PROIZVODNI I KOMERCIJALNI ŠTAMPAČI

Opcije završne obrade

Profesionalni mehanizmi za uvlačenje i rešenja za završnu obradu, za savršene rezultate svaki put

Zatražite informacije

Srodan softver

Document process automation software on desktop

Softver za automatizovanje
obrade dokumenata

Ubrzajte radne procese, smanjite troškove i poštujte
kratke rokove

Customer communications management software on desktop

Softver za upravljanje
komunikacijom sa klijentima

Unapredite komunikaciju pomoću ovih
automatizovanih rešenja

Content processing and management software on desktop

Softver za obradu i
upravljanje sadržajem

Uživajte u veoma jednostavnim radnim procesima
za upravljanje sadržajem, čuvanje i objavljivanje

Srodni proizvodi

Canon digital press

Digitalne štamparske prese

Rešenja za štampanje velikog obima, savršena za interna ili komercijalna okruženja

Canon continuous feed printer

Štampači sa uzastopnim uvlačenjem

Sveobuhvatna rešenja za štampanje knjiga,
novina, direktne pošte i drugih materijala

Canon cut sheet press

Prese koji koriste medije iz tabaka

Inovativni komercijalni štampači za zahtevne
zadatke štampe velikog obima

Otvorite nove mogućnosti pomoću naših kvalitetnih opcija za završnu obradu

OBRATITE SE NAŠEM TIMU