Osiguranje

KAKO SU U DUNAV OSIGURANJU OPTIMIZOVALI USLUGU ŠTAMPANJA

KAKO SU U DUNAV OSIGURANJU OPTIMIZOVALI USLUGU ŠTAMPANJA


OBIM ŠTAMPANJA SMANJIO SE NAJMANJE ZA 10%, NA GODIŠNJEM NIVOU SADA ODŠTAMPAMO PRIBLIŽNO 1.150.000 CRNO-BELIH STRANA I STRANA U BOJI.

rukovodilac projekta konsolidacije poslovne štampe

Više, ne znači uvek i bolje

Kompanija Dunav osiguranje zauzima vodeće mesto na tržištu u oblasti usluga osiguranja u Srbiji, ali i u Bosni i Herzegovini. Oko 3.000 zaposlenih u široko razgranatoj mreži poslovnica, ovom preduzeću sa višedecenijskom tradicijom obezbeđuje snažno lokalno prisustvo, istovremeno predstavljajući kompleksan izazov na nivou upravljanja troškovima i konsolidacije poslovnih procesa. 

I pored brzog napredovanja digitalizacije i uvođenja sistema za upravljanje dokumentima, potrebe za štampanjem u grani osiguranja su izuzetno velike. Kompanija Dunav osiguranje je iz tog razloga još donedavno imala više od 1.500 štampača. 

Štampači su bili stari i do deset godina, 50 različitih modela međusobno je bilo nespojivo, a upravljanje njima praktično u potpunosti decentralizovano. Pregled nad troškovima štampe bio je gotovo nemoguć i netransparentan, pa je odlučeno da je krajnje vreme za optimizaciju procesa štampanja i konsolidacije štamparske infrastrukture.

Više, ne znači uvek i bolje

Pilot projekat i rešenje

Projektni tim je 2014. godine za početak pokrenuo pilot projekat, koji je trajao dva meseca, i u kojem je učestvovalo šest ponuđača štamparskih rešenja. Konkursni zahtevi su bili prilično oštri. 

U preduzeću su zahtevali kompletan sistem koji bi omogućavao precizan nadzor nad troškovima štampe i izveštavanje po pojedinačnom troškovnom mestu, a istovremeno je nudio napredne funkcionalnosti kao što su bezbednosno proveravanje uz pomoć kartice i PIN-koda, skeniranje na e-mail (scan-to-mail) i skeniranje u fascikle (scan to folder). 

Kompanija Dunav osiguranje je izabrala rešenje kompanije Atos IT Solutions and Services d.o.o Beograd, koji je ponudio rešenja za optimizaciju štampe kompanije Canon, čiji je akreditovani partner u Srbiji.

Pilot projekat i rešenje

Sprovođenje projekta konsolidacije poslovne štampe

U martu 2017. godine, uz pomoć preduzeća Atos, započeli su sa pilot instaliranjem na jednoj lokaciji. Pomoću kratkog početnog testiranja želeli su da na odgovarajući način konfigurišu sistem i isti prilagode specifičnim potrebama korisnika u osiguravajućoj kući. 

Posle uspešnog testiranja počeli su sa opremanjem poslovnica. Celokupan proces trajao je do januara 2018. godine, kada je rešenje prešlo u potpunu produkciju. U roku dobrih pola godine kompanija Dunav osiguranje je uspela da u potpunosti konsoliduje svoje štamparske procese.

Sprovođenje projekta konsolidacije poslovne štampe

Koristi konsolidacije štamparske infrastrukture

U Dunav osiguranju ocenjuju da su konsolidovanjem poslovne štampe uspeli da uštede od 40 do 50% troškova koje su ranije imali za štampanje. Canon rešenje u Dunav osiguranju je modularno i predviđa nadogradnje i poboljšanja. 

Posle izvršene analize ustanovljeno je da bi sistem štampanja mogao dodatno da se optimizuje sledećim merama: implementacijom štampanja sa mobilnih uređaja i štampe za goste, implementacijom funkcionalnosti naprednog skeniranja, uspostavljanjem sobe za štampu u kojoj bi se štampali obimniji dokumenti, izrada naprednih izveštaja.