Canon imageRUNNER ADVANCE 4225i Specifikacije

OSNOVNE SPECIFIKACIJE

Tip mašine

Višenamenski monohromatski laserski štampač (odvojeni čitač i štampač)

Dostupne osnovne funkcije

Štampanje, Kopiranje*, Skeniranje*, Slanje*, Opciono slanje faksom i Opciono slanje IP FAX (Slanje faksa IP-om)
* Zahteva COLOR IMAGE READER UNIT-H1
Verzija koja ima samo štampač zahteva PRINTER COVER-E1.

SPECIFIKACIJE ŠTAMPAČA

Brzina štampe (crno-belo)

iR-ADV 4225i: Do 25 stranica u minuti (A4), do 15 stranica u minuti (A3), do 17 stranica u minuti (A4R), min. 14 stranica u minuti, maks. 17 stranica u minuti (A5R)
iR-ADV 4235i: Do 35 stranica u minuti (A4), do 22 stranice u minuti (A3), do 32 stranice u minuti (A4R), min. 14 stranica u minuti, maks. 20 stranica u minuti (A5R)
iR-ADV 4245i: Do 45 stranica u minuti (A4), do 22 stranice u minuti (A3), do 32 stranice u minuti (A4R), min. 14 stranica u minuti, maks. 20 stranica u minuti (A5R)
iR-ADV 4251i: Do 51 stranicu u minuti (A4), do 25 stranica u minuti (A3), do 37 stranica u minuti (A4R), min. 14 stranica u minuti, maks. 20 stranica u minuti (A5R)

Metod štampe

Monohromatska laserska štampa

Rezolucija štampe

1200 tpi x 1200 tpi, 600 tpi x 600 tpi

Dvostrano štampanje

Automatski (standardno)

Štampanje sa memorijskih uređaja

Podržani memorijski mediji:
USB memorijski uređaj, memorijske kartice (SD, Compact Flash i Memory Stick pomoću opcionog dodatka Multimedia Reader/Writer (Multimedijalni čitač/pisač) - A2)
Podržani tipovi datoteka za direktno štampanje, što obuhvata štampanje iz usluga RemoteUI, Advanced Space i Web Access:
JPEG, TIFF, PDF*, XPS*
* Zahteva PS PRINTER KIT-AY1 (PS komplet za štampač) za PDF ili DIRECT PRINT KIT (FOR PDF/XPS)-H1 (Komplet za direktno štampanje) (za PDF/XPS) za PDF/XPS. Nije dostupno direktno štampanje XPS datoteka sa prenosivih medija.

Štampanje sa uređaja povezanih preko Interneta

Različiti softver i rešenja zasnovana na MEAP-u dostupna su da omoguće štampanje sa mobilnih uređaja ili uređaja povezanih na Internet i usluge zasnovane na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije.

Ulaz za papir (standardni)

2 kasete za po 550 listova papira
Višenamensko ležište za 80 listova

Ulaz za papir (opcija)

2 kasete kapaciteta 550 listova (CASSETTE FEEDING UNIT-AF1) (Kasetna jedinica za uvlačenje)
1 bočni magacin za papir kapaciteta 2.700 listova (PAPER DECK UNIT-B2)

Maksimalni ulazni kapacitet papira

4.980 listova

Izlazni kapacitet papira

Bez uređaja za završnu obradu: 250 listova (80 g/m2)
Sa unutrašnjim uređajem za završnu obradu: 1.000 listova (sa jednim ležištem); 100 + 500 listova (sa 2 ležišta) (80 g/m2)
Sa External Finisher (Spoljašnjim uređajem za završnu obradu): 3.000 listova (gornje ležište: 1300 listova, donje ležište: 1.700 listova) (80 g/m2)

Mogućnosti završne obrade

Standardno: uparivanje, grupisanje
Sa opcionim jedinicama za završnu obradu: uparivanje, grupisanje, ofsetna štampa, heftanje, pravljenje brošura, bušenje rupa

Podržani tipovi medija

Kasete:
običan papir, recikliran papir, papir u boji, težak papir, papir sa unapred izbušenim rupama, koverte*
* Koverte mogu da se koriste samo sa drugom fiokom. Zahteva opcionalni ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT-D1 (Dodatak za uvlačenje koverti - D1)
Višenamensko ležište:
običan, recikliran, u boji, težak, sa unapred izbušenim rupama, za povezivanje, transparentan, nalepnice, koverte

