IZAZOV REDLINE CHALLENGE

Canon izazov Redline Challenge
uslovi i odredbe

1. PROMOTER I UČESNICI

1.1. Promoter je Canon Europa N.V sa registrovanim sedištem na adresi Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandija („Canon“). Bilo koja kompanija, podružnica, partnerstvo ili drugi entitet koji povremeno kontroliše ili je pod opštom kontrolom kompanije Canon u nastavku teksta će se nazivati „Canon povezano društvo“, a Canon i Canon povezano društvo zajednički će se nazivati „Canon grupa“.

1.2. Svi prijavljeni korisnici („Učesnici“) moraju da budu fotografi amateri koji su stanovnici Nemačke, Austrije, Švajcarske, Francuske, Španije, Portugalije, Italije, Norveške, Švedske, Danske, Finske, Ujedinjenog Kraljevstva, Irske, Holandije, Belgije, Luksemburga, Estonije, Letonije, Litvanije, Islanda, Češke, Mađarske, Poljske, Slovačke, Južnoafričke Republike, Bahreina, Irana, Iraka, Jordana, Kuvajta, Libana, Omana, Katara, Saudijske Arabije, Sirije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Jemena, Alžira, Benina, Burkine Faso, Burundija, Kameruna, Zelenortskih ostrva, Centralnoafričke Republike, Čada, Komora, Demokratske Republike Kongo, Džibutija, Egipta, Ekvatorijalne Gvineje, Eritreje, Etiopije, Gabona, Gane, Gvineje, Gvineje Bisao, Obale Slonovače, Kenije, Liberije, Libije, Malija, Mauritanije, Maroka, Nigera, Nigerije, Republike Kongo, Ruande, Sao Tome i Prinsipe, Senegala, Sijere Leone, Somalije, Južnog Sudana, Sudana, Tanzanije, Gambije, Togoa, Tunisa, Ugande, Južne Sahare, Bugarske, Hrvatske, Kipra, Grčke, Malte, Rumunije, Slovenije, Srbije, Makedonije, Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Izraela, Uzbekistana, Azerbejdžana, Angole, Bocvane, Lesotoa, Madagaskara, Malavija, Mauricijusa, Majota, Mozambika, Namibije, Reiniona, Svete Jelene, Sejšela, Svazilenda, Zambije, Gruzije, Moldavije, Kazahstana i Zimbabvea starijih od 18 godina.

1.3. Profesionalni fotografi ili oni koji više od 20% godišnjih prihoda zarađuju od fotografije i zaposleni u Canon grupi, njihove porodice, agenti i druge strane koje su direktno povezane sa ovim takmičenjem i sponzorisanjem ne ispunjavaju uslove za učestvovanje.

1.4. Prijavljivanjem za ovo takmičenje, smatra se da su svi učesnici pristali da ih obavezuju ovi uslovi i odredbe, osim u slučaju pisanog obaveštenja o suprotnom.

2. TAKMIČENJE

2.1. Promotivni period: Prijavite se između 00:01 GMT 19. avgusta 2023. i 23:59 16. septembra 2023, oba dana uključena.

2.2. Posetite https://www.canon.rs/get-involved/redline-challenge/ da biste popunili onlajn obrazac i naveli detalje (ime, e-adresa, zemlja stanovanja) i popunili anketu. Zatim otpremite sliku koja ispunjava kriterijume navedene u Članu 3 da biste se prijavili za takmičenje.

2.3. Nije potrebna nikakva kupovina. Slobodno možete da se prijavite za ovo takmičenje, a slike ne moraju da budu snimljene Canon uređajem.

2.4. Pristup internetu i važeća e-adresa su neophodni da biste se prijavili.

2.5. Dozvoljena je najviše jedna (1) prijava po osobi tokom Promotivnog perioda.

2.6. Nepotpune, nevažeće ili neprikladne prijave, odnosno prijave primljene nakon datuma završetka 16. septembra 2023. u 23:59 GMT neće biti uzete u obzir za objavljivanje niti za Nagrade.

