bušenje:
Dve rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, prilagođena veličina (182 x 182 mm do 297 x 432 mm)
Četiri rupe A3, A4, prilagođena veličina (257 x 182 mm do 297 x 432 mm)
Napajanje: iz uređaja za završnu obradu

JEDINICA ZA BUŠENJE RUPA – BU1 (S4H)

(zahteva UREĐAJ ZA ZAVRŠNU OBRADU SA FUNKCIJOM HEFTANJA – W1 PRO ili UREĐAJ ZA OPSECANJE BROŠURA – W1 PRO)
4 rupe
Prihvatljiva težina papira za bušenje: od 52 do 256 g/m2
Prihvatljiva veličina papira za bušenje: četiri rupe A3, A4, A4R, A5, prilagođena veličina (257 x 182 mm do 297 x 432 mm)
Napajanje: iz uređaja za završnu obradu

Višefunkcionalna profesionalna jedinica za bušenje rupa – B1

(zahteva UREĐAJ ZA ZAVRŠNU OBRADU SA FUNKCIJOM HEFTANJA – X1, UREĐAJ ZA ZAVRŠNU OBRADU BROŠURA – X1, UREĐAJ ZA ZAVRŠNU OBRADU SA FUNKCIJOM HEFTANJA – W1 PRO ili UREĐAJ ZA ZAVRŠNU OBRADU BROŠURA – W1 PRO)
Prihvatljiva težina papira za bušenje: obilaznica: 52 do 300 g/m2, bušenje: obično: 75 do 300 g/m2, premazan: 118 do 300 g/m2
Prihvatljiva veličina papira za bušenje: obilaznica: 100 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm Bušenje: SRA3, A3, A4, A4R
Podržane igle za bušenje (opciono):
A4: papir sa rupama (2 ili 4 rupe), Velo Bind (12 rupa), plastični češalj (21 rupa), dvostruka petlja (23 ili 34 rupe), spirala u boji (47 rupa)
Dimenzije (Š x D x V): 445 x 795 x 1.040 mm
Težina: 102 kg
Napajanje: 230 V/50 Hz/1,9 A

INNER BOOKLET TRIMMER (Unutrašnji uređaj za opsecanje brošura) – A1

(zahteva Uređaj za završnu obradu brošura – X1)
Kapacitet ležišta za otpad: približno 1.500 listova
Prihvatljiva težina papira: 60 do 256 g/m2
Količina opsecanja: 2 do 20 mm
Prihvatljiva veličina papira: 210 x 279,4 do 330,2 x 487,7 mm
Napajanje: iz uređaja za završnu obradu

Uređaj za opsecanje brošura – F1

(Zahteva uređaj za opsecanje brošura – W1 PRO)
Prihvatljiva veličina papira: SRA3, A3, A4R, B4, prilagođena veličina: 210 x 279,4 mm do 330,2 x 487,7 mm)
Kapacitet za brošure: 15 brošura (veličina brošure: A4, 80 g/m2, količina opsecanja 20 mm)
Prihvatljiva težina papira: 52 do 256 g/m2, 64 do 300 g/m2 (samo list naslovne strane)
Količina opsecanja: 2 do 28 mm
Kapacitet ležišta za otpad: približno 5.000 listova
Izvor napajanja: sa Uređaja za opsecanje brošura – W1 PRO
Dimenzije: 2.095 x 790 x 1.040 mm (sa spojem)
Težina: približno 178 kg

Jedinica za umetanje dokumenata – N1

(zahteva UREĐAJ ZA ZAVRŠNU OBRADU SA FUNKCIJOM HEFTANJA – X1, UREĐAJ ZA ZAVRŠNU OBRADU BROŠURA – X1, UREĐAJ ZA ZAVRŠNU OBRADU SA FUNKCIJOM HEFTANJA – W1 PRO ili UREĐAJ ZA ZAVRŠNU OBRADU BROŠURA – W1 PRO)
Broj ležišta za umetanje: 2 ležišta
Kapacitet ležišta za umetanje: 200 listova x 2 (80 g/m2)
Prihvatljivi tip papira za umetanje: tanak, običan, recikliran, u boji, debeo, unapred izbušen, memorandum, za povezivanje, premazan, za umetke
Prihvatljiva veličina papira za umetanje: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, prilagođena veličina: 182 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm
Prihvatljiva težina papira za umetanje: 52 do 256 g/m2
Napajanje: 100–240 V, 50/60 Hz, 1 A
Dimenzije (Š x D x V): 336 x 793 x 1.407 mm (širina bez ležišta za dokumente)
Težina: približno 61 kg