Podržane veličine medija

Fioka za papir br. 1:
Standardna veličina: A4, A4R, A5R, A5R, slobodna veličina (od 139,7 x 182,0 mm do 297,0 x 390,0 mm
Fioke za papir br. 2, 3 i 4:
Standardna veličina: A4, A4R, A3, A5, A5R, B5, slobodna veličina (od 139,7 mm x 182,0 mm do 297,0 mm x 431,8 mm), koverte* (br. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
* Koverte mogu da se koriste samo sa drugom fiokom. Zahteva opcionalni ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT-D1 (Dodatak za uvlačenje koverti - D1)
Višenamensko ležište:
Standardna veličina: A4, A4R, A3, A5R, slobodna veličina (od 99,0 mm x 148,0 mm do 297,0 mm x 431,8 mm), koverte* (br. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Podržane težine medija

Kasete: od 60 do 128 g/m2
Višenamensko ležište: od 52 do 220 g/m2
Obostrano: od 60 do 105 g/m2

Jezici za opisivanje strana

UFRII (standardno)
PCL5e/6 (standardno)
Adobe Postscript Level 3 (zahteva PS PRINTER KIT-AY1)

Fontovi

PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski)
(*Zahteva opcioni PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1) (PCL međunarodni set fontova)
PS fontovi: 136 Roman

Kompatibilnost sa operativnim sistemima

UFRII: Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ Server 2003/ Server 2008 R2/ Server 2012 R2, MAC OS X (10.5.8 ili noviji)
PCL: Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ Server 2003/ Server 2008 R2/ Server 2012 R2
PS: Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ Server 2003/ Server 2008 R2/ Server 2012 R2, MAC OS X (10.5.8 ili noviji)
PPD: MAC OS 9.1 ili noviji, MAC OS X (10.3.9 ili noviji), Windows XP/2000/Windows 7/Windows 8
Informacije o dostupnosti rešenja za štampu za druge operativne sisteme i okruženja (što podrazumeva AS/400, UNIX, Linux i Citrix) potražite na veb stranici http://software.canon-europe.com. Neka od tih rešenja se naplaćuju.
SAP tipovi uređaja dostupni su preko portala SAP Market Place.

SPECIFIKACIJE KOPIRANJA

Brzina kopiranja

Pogledajte navedenu brzinu kopiranja

Vreme do prvog otiska (FCOT)

iR-ADV 4225i: približno 5,2 sekundi ili manje
iR-ADV 4235i: približno 3,8 sekunde ili manje
iR-ADV 4245i: približno 3,8 sekunde ili manje
iR-ADV 4251i: približno 3,7 sekunde ili manje

Rezolucija kopiranja

Čitanje: 600 x 600 tpi
Štampanje: 1200 x 1200 tpi

Više kopija

Do 999 kopija

Umanjivanje/uvećavanje

Zum: 25-400% u koracima od 1%
Fiksni opseg zuma: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

SPECIFIKACIJE FIERY KONTROLERA ZA ŠTAMPANJE

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Opciono/standardno

Opciona COLOR IMAGE READER UNIT-H1 (Jedinica za čitanje slika u boji) pruža: položeni skener u boji i mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata (DADF) kapaciteta 100 listova

Podržane veličine medija

A3, A4, A4R, A5, A5R, slobodne veličine (Š x D): maks. 297 x 432 mm min. 128 mm x 148 mm)

Podržane težine medija

Jednostrano skeniranje: od 42 do 128 g/m2
Dvostrano skeniranje: od 50 do 128 g/m2

Rezolucija skeniranja

100 tpi, 150 tpi, 200 x 100 tpi, 200 tpi, 300 tpi, 200 x 400 tpi*, 400 tpi*, 600 tpi*
* Zahteva ADDITIONAL MEMORY TYPE A (Dodatnu memoriju tipa A) (512 MB) kad skenira u boji

Dvostrano skeniranje

Obostrano na obostrano (automatski)

Brzina skeniranja

Jednostrano (A4): 51 slika/min. 300 tpi (BW), 51 slika/min 300 tpi (CL), 51 slika/min 600 tpi (BW), 30 slika/min 600 tpi (CL)
Jednostrano (A4): 17 slika/min 300 tpi (BW), 17 slika/min 300 tpi (CL), 17 slika/min 600 tpi (BW), 10 slika/min 600 tpi (CL)

