iHCS Specifikacije

ULAZ

Veličine papira

Maksimalno 208 x 208 mm ( VarioPrint 6140/6160/6200/6250: 203 x 203 mm)
Maksimalno 305 x 547 mm ( VarioPrint 6140/6160/6200/6250: 320 x 488 mm)
Sve (prilagođene) veličine koje može da obradi i štampač, uključujući i kartični papir

Težina papira

60-200 g/m²
50-300 g/m² sa medijima koje preporučuje kompanija

BRZINA RADA

Produktivnost

Prati brzinu štampača i sve podržane veličine medija
Potpuno integrisan: slagač predstavlja deo sistema za štampu i njime se upravlja pomoću upravljačke table štampača ili upravljačkog programa za štampu na računaru
Potpuno oporavljanje od grešaka: gomila je uvek kompletna, bez nedostajućih i duplih listova

Postavke za rad

Licem nagore, licem nadole
Prednja strana nagore, prednja strana nadole
Od prvog lista, od poslednjeg lista
Prilagodljiva visina gomile

IZLAZNI

kapacitet

6.000 listova (80 g/m²) u dve gomile po 3.000
Najviše tri slagača uz štampač VarioPrint 6160/6200/6250

Karakteristike

Neograničen kapacitet uz vađenje tokom štampanja: gotova gomila može da se ukloni dok se slaganje otisaka nastavlja
Moguće je slaganje mešanih veličina
Režimi izbacivanja:
Ručno izbacivanje: pokreće ga operater
Automatsko izbacivanje: pokreće ga sistem kada se slagač napuni ili na kraju posla
Direktno slaganje ili slaganje sa odstupanjem
Obilaznica za dodatni uređaj za završnu obradu

FIZIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije

Širina: 1.153 mm
Dubina: 716 mm
Visina: 1.150 mm

Težina

160 kg

Napajanje

110-240 V/50-60 Hz

OPCIJE

PowerLift

Za podizanje i premeštanje hrpa papira
Širina: 530 mm
Dubina: 850 mm
Visina: 1.520 mm
Težina: 36 kg
Maksimalna težina za podizanje: 80 kg
Minimalna visina viljuške: 100 mm
Maksimalna visina viljuške: 1.200 mm

Modul za završnu obradu kompleta

Za heftanje i dodatni kapacitet za slaganje
4.000 listova (80 g/m²)
Heftanje i/ili slaganje svih veličina između:
dugačka ivica: 275-306 mm
kratka ivica: 208-220 mm
Broj heftalica: 1 ili 2 položaja za heftanje: uspravno, položeno, blok
Kapacitet heftanja: 100 listova (80 g/m²)