2.7. Slanjem prijave, svaki Učesnik ovim putem daje Canon grupi neopozivu, globalnu, besplatnu licencu (sa mogućnošću podlicenciranja) oslobođenu plaćanja tantijema za objavljivanje, ponovno objavljivanje, prikazivanje i korišćenje slike u sve svrhe povezane sa ovim takmičenjem, uključujući, bez ograničenja, prikazivanje na veb stranicama Canon grupe, nalozima i/ili kanalima na društvenim mrežama Canon grupe, bilo kojim drugim veb stranicama Canon grupe ili njenih agenata/izvođača, kao i u marketinškim materijalima (uključujući izložbe) u vezi sa ovim takmičenjem, u periodu do jedne godine nakon završetka takmičenja. Svaki Učesnik takođe daje pravo Canon grupi i njenim agentima/izvođačima da moderira, izmeni ili ukloni bilo koju sliku ako je smatra neprikladnom, delimično ili u celini, tako da se ne prikazuje na veb stranici takmičenja niti u drugim materijalima u vezi sa takmičenjem. Učesnici u takmičenju takođe se ovim putem slažu da budu identifikovani i/ili da im se pripiše autorstvo nad slikom koju su poslali uz prijavu.

3. KRITERIJUMI ZA SLIKE

3.1. Poslata slika mora da ispunjava sledeće kriterijume:


a) Usklađenost sa temom „Prostor za izražavanje“ – Izazivamo vas da se oslobodite ograničenja i prihvatite pristup „manje je više“ temi i kompoziciji, sa snimkom koji pokazuje oko za minimalizam

b) Kreativnost – Da li je vaša slika jedinstvena i originalna?

c) Upečatljivost – Koje emocije ili reakcije izaziva poslata slika. Da li je poslata slika zanimljiva, emotivna ili da li navodi na razmišljanje?

d) Tehnička veština – Da li je slika snimljena na način koji pokazuje razumevanje mogućnosti fotoaparata i subjekta?


3.2. Veličina slike trebalo bi da bude 150 tpi, 2000 piksela na dužoj strani. Učesnici ne smeju da otpremaju slike koje su prethodno osvojile nagradu putem promocije koju je organizovao Promoter ili bilo koji drugi entitet.

3.3 Poslata slika ne sme da bude znatno uređena ili izmenjena, u primere spadaju: bez dodavanja ili uklanjanja objekata sa slike, bez kombinovanja slika i bez vodenih žigova (dodatne detalje potražite u članu 4.2 vi). Imajte u vidu da ova lista primera nije sveobuhvatna.

3.4 Ovo takmičenje predstavlja test kreativnosti i veštine fotografa. Svaka upotreba veštačke inteligencije je protivna duhu takmičenja i potpuno je zabranjena (sa jedinim izuzetkom u vidu funkcija koje su svojstvene neizmenjenim proizvodnim fotoaparatima). Dodatne informacije potražite u odeljcima 4.3 i 4.4.

4. ZAHTEVI TAKMIČENJA

4.1. Slika mora da bude originalna i Učesnik mora da bude njen autor.

4.2. Slika koju Učesnik pošalje ne sme da sadrži:


i) prepoznatljive osobe, osim u slučaju da Učesnik može da dokaže da su te osobe pisanim putem dale sve potrebne dozvole za slanje, korišćenje i objavljivanje slike od strane Canon grupe u skladu sa Članom 2.7 ovih Uslova i odredbi (imajte u vidu da je odgovornost Učesnika da garantuje da su tražene sve relevantne dozvole i da su obrasci za objavljivanje pravilno popunjeni); niti

ii) umetnička dela, osim u slučaju da Učesnik može da dokaže da je pribavio/la licencu za korišćenje i objavljivanje tih dela od strane Canon grupe, u skladu sa Članom 2.7 ovih Uslova i odredbi; niti

iii) logotipe ili nazive brendova, osim u slučaju da Učesnik može da dokaže da je pribavio/la licencu za korišćenje i objavljivanje tih logotipa ili naziva brendova od strane Canon grupe, u skladu sa Članom 2.7 ovih Uslova i odredbi; niti

