Discover the future of books with end-to-end digital printing solutions that drive new revenue streams.

Digitalno štampanje knjiga

Otkrijte budućnost knjiga uz kompletna rešenja za digitalno štampanje koja otvaraju nove izvore prihoda.

Suočeni sa sve kraćim životnim vekom knjiga, smanjivanjem obima zadataka i nepredvidivom prodajom, izdavači moraju da potraže inovativnija rešenja za štampanje.

Najnovija digitalna tehnologija vam omogućava da odgovorite na rastuću potrebu za ekonomičnim zadacima malog obima, da optimizujete lanac nabavke izdavača i da brže plasirate njihove naslove na tržište.

Prednosti digitalnog štampanja knjiga

Benefits Benefits

Brže plasiranje na tržište

Sveobuhvatni radni procesi povećavaju produktivnost

Benefits Benefits

Nove usluge za izdavače

Fleksibilni tiraži, do samo jedne kopije

Benefits Benefits

Unapređen proces

Uklonite neefikasne ručne procese

Benefits Benefits

Optimizovani lanac nabavke

Modeli digitalne štampe mogu da smanje prekomerno punjenje inventara

Novo poglavlje za štampanje knjiga

The Canon solution enabled us to deliver high quality products quickly, efficiently and reliably.
Canon rešenje nam je omogućilo da brzo, efikasno i pouzdano isporučujemo proizvode visokog kvaliteta.

Fredrik Borg

Vršilac dužnosti generalnog direktora, Holmbergs

Izazov

Jedan od pionira na digitalnom tržištu, švedska štamparija Holmbergs, želela je da investira u najnoviju tehnologiju da bi odgovorila na sve veću potražnju za štampanjem knjiga u malom tiražu. Pod pritiskom povećavanja produktivnosti i smanjivanja troškova, kompanija je klijentima takođe želela da ponudi veći opseg prilagođavanja i personalizovanja.

The Canon solution enabled us to deliver high quality products quickly, efficiently and reliably.
New ‘book of one’ production model, with automated workflows from job submission to delivery.

Rešenje

Razvili smo rešenje zasnovano na softveru PRISMAproduction i unapređeno pomoću brzog inkdžet štampača ColorStream i sistema za završnu obradu Tecnau LaserMax. Ovo je kompaniji Holmbergs omogućilo da ponudi novi proizvodni model „jedna knjiga“, uz automatizovane radne procese, od slanja zadatka do isporuke.

Prednosti

Naše rešenje dovelo je do naglog porasta obima štampe, zahvaljujući bržem i ekonomičnijem jednokratnom štampanju knjiga, bez opadanja kvaliteta. Takođe je omogućilo kompaniji Holmbergs da klijentima ponudi već opseg za personalizovanje knjiga, uz detalje poput jedinstvenih ISBN bar-kodova, logotipa i slika.

Sharp rise in print volumes, by providing faster, more economical one-off book printing.

Otkrijte kako naša rešenja za digitalno štampanje knjiga mogu da vam pomognu da ostanete u prednosti na promenljivom tržištu


RAZGOVARAJTE SA NAŠIM TIMOM


Ključna rešenja

A breakthrough range of software solutions that help you streamline and automate workflows.

PRISMA suite

Revolucionarna paleta softverskih rešenja koja vam pomaže da pojednostavite i automatizujete radne procese u svakoj fazi procesa proizvodne štampe.

Colorstream 6000 Chroma

Kao izuzetno svestrana inkdžet mrežna presa u boji koja nudi i izuzetan kvalitet i fleksibilnost, ColorStream 6000 Chroma je projektovana za brzo i pouzdano štampanje pošte, izdavačkog materijala i komercijalnih otisaka
A highly versatile colour inkjet web press that offers both exceptional quality and flexibility.
The most productive high speed, high volume monochrome digital presses in their class

varioPRINT 6000

Najproduktivnije monohromatske digitalne prese u klasi za velike brzine i obime posla, serija varioPRINT 6000 takođe pruža izvanrednu pouzdanost, manipulisanje medijima i jednostavnost upotrebe.

ProStream 1000 series

For high volume, commercial print environments, the web-fed ProStream 1000 series (ProStream 1000 and 1800) combines the print quality and media flexibility of offset with the production efficiency and versatility of digital inkjet to deliver a level of performance that matches your passion for print.
ProStream 1000 series
varioPRINT iX-series

varioPRINT iX-series

The varioPRINT iX-series revolutionises the commercial printing business experience. It combines stunning image quality and a wide media range with the high productivity and attractive cost-efficiency of inkjet. So commercial printers can say "Yes" to virtually any job, based on the agreed turnaround time and price, then print it for more profit and more business.
Brže i fleksibilnije štampajte knjige, štiteći svoje marže.