Account Center

Account Center

Maksimalno povećajte povraćaj investicije prilikom štampanja na velikim formatima uz Account Center. Ovaj jedinstveni softver za obračun troškova prati sve aktivnosti na sistemu za štampanje za široke formate. Pratite štampanje, kopiranje i skeniranje i obračunavajte troškove za određene projekte ili odeljenja. Pretvorite centar troškova za štampu za velike formate u centar profita uz Account Center.

Prednosti

  • Sve aktivnosti štampanja, kopiranja i skeniranja sa velikim formatima prate se pomoću centralnog Power Logic komandera
  • Kontrolisanim pristupom sistemu za štampu za široke formate pomoću važećih podataka naloga sprečava se neovlašćeni pristup
  • Praktičan unos podataka za obračun troškova pomoću radne stanice ili lokalne kontrolne table za štampanje velikog formata
  • Potpuno prilagodljiva polja i vrednosti pružaju fleksibilnu opciju radnog procesa

Detaljne karakteristike

Detaljnije pogledajte Account Center

Potpuno funkcionalno i fleksibilno praćenje poslova


Account Center je moguće konfigurisati tako da radi u okruženju sa jednim sistemom za štampu za široke formate ili više njih. Jedanput podesite informacije za obračun troškova i postojano pratite informacije sa svih sistema za štampu za velike formate u okviru organizacije.
Account Center unapređuje obračun i povraćaj troškova, a ima i ugrađene interfejse za popularne pakete trećih strana. Sve knjigovodstvene podatke i podatke za obračun prebacuje u aplikacije trećih strana, čime se eliminiše potreba za ručnim unosom podataka, koji oduzima vreme i otvara mogućnost za pojavu grešaka.

Napravljen za maksimalni učinak praćenja poslova


Account Center sastoji se od modula Account Console i Account Logic, koji zajedno pružaju potrebne funkcije i fleksibilnost.

Account Console


Ovo je korisnički interfejs za softver Account Center u kojem možete da definišete sva polja koja će se beležiti. Polja i vrednosti su potpuno prilagodljivi radi uklapanja sa projektima i kompanijskim radnim procesom.

Account Logic


Account Logic se nalazi na Power Logic komanderu i prati sve informacije definisane u modulu Account Console. Primenjuje i proverava knjigovodstvene informacije i sprečava neovlašćeno štampanje, kopiranje i skeniranje.
Ova struktura proizvoda pruža odličnu fleksibilnost u okruženjima sa više sistema. Jedna Account Console aplikacija vam omogućava da definišete informacije za praćenje za sve TDS sisteme u mreži sa modulom Account Logic.