Repro Desk Select Specifikacije

Tip uređaja

Softver - softver za proizvodnu štampu

OPŠTE

Opis

Vrhunski softver za proizvodnu štampu koji štamparijama i reprografskim odeljenjima omogućava da upravljaju opremom za digitalnu štampu za velike formate

Glavne funkcije

Modularni softver za proizvodnu štampu namenjen reprografskim odeljenjima i štamparijama
Jedna aplikacija za centralizovano upravljanje
Jednostavan način slanja poslova za klijente

Funkcije

Povezivanje više štampača u boji i crno-belih štampača za široke i male formate, što obuhvata i ColorWave 600
Kontrolišite više skenera pomoću jedne aplikacije
Pregledajte sve dolazne poslove i poslove na čekanju na jednom mestu
Alatke za klijente koje mogu besplatno da se preuzmu i omogućavaju slanje poslova preko Interneta
Klijenti kreiraju unapred pregledane poslove direktno iz programa AutoCAD i Microsoft Windows aplikacija
Prikazivač za pripremu za štampu klijentima omogućava da smanje verovatnoću pojave grešaka pre slanja posla
Prevlačite i otpuštajte porudžbine i komplete dokumenata na bilo koji od štampača
Prikazivač datoteka za pripremu za štampu eliminiše grešaka pre štampanja
Rasporedite velike/hitne poslove na nekoliko štampača
Lako slanje poslova preko Interneta
Jednostavan prenos poslova na druge lokacije
Lako skladištenje, vraćanje i ponovno štampanje dokumenata
Neograničen broj konzola za operatera