Jedinica za savijanje papira

(zahteva UREĐAJ ZA ZAVRŠNU OBRADU SA FUNKCIJOM HEFTANJA – X1, UREĐAJ ZA ZAVRŠNU OBRADU BROŠURA – X1, UREĐAJ ZA ZAVRŠNU OBRADU SA FUNKCIJOM HEFTANJA – W1 PRO ili UREĐAJ ZA ZAVRŠNU OBRADU BROŠURA – W1 PRO)
Podržani tipovi savijanja: C, Z, polu-savijanje, dvostruko paralelno savijanje, unakrsno Z savijanje
Prihvatljivi tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, za povezivanje
Prihvatljiva veličina papira:
C savijanje: A4R , Z savijanje: A3, A4R, B4, unakrsno Z savijanje: A4R, dvostruko paralelno savijanje: A4R
Polu-savijanje: A4R
Prihvatljiva težina:
C / Z / unakrsno Z savijanje / polu-savijanje: 52 do 105 g/m2
Dvostruko paralelno savijanje: 52 do 90 g/m2
Izvor napajanja: iz jedinice za završnu obradu
Dimenzije (Š x D x V): 336 x 793 x 1.190 mm
Težina: približno 71 kg

Hardverska dodatna oprema

Čitači kartica

MiCARD PLUS FOR ULM ČITAČ KARTICA: Čitač kartica iz blizine za proveru korisnika zasnovanu na karticama, podržava tehnologiju višestrukih kartica (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala i MiFare itd.). Integriše se sa rešenjima Universal Login Manager i uniFLOW

Čitač kartica – F1 – Sistem za pristup pomoću magnetnih fizičkih kartica. (Integriše se sa funkcijom ID odeljenja, nije za upotrebu sa rešenjem uniFLOW) 

DODATAK ZA ČITAČ KARTICA – A4 – Dodatak samo za Čitač kartica – F1.

Ostalo

KOMPLET DODATKA ZA UVLAČENJE UMETAKA – B1 – Postavlja se na kasetu „3/4“ radi uvlačenja umetaka. Korisnicima omogućava da štampaju na papiru za umetke formata A4 koji je ubačen u kasetu 2. Papir za umetke takođe je moguće ubacivati pomoću ulaza za uvlačenje. 

JEDINICA PEČATA – B1

KARTRIDŽ ZA MASTILO PEČATA – C1 – Kartridž sa mastilom za štampanje pečata na skeniranim i poslatim originalima

POMOĆNO LEŽIŠTE – B1 – Dodatno ležište za spoljnu USB tastaturu. 

USPRAVNA KONTROLNA TABLA – H1 – Omogućava podešavanje položaja i ugla kako bi ekran bio jasno vidljiv

INSTANT HEFTALICA A1 – Prenosiva heftalica koja omogućava instant heftanje do 50 listova.

Bezbednosne opcije

Bezbednost dokumenata

KOMPLET ZA ZAKLJUČAVANJE SKENIRANOG DOKUMENTA – B2: Povećava bezbednosni nivo dokumenta tako što ugrađuje skriveno praćenje i šifru za zaključavanje u okviru kopiranih ili štampanih dokumenata da bi se sprečilo nedozvoljeno kopiranje, slanje i razmena faksova

Bezbednost podataka

KOMPLET ZA DUPLIRANJE PODATAKA SA HARD DISKA – J1 – Omogućava replikaciju podataka u slučaju hardverskog kvara na hard disku kako bi bilo moguće vratiti ih. 

HARD DISK OD 2,5 INČA KAPACITETA 250 GB – N1 – Dodatni hard disk potreban za funkciju dupliranja.

HARD DISK OD 2,5 INČA KAPACITETA 1 TB – P1 – Zamenski hard disk za povećavanje kapaciteta za skladištenje na uređaju. Napomena: Za funkciju dupliranja neophodan je dodatni hard disk kapaciteta 1 TB.

KOMPLET ZA PRENOSIVI HDD – AL1 – Omogućava fizičko uklanjanje hard diska kada uređaj nije pod nadzorom ili se ne koristi, da bi se zaštitili poverljivi podaci

Opcije sistema i komandera

Dodatna oprema za štampu

KOMPLET MEĐUNARODNIH PCL FONTOVA – A1 – Dodaje PCL podršku za Andalé Mono WT J/K/S/T (japanski/korejski/pojednostavljeni kineski/tradicionalni kineski).

PCL KOMPLET ZA ŠTAMPAČ – BD1 – Pruža podršku za mrežno štampanje za PCL

PS KOMPLET ZA ŠTAMPAČ – BD1 – Pruža podršku za mrežno štampanje za Adobe PostScript 3.