iv) scene koje su uvredljive, nepristojne, seksualne, štetne po ugled, pogrdne, nasilne, zlostavljačke, uznemirujuće, preteće, neumesne po pitanju rase, religije, porekla ili pola, odnosno one koje mogu negativno da se odraze na ime, reputaciju ili gudvil Canon grupe ili bilo kojeg partnera, kao ni one koje inače nisu pogodne za objavljivanje; niti

v) ništa što može da ugrozi prava bilo koje treće strane, uključujući prava na intelektualnu svojinu, moralna prava i prava na privatnost, odnosno ništa što može da ukazuje na bilo koji brend treće strane ili da referencira nazive, logotipe i/ili žigove trećih strana; niti

vi) bilo koji vodeni žig, obaveštenje o autorskim pravima ili bilo koje druge informacije koje mogu da identifikuju Učesnika (imajte u vidu da je dozvoljeno obaveštenje o autorskim pravima ugrađeno u metapodatke). Da bi proces ocenjivanja ostao što je moguće pošteniji, žiriju nije dozvoljeno da vide imena Učesnika prilikom ocenjivanja. Svaka poslata fotografija koja sadrži ime Učesnika, bilo koji vodeni žig, obaveštenje o autorskim pravima ili bilo koje druge informacije koje mogu da identifikuju Učesnika, biće diskvalifikovana i neće biti predstavljena žiriju.


4.3. Fotografija koju je dostavio Učesnik ne sme da bude kreirana, generisana, uređena, sastavljena ili obrađena bilo kojim softverom, alatkama ili tehnologijom koja sadrži bilo koji oblik veštačke inteligencije. To uključuje (ali nije ograničeno na) bilo koju upotrebu generativne veštačke inteligencije, uključujući funkciju generativnog popunjavanja. Međutim, korišćenje funkcija koje su sastavni deo proizvodnih specifikacija fotoaparata (npr. automatski fokus i obrada slike) neće dovesti do automatske diskvalifikacije sve dok ne postoji sumnja da je fotoaparat izmenjen na bilo koji način.

4.4. Svi finalisti u užem izboru će biti kontaktirani i od njih će se tražiti da pošalju RAW datoteku poslate fotografije, koja će biti analizirana na bilo kakvu upotrebu tehnologije veštačke inteligencije i koja takođe može da se koristi za procenu drugih kriterijuma takmičenja (npr. kombinovanje, prekomerno uređivanje i manipulacija) prema proceni sudija. Ako ne pošaljete RAW datoteku pre navedenog roka, bićete diskvalifikovani.

4.5. Takođe pristajete da kompanija Canon kontaktira sa vama u svrhu administriranja takmičenja ili u slučaju da Canon grupa želi da razgovara o bilo kojem drugom načinu korišćenja slike poslate za takmičenje.

5. GARANCIJE

Slanjem prijave, Učesnik garantuje da:

5.1. Učesnik je jedini autor slike;

5.2. Učesnik je vlasnik autorskih prava za sliku;

5.3. Slika ili bilo koji element slike ne krše nikakva prava (uključujući prava na intelektualnu svojinu, moralna prava ili prava na privatnost) nijedne treće strane;

5.4. U slučaju kada se osoba ili slika osobe pojavljuje na slici, Učesnik je pribavio pisanu dozvolu od tih osoba kako bi Canon grupa koristila njihove slike kao što je opisano u ovim Uslovima i odredbama; i

5.5. U slučaju kada je slika snimljena u zemlji koja nije zemlja stanovanja Učesnika, Učesnik je poštovao zakon koji se primenjuje u toj zemlji, uključujući, bez ograničenja, pravne zahteve u vezi sa intelektualnom svojinom, moralom, privatnošću i svojinom.

