Za poslovnu upotrebu

Obustavljeni proizvodi

Prethodni modeli ove ponude proizvoda.


imageRUNNER ADVANCE C2220i

imageRUNNER ADVANCE C2220i

Ovaj kompaktni multifunkcionalni uređaj od 20 stranica u minuti omogućava kvalitetnu komunikaciju u boji. Jednostavna integracija, bezbednosne funkcije, jasni troškovi i vrhunska energetska efikasnost čine ga idealnim za male radne grupe.


imageRUNNER ADVANCE C2225i

imageRUNNER ADVANCE C2225i

Ovaj kompaktni multifunkcionalni uređaj od 25 stranica u minuti omogućava kvalitetnu komunikaciju u boji. Jednostavna integracija, bezbednosne funkcije, jasni troškovi i vrhunska energetska efikasnost čine ga idealnim za male radne grupe.


imageRUNNER ADVANCE C2230i

imageRUNNER ADVANCE C2230i

Ovaj kompaktni multifunkcionalni uređaj od 30 stranica u minuti omogućava kvalitetnu komunikaciju u boji. Jednostavna integracija, bezbednosne funkcije, jasni troškovi i vrhunska energetska efikasnost čine ga idealnim za male radne grupe.


imageRUNNER ADVANCE C5030i

imageRUNNER ADVANCE C5030i

imageRUNNER ADVANCE C5030i predstavlja kompaktno rešenje za rad sa dokumentima za preduzeća koja zahtevaju izvanrednu isplativost i odličnu komunikaciju.


iRC3580Ne

iRC3580Ne

iRC3580Ne pruža ekološku prihvatljivost bez kompromisa po pitanju kvaliteta i performansi. Omogućava štampanje u boji, kopiranje, skeniranje, slanje i razmenu faksova, uz mehanizam za automatsko uvlačenje dokumenata.

spacer
					image

Discontinued Products

imageRUNNER ADVANCE C2020i
imageRUNNER ADVANCE C2025i
imageRUNNER ADVANCE C2030L
imageRUNNER ADVANCE C2220i
imageRUNNER ADVANCE C2225i
imageRUNNER ADVANCE C2230i
imageRUNNER ADVANCE C5030i
imageRUNNER ADVANCE C5035
imageRUNNER ADVANCE C5035i
imageRUNNER ADVANCE C5045i
imageRUNNER ADVANCE C5051i
imageRUNNER ADVANCE C7055i
imageRUNNER C1028i/C1028iF
iRC3380e
iRC3380Ne
iRC3580Ne
Vratite se na:
Trenutna ponuda