4311 fullfold series

4311 fullfold series

Brzo i bez muke pravite profesionalno savijene crteže pomoću 4311 sistema za puno savijanje. Može potpuno da se integriše sa štampačem kako biste pravili uredno savijene, spremne za korišćenje otiske i kopije širokog formata u boji ili u crno-beloj tehnici. Poslovi štampe se obavljaju bez nadzora radi postizanja veće produktivnosti i kraćeg vremena obrta.
Ovaj sistem koristi dokazanu tehnologiju savijanja zasnovanu na veoma preciznom sečivu i kompletu valjaka pogodnim za srednji i veliki obim štampe. Daje zanimljivo savijene kopije i crteže koji su precizni do u milimetar, uz postojano visok kvalitet. Traku za ojačavanje (opciono) moguće je postaviti na savijene otiske iz plotera pre isporuke, u obliku malih paketa na traku.

Opciona jedinica produžene trake povećava kapacitet slaganja na 150 savijenih A0 crteža, za podršku za rad bez nadzora i maksimalno povećavanje produktivnosti. Uz automatski izbor medija iz sistema širokog formata i opcionu jedinicu za rotiranje, moguće je dobiti gotove savijene komplete formata od A4 do A0, bez ručne intervencije. Moguće je savijanje dugačkih otisaka iz plotera (do 6 metara (236")), kao i ručno uvlačenje nesavijenih otisaka iz plotera u savijačicu.

Prednosti

  • Automatski savijeni paketi za laku distribuciju i arhiviranje
  • Organizovanje radnog prostora
  • Savijanje dugačkih otisaka iz plotera (redno savijanje: 6 metara (236")/puno savijanje: 2,5 metra (98"))
  • Male dimenzije
  • Ploča za uvlačenje za ručno savijanje nesavijenih dokumenata
  • Opciona jedinica za ojačavanje
  • Opciona jedinica produžene trake (podržava do 150 DIN A0 otisaka)
  • Pristupačno rešenje za dobar povraćaj investicije

Detaljne karakteristike

Detaljnije pogledajte 4311 fullfold series

Jednostavna za korišćenje A1/A0 savijačica


Zahvaljujući izboru od 8 različitih programa za savijanje možete da odgovorite na pojedinačne potrebe. Intuitivan dizajn i jednostavan za korišćenje korisnički interfejs savijačice omogućavaju praktičan izbor. Izlazni formati su usklađeni sa svim glavnim standardima kao što su DIN 824, AFNOR i SAD veličine.
4311 serija punih savijačica idealna je za srednji obim štampe, kao i za specijalne zahteve poput dugačkih otisaka iz plotera do 6 metara. Iskoristite priliku da kreirate praktičan radni proces uz ColorWave 650, ColorWave 550, TCS500, PlotWave 350 i ColorWave 300.

Specifikacije proizvoda

Saznajte više o 4311 fullfold series, njegovim karakteristikama i mogućnostima.