Canon garantuje da:

5.6. Postupaće u okviru skupa prava koja ima prema i/ili u skladu sa ovim Uslovima i odredbama.

6. NAGRADA

6.1 Ukupni pobednik će dobiti Canon opremu vrednosti veće od 5.000 €, uključujući sledeće („Nagrada“):


a) Canon EOS R5

B) Canon RF 24-105MM F4L IS USM


6.2. Canon će obavestiti pobednika pomoću e-adrese navedene prilikom slanja prijave u roku od 5 radnih dana od izbora pobednika, a od pobednika će se očekivati da odgovori radi potvrde ispunjavanja uslova i prihvatanja Nagrade u roku od 14 dana od početnog kontakta. Ako pobednik ne odgovori na početni kontakt u roku od 14 kalendarskih dana, Canon zadržava pravo da diskvalifikuje pobednika. U slučaju diskvalifikovanja pobednika, Canon zadržava pravo da Nagradu dodeli rezervi koja je izabrana na isti način. Rezervni pobednici mogu da imaju manje vremena da odgovore.

6.3. Canon zadržava pravo da objavi ime, grad i zemlju pobednika, odnosno da javno prenosi prezentaciju dodele Nagrade nakon datuma takmičenja. Ako pobednik ne želi da se ti podaci objavljuju, mora o tome da obavesti kompaniju Canon u vreme kada dobije obaveštenje o tome da je pobednik.

6.4. Nagrada ne može da se prenese niti da se zameni za alternative u vidu gotovine ili kredita za ponuđenu Nagradu. U slučaju da ponuđena Nagrada nije dostupna usled okolnosti izvan naše kontrole, Canon zadržava pravo da ponudi alternativnu Nagradu jednake ili veće vrednosti.

6.5. Nagrada će biti poslata pobedniku u roku od 30 kalendarskih dana nakon objave pobednika. U malo verovatnom slučaju da Nagrada ne stigne u roku od 30 kalendarskih dana nakon objave pobednika, pobednik će imati dodatnih 28 dana da obavesti kompaniju Canon e-poštom na Reshma.chauhan@canon-europe.com. Ako pobednik ne obavesti kompaniju Canon u ovom vremenskom periodu, Canon zadržava pravo da ne pošalje Nagradu ponovo, odnosno da ograniči njenu vrednost prema sopstvenom nahođenju.

6.6. Svaku odbijenu ili neprisvojenu Nagradu kompanija Canon može da dodeli drugim učesnicima prema svom apsolutnom nahođenju.

6.7. U slučaju da takmičenje ne može da se odvija kao što je planirano, iz razloga koji uključuju, bez ograničenja, zloupotrebu, neovlašćenu intervenciju, prevaru, neiskrenost, tehničke greške ili bilo koji drugi uzrok izvan kontrole kompanije Canon, a koji kvare ili utiču na administraciju, bezbednost, fer postupanje, integritet ili pravilno odvijanje ovog takmičenja, Canon zadržava pravo da diskvalifikuje svako osobu koja zloupotrebljava proces prijavljivanja ili ne poštuje ove Uslove i odredbe, kao i da otkaže, izmeni ili suspenduje takmičenje i sve prijave učini nevažećim.

6.8. Nije moguće preuzeti odgovornost za prijave koje su izgubljene, kasne, neispravne, oštećene, neusklađene ili nekompletne, odnosno one koje nije moguće isporučiti iz tehničkih, transportnih ili drugih razloga. Dokaz o slanju se neće prihvatati kao dokaz o prijemu. Canon grupa ne garantuje stalan niti bezbedan pristup stranici za prijavljivanje.

7. IZBOR POBEDNIKA

7.1 Sve važeće prijave primljene tokom Promotivnog perioda (podleže moderiranju) nezavisno će ocenjivati žiri. Biće ukupno tri (3) runde ocenjivanja da bi se dobilo deset (10) finalista na osnovu kriterijuma slike detaljno opisanih u Članu 3. Od deset (10) finalista, žiri će izabrati jednog (1) pobednika.