Metode skeniranja

Skeniranje pomoću jednog tastera: funkcija slanja je dostupna na svim modelima.
Skeniranje sa povlačenjem: TWAIN/WIA skeniranje sa povlačenjem dostupno je na svim modelima
Skeniranje na USB memorijski uređaj: dostupno je na svim modelima
Skenirajte na mobilne telefone, uređaje povezane na Internet i usluge zasnovane na informatičkom oblaku: različite usluge dostupne su da bi omogućile skeniranje na mobilne uređaje, uređaje povezane na Internet i usluge zasnovane na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije.

Specifikacije skeniranja sa povlačenjem

TWAIN putem mrežnog TWAIN upravljačkog programa (Colour Network ScanGear):
Podržani operativni sistemi: Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 (32-bitni, 64-bitni u režimu kompatibilnosti)*
WIA putem mrežnog WIA upravljačkog programa:
Podržani operativni sistemi: Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8/Windows 8,1/Windows Server 2012 R2 (32-bitni, 64-bitni)*
* Upravljački programi su dostupni na adresi http://software.canon-europe.com/.

SPECIFIKACIJE SLANJA

Opciono/standardno

Standardno na svim modelima (zahteva COLOR IMAGE READER UNIT-H1)

Rezolucija slanja

100 tpi, 150 tpi, 200 x 100 tpi, 200 tpi, 300 tpi, 200 x 400 tpi*, 400 tpi*, 600 tpi*
* Zahteva ADDITIONAL MEMORY TYPE A (Dodatnu memoriju tipa A) (512 MB) kad skenira u boji

Odredišta

E-pošta/Internet FAKS (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV.

Adresar/brojevi za brzo biranje

LDAP (2000 sa mogućnošću pretrage)/Lokalno 1600 + 200 na brzom biranju

Formati datoteka

TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS sa visokom kompresijom, PDF/A-1b, PDF/XPS koji se može pretraživati, Office Open XML (PowerPoint)

Univerzalni kompleti sa funkcijama za slanje:

UNIVERSAL SEND ADVANCED FEATURE SET-E1 (Univerzalni komplet za slanje sa naprednim funkcijama): Kreira Outline PDF (vektorizuj i umekšaj) i Adobe Reader Extensions PDF.
UNIVERSAL SEND SECURITY FEATURE SET (Univerzalni komplet za slanje sa bezbednosnim funkcijama) - D1: Slanje šifrovanih PDF-ova i dodavanje digitalnog potpisa uređaja u PDF/XPS datoteke.
UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT (Univerzalni komplet za slanje digitalnog korisničkog potpisa) - C1: Dodavanje digitalnog potpisa korisnika u PDF/XPS datoteke.

SPECIFIKACIJE FAKSA

Opciono/standardno

Opcionalno na svim modelima (sa SUPER G3 FAX BOARD-AP1)

Brzina modema

Super G3 33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici)¹

Rezolucija faksa

Standardno: 200 x 100 tpi
Fino: 200 x 200 tpi
Superfino: 200 x 400 tpi
Ultrafino: 400 x 400 tpi

Memorija faksa

Do 20.000 stranica¹

Brojevi za brzo biranje

Maks. 200

Grupno biranje/odredišta

Maks. 199 brojeva

Sekvencijalni prenos

Maks. 256 adresa iz adresara ili novih odredišta

Rezervna kopija memorije

Da (oko 3 sata)

Ostale funkcije

Prosleđivanje faksova, dvostruki pristup, faks preko računara (samo TX), IP faks

OPŠTE SPECIFIKACIJE

Vreme zagrevanja

30 sekundi ili manje od uključivanja
10 sekundi od uključivanja (režim brzog pokretanja)

Vraćanje iz režima mirovanja

10 s

Tip interfejsa

Brza USB 2.0 veza
Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T
1 USB host (2.0), dodatna 2 USB hosta (2.0) (opciono uz USB DEVICE PORT-E3)