Opcije slanja

UNIVERZALNI KOMPLET ZA SLANJE DIGITALNOG KORISNIČKOG POTPISA – C1 – Garantuje autentičnost PDF/XPS dokumenta identifikovanjem korisnika koji je poslao dokument putem vidljivog i/ili nevidljivog digitalnog potpisa.

UNIVERZALNI KOMPLET ZA SLANJE PDF DOKUMENATA (VEKTORIZUJ I UMEKŠAJ) – A1 – Omogućava uređaju da kreira i šalje PDF dokumente (Vektorizuj i umekšaj)

Štampanje bar-kodova

KOMPLET ZA ŠTAMPANJE BAR-KODOVA – D1 – Pruža mogućnost štampanja 1D i 2D bar-kodova pomoću tehnologije Jet Caps.

EFI-FIERY KOMANDER

IMAGEPASS – Y3 – FIERY komander za štampu koji su zajednički razvile kompanije Canon i EFI, dizajniran za zahtevne kancelarijske radne grupe i okruženja koja zahtevaju visoke performanse obrade ili štampanje promenljivih podataka. Podržava PCL i Adobe PS3 štampu.

OPCIJE EFI-FIERY KOMANDERA

FIERY IMPOSE – Rešenje za raspoređivanje stranica, sa podrškom za više platformi, dostupno preko aplikacije Command Workstation sa FIERY kontrolera.

FIERY COMPOSE – Rešenje za montažu i kompoziciju dokumenata za FIERY kontrolere, sa podrškom za više platformi, dostupno preko aplikacije Command Workstation.

FIERY IMPOSE AND COMPOSE – Rešenje za raspoređivanje stranica i kompoziciju za FIERY komander koje obuhvata SeeQuence Impose i SeeQuence Compose u jednom paketu.

KOMPLET ZA PRENOSIVI HARD DISK – B6 – Omogućava uklanjanje hard diska servera (kada se ne koristi) radi skladištenja na bezbednoj lokaciji.

Sistemska dodatna oprema

Komplet za serijski interfejs – K3 – Serijski interfejs za rešenja za obračun troškova.

NFC KONTROLNA TABLA – C1 – NFC kontrolna tabla je opcioni komplet koji omogućava komunikaciju između glavne jedinice i drugih uređaja pomoću tehnologije NFC. Za ravni ekran

NFC KONTROLNA TABLA – A1 – NFC kontrolna tabla je opcioni komplet koji omogućava komunikaciju između glavne jedinice i drugih uređaja pomoću tehnologije NFC. Za uspravni ekran

KOMPLET ZA BLUETOOTH LE POVEZIVANJE – A1 – Bluetooth čip predstavlja opciju za omogućavanje komunikacije između glavne jedinice i drugih uređaja pomoću Bluetooth veze

Dodatna oprema za faks

SUPER G3 KARTICA ZA FAKS – AS1 – Dodaje funkciju faksa.

SUPER G3 KARTICA ZA DRUGU LINIJU ZA FAKS – AS1 – Dodaje drugu liniju za faks

DALJINSKI FAKS – A1 – Omogućava uređaju da razmenjuje faksove preko drugog uređaja sa kojim je povezan pomoću kartice za faks.

IP faks komplet za nadogradnju – B1 (zahteva Super G3 karticu za FAKS – AS1) – Omogućava korisnicima da šalju i primaju faksove putem IP faks mreže

Druge opcije

Dodatna oprema za pristupačnost

RUČICA ZA PRISTUP ADF UREĐAJU – A1 – Postavlja se na mehanizam za uvlačenje dokumenata i olakšava pristup korisnicima koji sede.

GLASOVNO NAVOĐENJE – G1 – Snimljeni glas pruža potvrdu za osnovne postavke menija, što korisnicima sa oštećenim vidom olakšava korišćenje sistema.

GLASOVNO UPRAVLJANJE – D1 – Korisniku omogućava da postavlja različite funkcije na uređaju pomoću glasovnih uputstava i zvučnog odziva.

Šaržer heftalice

KARTRIDŽ ZA HEFTANJE – X1 (za heftanje 5.000 komada x 3) (za Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – V2 i Uređaj za opsecanje brošura – V2)

KARTRIDŽ ZA HEFTANJE – Y1 (za sedlasto povezivanje 2.000 komada x 2) (za Uređaj za opsecanje brošura – V2)

HEFTALICA – N1 – za heftanje (3 x 5.000 komada) (za Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – X1, Uređaj za opsecanje brošura – X1, Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – W1 Pro i Uređaj za opsecanje brošura – W1 Pro)

HEFTALICA – P1 – za sedlasto povezivanje (2 x 5.000 komada) (za Uređaj za opsecanje brošura – X1 i Uređaj za opsecanje brošura – W1 Pro)