Repro Desk Studio Specifikacije

Opis

Jednostavna softverska alatka kojom krajnji korisnici mogu da pregledaju i štampaju tehničke dokumente, kao i da vode knjigovodstvenu evidenciju o aktivnostima štampanja, skeniranja i kopiranja

Glavne funkcije

Precizan prikaz izgleda datoteke nakon štampanja
Direktno štampanje preko više uređaja širokog formata
Automatska, integrisana knjigovodstvena evidencija svakog posla

Funkcije

Jednostavno kreiranje zadataka
Podešavajte svojstva štampanja za pojedinačne listove ili globalno
Pogledajte kako će tačno datoteka izgledati na papiru
Prikazivač velike tačnosti može precizno da prikaže čak i najmanje detalje
Štampajte direktno preko jednog uređaja širokog formata ili preko grupe uređaja
Jedna aplikacija za štampanje kako na internim štampačima tako i eksterno, preko reprografičara
Primajte obaveštenja na radnoj površini o statusu zadatka
Knjigovodstvena evidencija štampe na uređajima širokog formata kompanije i drugih proizvođača
Knjigovodstvena evidencija skeniranja i kopiranja preko uređaja širokog formata
Raspodela zadataka na projekte
Generisanje izveštaja i podataka
Jednostavno upravljanje zadacima na serveru
Automatska podela zadataka zasnovana na mogućnostima uređaja i svojstvima dokumenta
Jednostavna raspodela velikih zadataka na više štampača
Ugrađena mašina za zadatke omogućava automatizaciju konkretnih radnih procesa