Mrežni protokoli

TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk
*Podrška za IPv4/IPv6

Brzina procesora

1,8 GHz

Memorija

1 GB + 256 MB (opciono 512 MB za skeniranje u boji i slanje dokumenata preko 300 tpi)

Hard disk

Standardno - hard disk od 160 GB (dostupan prostor 160 GB)/opciono - hard disk od 1 TB (dostupan prostor 1 TB)

Kontrolna tabla

TFT SVGA ekran u boji osetljiv na dodir veličine 21,3 cm (8,4 inča)

Dimenzije (Š x D x V)

565 x 708 x 1150 mm (uz COLOR IMAGE READER i UNIT-H1 CASSETTE FEEDING UNIT-AF1)

Prostor potreban za postavljanje (Š x D)

1094 x 1267 mm (minimalna konfiguracija sa pristupom kasetama za papir i za potrebe servisiranja)

Težina

Približno 77,9 kg (sa COLOR IMAGE READER UNIT-H1) (Jedinica za obostrano čitanje slika u boji)

Radno okruženje

Temperatura: od 10 do 30ºC (od 50 do 86ºF)
Vlažnost: od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)

Izvor napajanja

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 5,6 A

Potrošnja energije

Maksimalna: približno 1,5 kW
Stanje pripravnosti: približno 62,5 W
Režim za uštedu energije: približno 38,4 W (potrošnja energije u režimu mirovanja [najveće opterećenje])
Režim mirovanja: približno 0,9 W ili manje (potrošnja energije u režimu mirovanja [najmanje opterećenje])¹
Tipična potrošnja struje (TEC)²
iR-ADV 4225i: 1,2 kWh
iR-ADV 4235i: 2,0 kWh
iR-ADV 4245i: 2,4 kWh
iR-ADV 4251i: 2,8 kWh
Lot26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Podaci o buci

Nivo buke (nivo zvučnog pritiska, LpAm, pored uređaja)¹:
Pri radu: 53,23 dB (iR-ADV 4251i), 52,83 dB (iR-ADV 4245i), 51,17 dB (iR-ADV 4235i), 49,70 dB (iR-ADV 4225i)
U pripravnosti: nečujno (manje od 30 dB)
Nivo buke (nivo zvučnog pritiska, LpAm, pored uređaja)¹:
Pri radu: 54,63 dB (iR-ADV 4251i), 55,30 dB (iR-ADV 4245i), 53,50 dB (iR-ADV 4235i), 51,40 dB (iR-ADV 4225i)
U pripravnosti: nečujno (manje od 30 dB)

Povezana programska rešenja

Universal Login Manager: MEAP aplikacija za prijavljivanje koja ne zahteva server, za manja preduzeća, omogućava praktično prijavljivanje, personalizovanje, nadgledanje upotrebe po korisnicima i upravljanje po funkciji.
mobile PRINT & SCAN: Jednostavna MEAP aplikacija koja ne zahteva server, za štampanje sa mobilnih uređaja i tableta, kao i kontrolu po korisnicima u kombinaciji sa aplikacijom Universal Login Manager
Canon Mobile Printing: Jednostavna aplikacija za štampanje sa mobilnih uređaja, za iPhone, iPad ili Android uređaje.
iW Management Console: Serverski softver za centralizovano upravljanje grupom uređaja, uključujući praćenje potrošnog materijala, praćenje grešaka i upozorenja, adresar, podešavanje i osvežavanje firmvera, distribuciju MEAP aplikacija, očitavanje brojača i izveštavanje, upravljanje upravljačkim programima i resursima.
eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.
Content Delivery System: Omogućava udaljenu distribuciju firmvera, iR opcija i MEAP aplikacija.
Remote User Interface (RUI): Interfejs zasnovan na vebu za svaki uređaj koji omogućava udaljeno upravljanje uređajima i kontrolu.
Colour Network ScanGear: Upravljački program skenera usklađen sa standardom TWAIN koji omogućava računarima na mreži da koriste funkciju skeniranja sa povlačenjem.
NetSpot Device Installer: Uslužni program koji omogućava konfiguraciju podešavanja mrežnog protokola na uređajima kompanije Canon povezanim na mrežu.
Canon Driver Configuration Tool: Uslužni program za menjanje podrazumevanih fabričkih postavki upravljačkih programa za štampače kompanije Canon (dostupno samo preko servisa).
Remote Operators Software Kit: Omogućava korišćenje kontrolne table na uređaju sa udaljenog računara.
iW DESKTOP: Intuitivni softver za štampanje i izdavaštvo koji omogućava lako kombinovanje dokumenata i obavljanje završne obrade radi kreiranja dokumenata profesionalnog izgleda.
MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform): Snažna ugrađena JAVA platforma za uređaje kompanije Canon koja omogućava integraciju sa širokim asortimanom softverskih rešenja kompanije Canon i nezavisnih proizvođača.
MEAP Web: Veb usluga, alternativa MEAP platformi, koja omogućava razvoj i primenu MFP aplikacija preko veb usluga.
Detaljne informacije o drugom softveru, što obuhvata i MEAP softver, potražite od predstavnika prodaje.

