Da li vaše preduzeće ima toleranciju za proces upravljanja rizikom?

Započnite proces upravljanja rizikom uz vodič kompanije Canon kroz zakonske regulative za bezbednost podataka

PREUZMITE IZVEŠTAJ

Two people in discussion in an outdoor meeting area

Rizik je sastavni deo poslovanja. CNBC lista najinovativnijih kompanija¹ aktivno prepoznaje i nagrađuje organizacije i lidere koji preuzimaju pametne rizike. Oni donose odluke koje nose visok rizik, ali i velike nagrade. Iako ovo nije odgovorajući pristup za sve, pokazuje kompromis koji je potreban ako želite da primenjujete inovacije brzinom koju diktira tržište.

Iako bezbednost zauzima sve više mesto u korporativnom svetu, osobe koje su zadužene za njenu primenu, rukovodioci za upravljanje informacijama i bezbednošću informacija, počeli su da stiču reputaciju za sputavanje napretka pošto daju prednost pravnim rizicima nad inovacijama.

Efekti upravljanja rizikom

Jednostavno rečeno: organizacije moraju da prihvate neke rizike, a da izbegavaju druge. Da bi to bilo moguće, potrebna je jasna slika o tome kako izgleda uspešan učinak. Odgovor se razlikuje na osnovu branše kojoj organizacija pripada ili funkcije u okviru preduzeća, ali bi profesionalci za bezbednost trebalo sebe da vide kao osobe koje omogućavaju napredak. Bezbednosne rizike u vezi sa informacijama trebalo bi posmatrati kao rešive i tako da ne predstavljaju veći problem od drugih oblika poslovnog rizika.

Drugim rečima, upravljanje bezbednosnim rizikom zahteva prihvatanje da će određeni rizici uvek postojati i da će se određeni problemi uvek javljati, pa bi preduzeća trebalo da imaju strategiju za njihovo rešavanje kada se jave. Umesto da se usredsređuju na smanjivanje pretnji, mnogi rukovodioci za informacije danas se usredsređuju na edukaciju u vezi sa pretnjama.

3 colleagues reviewing content on tablet

Koraci u procesu upravljanja rizikom

Efikasno upravljanje rizikom započinje identifikovanjem neposrednih rizika po preduzeće i edukacijom odbora i rukovodilaca u vezi sa njihovom prirodom i značenjem. Efikasno upravljanje rizikom je svačija odgovornost. Narušavanje bezbednosti podataka može da izazove ogromnu finansijsku štetu i štetu po reputaciju, pa bi rukovodioci i zaposleni trebalo da razumeju potencijalne troškove i korake u slučaju otkrivanja.

Neke organizacije u ovu svrhu koriste simuliranje incidenata ili kriza. Ovo ne samo da ukazuje na potencijalne propuste, već i povećava nivo pouzdanja unutar timova i bolje ih priprema za narušavanja, ukoliko do njih dođe.

Baš kao što se sajber pretnje menjaju, trebalo bi da se menjaju način postupanja i smernice u vezi sa njima. Iako bi viši rukovodilac trebalo da inicira pokušaje menjanja strategije za upravljanje rizikom, trebalo bi da svako unutar organizacije može da daje predloge i da pomogne preduzeću da razvije najbolje moguće mehanizme za rešavanje.

Business people discussing over computer

Lista za proveru za upravljanje rizikom

  • Imajte na umu da šira poslovna strategija može brzo da se promeni. Širenje na nova tržišta može da dovede do novih rizika u vezi sa finansijama i informacijama.
  • Upotreba digitalne tehnologije, kao što su društvene mreže i informatički oblak, takođe može da ima uticaj.
  • Strategija za upravljanje rizikom mora da prati apetit vašeg preduzeća za rastom.

Upravljanje tolerancijom na rizik između odeljenje

Iz ovog razloga, bezbednosne smernice moraju da omogućavaju prihvatanje određenog nivoa rizika sa ciljem održavanja sklada unutar organizacije. Bezbednosni problemi mogu da se jave i javljaju se¹, a pored njihovog sprečavanja podjednako je važno da postoji dogovoreni proces za njihovo rešavanje zasnovan na razumevanju uključenih faktora.

Upravljanje rizikom trebalo bi da bude deo sveobuhvatnog programa za procenu tolerancije na rizik, primenu principa za upravljanje rizikom, kao i ukazivanje preduzećima na to da realizacija rizika ne predstavlja neuspeh, već potvrdu dogovorenog procesa.

¹ Ekskluzivni članci kompanije CNBC pokrivaju BCG godišnji izveštaj o najinovativnijim kompanijama.

Održite usklađenost sa zakonima za zaštitu podataka

52% preduzeća ne zna uticaj Opšte uredbe za zaštitu podataka. Saznajte kako će promene pravnog okvira za zaštitu podataka u 2018. uticati na vaše preduzeće

PREUZMITE VODIČ

Office team working together

Srodna rešenja

Saznajte kako rešenja za bezbednost informacija kompanije Canon mogu da pomognu vašem preduzeću


OBRATITE NAM SE