7.2 Pobednik će biti izabran između 9. oktobra i 16. oktobra 2023.

8. LIČNI PODACI

8.1. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Holandija je Kontrolor podataka u pogledu bilo kakvih ličnih podataka koje šalju Učesnici. Poslati lični podaci se čuvaju bezbedno i mogu da budu prebačeni na bezbedni server izvan zemlje stanovanja subjekta podataka. Lični podaci prikupljeni od Učesnika podležu korisničkoj politici privatnosti kompanije Canon Privacy Policy.

8.2. Svi lični podaci koji budu poslati tokom trajanja ovog takmičenja biće korišćeni isključivo u svrhu ovog takmičenja i, ako je primenljivo u marketinške svrhe od strane Canon grupe i/ili od strane bilo kojeg agenta angažovanog za podršku vođenju takmičenja u ime Promotera i neće se otkrivati trećim stranama u bilo koju drugu svrhu, osim u slučaju pribavljanja vašeg pristanka.

9. ODRICANJE ODGOVORNOSTI

9.1. Canon zadržava pravo da odbije da prihvati bilo koju ponudu ili da nadoknadi punu vrednost bilo koje nagrade ako smatra da je došlo do zloupotrebe ili kršenja Uslova i odredbi ovog takmičenja.

9.2. Kompanija Canon, zajedno sa povezanim agencijama i kompanijama, neće biti odgovorna ni za kakav gubitak (uključujući, bez ograničenja, indirektni, specijalni ili posledični gubitak, odnosno gubitak profita), trošak ili oštećenje nastalo ili uzrokovano (bez obzira na to da li je usled nemara bilo koje osobe) u vezi sa ovim takmičenjem, odnosno prihvatanjem ili korišćenjem Nagrade, osim odgovornosti koju nije moguće isključiti zakonom. Ništa ne može da isključi odgovornost Canon grupe za smrt ili telesne povrede nastale usled njenog nemara.

9.3. U slučaju spora u vezi sa tumačenjem ili implementiranjem pravila za bilo koju stvar povezanu sa takmičenjem, odluka Direktora kompanije Canon je finalna i neće biti nikakve korespondencije.

9.4. Ako sud u kompetentnoj nadležnosti ili drugi kompetentni autoritet utvrdi da je bilo koji od ovih uslova nevažeći, nezakonit ili neprimenljiv, taj deo će biti odvojen od ostatka ovih uslova, koji će nastaviti da važe u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.

9.5. Prijave mora da šalje direktno osoba koja učestvuje u takmičenju. Grupne prijave trgovačkih/potrošačkih grupa ili trećih strana neće se prihvatati. Nepotpune ili nečitke prijave koje šalju makroi ili druga automatizovana sredstva zajedno sa prijavama koje u potpunosti ne ispunjavaju zahteve ovih Uslova i odredbi, biće diskvalifikovane i neće biti uzete u obzir. Ako postane očigledno da Učesnik koristi računare za zaobilaženje ovog uslova, na primer, korišćenjem „skripti“, „nasilnih napada“, maskiranjem identiteta manipulisanjem IP adresama, korišćenjem drugih identiteta osim sopstvenog ili putem bilo kojih drugih automatizovanih sredstava, sa ciljem povećavanja broja prijava tog Učesnika za takmičenje na način koji nije u skladu sa pravilima takmičenja, prijave tog Učesnika će biti diskvalifikovane, a biće i poništene sve dodeljene Nagrade. Učesnicima nije dozvoljeno da se prijavljuju putem anonimnih usluga e-pošte, kao što su, bez ograničenja, GuerillaMail, Dispostable ili Mailinator.

9.6. U slučaju neusaglašenosti između ovih Uslova i odredbi i detalja u bilo kojem promotivnom materijalu, prednost imaju detalji u Uslovima i odredbama.

10. NADLEŽNOST

Ako ste učesnik, na ovo takmičenje se primenjuju zakoni vaše zemlje stanovanja, a vi možete da imate pravo da pokrenete sudski postupak na lokalnom jeziku i u lokalnim sudovima. Lokalna organizacija za zaštitu potrošača može da vam pruži savete u vezi s vašim pravima. Ovi Uslovi ne ograničavaju nikakva ustavna prava koja mogu da budu primenljiva.