Bezbednosne funkcije

Standardno:
IP/Mac Address Filtering, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module (TPM), Secure Print, HDD Password Lock, HDD Erase, Universal Login Manager, Department ID, SSO-H, Mailbox, Access Management System.
Opciono:
Encrypted Secure Print, šifrovani PDF, HDD šifrovanje, potpis korisnika i uređaja, bezbednosnu vodeni žigovi, zaključavanje skeniranja dokumenta, uklanjanje hard diska.
Sledeće stavke zahtevaju uniFLOW: My Print Anywhere bezbedno štampanje, sprečavanje gubitka podataka.

POTROŠNI MATERIJAL

Boca sa tonerom

C-EXV 38 TONER (34.200 stranica¹) za iR-ADV 4245i, iR-ADV 4251i
C-EXV 39 TONER (30.200 stranica¹) za iR-ADV 4225i, iR-ADV 4235i

SPECIFIKACIJE ZA OPCIONU OPREMU

Staple Finisher (Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja) 1

INNER FINISHER-D1 (Ugrađeni uređaj za završnu obradu) (kompaktni ugrađeni uređaj za završnu obradu)
Broj ležišta: 1 standardno i 1 opciono
Kapacitet ležišta A: A4/A5R: 100 listova; A3/A4R: 100 listova (ležište A je opciono)
Kapacitet ležišta B: A4/A5R: 1.000 listova (bez ležišta A), 500 listova (sa ležištem A), A3/A4R 500 listova
Težina papira: od 52 do 220 g/m2
Položaj za heftanje: ugao, dvostruko
Kapacitet heftalice: A4: 50 listova, A3/A4R: 30 listova
Dimenzije (Š x D x V): 410 x 554 x 295 mm
Težina: približno 12,5 kg

Staple Finisher (Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja) 2

STAPLE FINISHER-G1 (spoljašnji) (zahteva BUFFER PASS UNIT-H1)
Broj ležišta: 2
Kapacitet ležišta A (gornji): A4/A5R 1.300 listova; A3/A4R 650 listova
Kapacitet ležišta B (donji): A4/A5R 1.700 listova; A3/A4R 650 listova
Težina papira: od 52 do 220 g/m2
Položaj za heftanje: ugao, dvostruko
Kapacitet heftalice: A4: 50 listova, A3/A4R: 30 listova
Dimenzije (Š x D x V): 543 x 646 x 1097 mm
Težina: približno 46 kg

Booklet Finisher (Uređaj za opsecanje brošura)

BOOKLET FINISHER-G1 (spoljašnji) (zahteva BUFFER PASS UNIT-H1)
Broj ležišta: 2
Kapacitet ležišta A (gornji): A4/A5R: 1.300 listova; A3/A4R: 650 listova
Kapacitet ležišta A (gornji): A4/A5R: 1.700 listova; A3/A4R: 650 listova
Težina papira: od 52 do 220 g/m2
Položaj za heftanje: ugao, dvostruko, povezivanje brošura
Kapacitet heftalice: A4: 50 listova, A3/A4R: 30 listova
Veličina papira za povezivanje brošura: A3, A4R
Kapacitet heftalice za povezivanje brošura: 16 listova (64 stranice, 64-81 g/m2) x 10 zadataka
Dimenzije (Š x D x V): 648 x 646 x 1097 mm
Težina: približno 75 kg

Kasetni mehanizam za uvlačenje papira/Magacin za papir 1

CASSETTE FEEDING UNIT (Kasetni mehanizam za uvlačenje papira) - AF1
Na standardni kapacitet papira dodaje dve korisnički podesive kasete za papir kapaciteta 550 listova koje se stavljaju spreda.

