Canon Multi-Function Shoe Adapter for Smartphone Link AD-P1

Dodatna oprema

Canon Adapter za vezu sa smartfonom za višenamenski priključak AD-P1

Povežite smartfon1 na Canon kameru sa višenamenskim priključkom, za bezbednu, veoma jednostavnu vezu radi bržeg prenosa i deljenja slika u pokretu.

Specifikacije

  • Dodatak za povezivanje smartfona

  • Aplikacija Canon Mobile File Transfer

  • Bezbedno fiksiranje

Multi-Function Shoe Adapter for Smartphone Link AD-P1
Multi-Function Shoe Adapter for Smartphone Link AD-P1

Šta je u pakovanju

Sve što vam je potrebno da biste mogli da povežete kompatibilni smartfon1 na EOS kameru sa višenamenskim priključkom

  • Adapter za vezu sa smartfonom za višenamenski priključak AD-P1

  • Poklopac priključka

  • Namenski USB C kabl za povezivanje

Srodni proizvodi

  1. Podržava Android smartfon širine 60–80 mm. Neki smartfoni možda neće biti podržani zbog oblika i rasporeda dugmadi. Nije moguće povezati sklopive / preklopne smartfone. iOS smartfoni nisu podržani. Smartfoni koji nemaju funkciju USB hosta nisu kompatibilni. Proverite sa proizvođačem smartfona u vezi sa funkcijama USB hosta.
  2. Aplikacija za smartfon Mobile File Transfer podržava samo odabrane modele kamera.