Paper Deck Unit (Magacin za papir) 2

PAPER DECK UNIT-B2 (Magacin za papir)
Veličina papira: A4
Težina papira: od 60 do 128 g/m2
Kapacitet papira: 2.700 listova (80 g/m2)
Dimenzije (Š x D x V): 372 mm x 603 mm x 473 mm
Težina: približno 37 kg

Spoljna jedinica za bušenje rupa

Sve spoljne jedinice za bušenje rupa zahtevaju bilo BOOKLET FINISHER-G1 (Uređaj za opsecanje brošura) ili STAPLE FINISHER-G1 (Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja):
EXTERNAL 2 HOLE PUNCHER (Spoljna jedinica za bušenje 2 rupe)
EXTERNAL 2/4 HOLE PUNCHER (Spoljna jedinica za bušenje)-B2: 2 rupe (francuski), 4 rupe (francuski)
EXTERNAL 4 HOLE PUNCHER (Spoljna jedinica za bušenje 4 rupe) - B2: 4 rupe (švedski)

Ugrađena jedinica za bušenje rupa

Sve ugrađene jedinice za bušenje rupa zahtevaju INNER FINISHER-D1:
INNER 2 HOLE PUNCHER-A1 (Ugrađena jedinica za bušenje): 2 rupe
INNER 2/4 HOLE PUNCHER-A1 (Ugrađena jedinica za bušenje): 2 rupe (francuski), 4 rupe (francuski)
INNER 4 HOLE PUNCHER-A1 (Ugrađena jedinica za bušenje): 4 rupe (švedski)

DODATNE OPCIJE

Hardverska dodatna oprema 1

COLOR IMAGE READER UNIT-H1 (jedinica za čitanje slika u boji): Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata i skener sa valjkom.
PRINTER COVER-E1 (Poklopac štampača): Poklopac štampača za glavnu jedinicu bez jedinice za čitanje slika u boji.
FL CASSETTE-AQ1 (FL kaseta): Rezervno kasetno ležište kapaciteta 550 listova za kasetu 1.
FL CASSETTE-AM1 (FL kaseta): Rezervno kasetno ležište kapaciteta 550 listova za kasete 2, 3 i 4.
imageRUNNER ADVANCE C2000 PLAIN PEDESTAL: alternativa za CASSETTE FEEDING UNIT-AF1 bez dodatnog prostora za papir.
ENVELOPE ATTACHMENT-D1 (Dodatak za koverte): Postavlja se na 2. kasetu za papir radi jednostavnog uvlačenja koverti. Prima do 50 koverti.
INNER 2 WAY TRAY-H1 (Unutrašnje dvosmerno ležište): Dodaje drugo unutrašnje izlazno ležište i povećava kapacitet na 350 listova.
BUFFER PASS UNIT-H1 (Jedinica za bafer prolaza): Neophodan je za STAPLE FINISHER-G1 (Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja) i BOOKLET FINISHER-G1 (Uređaj za opsecanje brošura).
INNER FINISHER ADDITIONAL TRAY-A1 (Dodatno ležište za ugrađeni uređaj za završnu obradu): Dodaje drugo ležište za INNER FINISHER-D1 (Ugrađeni uređaj za završnu obradu).

Hardverska dodatna oprema 2

MiCARD PLUS PROXIMITY CARD READER: čitač kartica iz blizine za proveru identiteta korisnika zasnovanu na karticama, podržava tehnologiju višestrukih kartica (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala i MiFare itd.).
UF MIFARE 10 CARD PACK: MiFare kartice za korišćenje sa Micard PLUS PROXIMITY CARD READER (čitač kartica iz blizine) sa Universal Login Manager ili aplikacijom uniFLOW.
UF HID 10 CARD PACK: HID kartice za korišćenje sa Micard PLUS PROXIMITY CARD READER (čitač kartica iz blizine) sa Universal Login Manager ili aplikacijom uniFLOW.
UTILITY TRAY-A2 (Pomoćno ležište): Pruža dodatnu radnu površinu za postavljanje tastature i pripremu dokumenata.
COPY CARD READER-F1 (Čitač kartica): Sistem za pristup pomoću magnetnih fizičkih kartica.
COPY CARD READER ATTACHMENT-B3 (Dodatak za čitač kartica): dodatak za COPY CARD READER-F1.

Dodatna oprema za kontroler štampanja

BARCODE PRINTING KIT (KOMPLET ZA ŠTAMPANJE BAR-KODOVA) - D1: omogućava štampanje bar-kodova pomoću tehnologije Jet Caps.
PCL INTERNATIONAL FONT SET (Komplet međunarodnih pcl fontova) - A1: Dodaje PCL podršku za Andalé Mono WT J/K/S/T (japanski/korejski/pojednostavljeni kineski/tradicionalni kineski).
PS PRINTER KIT-AY1 (PS komplet za štampač): Dodaje podršku za izvorni Adobe Postscript. Takođe omogućava korisnicima da direktno štampaju PDF/PS/EPS datoteke na uređaju.
DIRECT PRINT KIT (Komplet za direktno štampanje) (za PDF/XPS) - H1: omogućava korisnicima da direktno štampaju PDF/XPS datoteke na uređaju.

Objavljivanje dokumenata

IW DESKTOP: moćan softver za štampanje i izdavaštvo, lako kombinuje dokumente iz različitih izvora, nanosi završni sloj kako bi se kreirali profesionalni dokumenti i lagano povezuje sa štampačem. Uključuje kreiranje PDF-ova, mogućnosti za komentare i kompresiju, za digitalne tokove posla, kao što je odobravanje i autorizacija.

Sistemska dodatna oprema

WEB ACCESS SOFTWARE-J1 (Softver za veb pristup): Pruža pristup veb stranicama i drugim onlajn sadržajima. Takođe sadrži MEAP Web (dobavljač veb usluga).
SUPER G3 FAX BOARD-AP1 (Super G3 kartica za faks): Dodaje funkciju faksa.
SUPER G3 2ND LINE FAX BOARD-AP1 (SUPER G3 kartica za drugu liniju za faks): Dodaje drugu liniju za faks.
REMOTE FAX (UDALJENI FAKS) - A1: omogućava uređaju da razmenjuje faksove preko drugog uređaja sa kojim je povezan pomoću kartice za faks.
IP FAX EXPANSION KIT-A1: Omogućava uređaju da šrima i šalje faksove preko IP Faks mreže.
USB DEVICE PORT-E3 (Priključak za USB uređaj): Dodaje dva USB priključka koji mogu da se koriste uz uniFLOW ili čitače kartica nezavisnih proizvođača, kao i uz MULTIMEDIA READER/WRITER-A2 (Multimedijalni čitač/pisač).
MULTIMEDIA READER/WRITER-A2 (Multimedijalni čitač/pisač): Eksterni čitač/pisač za više tipova kartica.
ADDITIONAL MEMORY TYPE A (Dodatna memorija tipa A) (512 MB): Neophodna za skeniranje u rezoluciji 200 x 400 tpi, 400 x 400 tpi ili 600 x 600 tpi u režimu [Auto-Colour Select], [Full Colour] ili [Grayscale].
SERIAL INTERFACE KIT (KOMPLET ZA SERIJSKI INTERFEJS) - K1: serijski interfejs za rešenja za obračun troškova.
COPY CONTROL INTERFACE KIT (KOMPLET ZA INTERFEJS ZA UPRAVLJANJE KOPIRANJEM) A1: omogućava povezivanje (CCVI I/F) između kontrolnog terminala treće strane i opsega iR-ADV kompanije Canon za korišćenje u povraćaju troškova.

Bezbednosna dodatna oprema za uređaj

HDD DATA ENCRYPTION AND MIRRORING KIT-C4 (Komplet za šifrovanje i dupliranje podataka na hard disku): Omogućava šifrovanje i dupliranje privremenih i stalnih podataka. Funkcija šifrovanja omogućava šifrovanje kopiranih ili skeniranih slika PRE čuvanja na hard disku uređaja. Paket uključuje bezbednosni komplet verzije 2.01 za Canon MFP uređaje koji je usaglašen sa standardom Common Criteria nivoa EAL3. Funkcija dupliranja služi za dupliranje svih podataka u realnom vremenu, čime se obezbeđuje veoma pouzdan mehanizam za pravljenje rezervnih kopija.)
2,5 INČA/160 GB HDD-G1:Dodatni hard disk potreban za funkciju dupliranja.
2,5INCH/1TB HDD (HDD od 2,5 inča kapaciteta 1 TB) - K1: zamenski hard disk za povećavanje kapaciteta za skladištenje na uređaju. Napomena: Za funkciju dupliranja neophodan je dodatni hard disk kapaciteta 1 TB.
REMOVABLE HDD KIT-AJ1 (Komplet za prenosivi HDD): Omogućava fizičko uklanjanje hard diska kada uređaj nije pod nadzorom ili se ne koristi, da bi se zaštitili poverljivi podaci.

Bezbednosna dodatna oprema za dokument

DOCUMENT SCAN LOCK KIT (KOMPLET ZA ZAKLJUČAVANJE SKENIRANOG DOKUMENTA) -B1: povećava bezbednosni nivo dokumenta tako što ugrađuje skriveno praćenje i šifru za zaključavanje u okviru kopiranih ili štampanih dokumenata da bi se sprečilo nedozvoljeno kopiranje, slanje i razmena faksova.
SECURE WATERMARK (BEZBEDNI VODENI ŽIG) - B1: Onemogućava dupliranje poverljivih dokumenata umetanjem skrivenih vodenih žigova koji postaju vidljivi prilikom kopiranja.
ENCRYPTED PRINTING SOFTWARE (KOMPLET ZA ŠIFROVANO ŠTAMPANJE) - D1: Omogućava šifrovanje zadatka za štampanje tokom prenosa na uređaj i zahtevanje lozinke na štampaču pre štampanja dokumenata.

Dodatna oprema za pristupanje

ADF ACCESS HANDLE (RUČICA ZA PRISTUP ADF UREĐAJU) - A1: Postavlja se na mehanizam za uvlačenje dokumenata i olakšava pristup korisnicima koji sede.
REMOTE OPERATORS SOFTWARE KIT (SOFTVERSKI KOMPLET ZA PRISTUP UDALJENOG OPERATERA) - B1: Omogućava korišćenje kontrolne table na uređaju sa udaljenog računara.
VOICE GUIDANCE (GLASOVNO NAVOĐENJE) - F2: Snimljeni glas pruža potvrdu za osnovne postavke menija, što korisnicima sa oštećenim vidom olakšava korišćenje sistema.
VOICE OPERATION (GLASOVNO UPRAVLJANJE) - C2: Korisniku omogućava da postavlja različite funkcije na uređaju pomoću glasovnih uputstava i zvučnog odziva.

Druge opcije

STAMP INK CARTRIDGE-C1: Kertridž s mastilom za STAMP UNIT-B1.
STAMP UNIT (JEDINICA PEČATA) -B1: omogućava da uređaj štampa pečat sa prednje strane skeniranih i poslatih originala.
STAPLE CARTRIDGE-D3 (Šaržer heftalice): Šaržer heftalice za sedlasto povezivanje za BOOKLET FINISHER-G1.
STAPLE-J1: običan šaržer hefralice za INNER FINISHER-D1, BOOKLET FINISHER-G1i STAPLE FINISHER-G1.

Odricanje od odgovornosti

Sve specifikacije podložne su promenama bez prethodne najave

Fusnota

¹ Na osnovu standardnog ITU-T grafikona br. 1

¹ Na osnovu standardnog ITU-T grafikona br. 1

¹ Potrošnja od 1 W u režimu mirovanja možda neće biti moguća u svim uslovima. Neke mrežne konfiguracije i opcije mogu da spreče prelazak uređaja u režim dubokog mirovanja. Više informacija potražite u korisničkom vodiču
2 Tipična potrošnja struje (TEC) predstavlja tipičnu količinu struje koju proizvod potroši tokom jedne sedmice, mereno u kilovat-časovima (kWč). Energy Star definiše metodologiju testiranja (http://www.eu-energystar.org).

¹ Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 7779

¹ Uz pokrivenost od 6%

ImageRUNNER ADVANCE logo

Konfigurator proizvoda

Pomoću ove alatke istražite i napravite konfiguracije prema svojim potrebama.

Slike proizvoda predstavljaju samo ilustracije. Neke funkcije su opcione. Pogledajte specifikacije proizvoda ili se obratite predstavniku prodaje kompanije Canon za dodatne informacije.