Neprikosnovena pigmentna mastila LUCIA kompanije Canon

Original je neprikosnoven

Uvek odaberite originalna Canon mastila LUCIA umesto mastila koje nije proizvela kompanija Canon. Nemojte da pravite nikakve kompromise po pitanju kvaliteta kako biste uvek bili sigurni u vezi sa otiscima

The Original is unbeatable

Odlično mastilo za najfiniju štampu

Za inkdžet štampu na sistemima za štampanje na velikim formatima imagePROGRAF potrebno je mastilo superiornog kvaliteta. Originalna Canon mastila LUCIA namenski su razvijena u našim laboratorijama za sisteme za štampanje imagePROGRAF, kako bi se ispunili zahtevi za najvišim kvalitetom štampe.

U praksi, to znači da možete da postignete odličnu reprodukciju boja, profesionalni kvalitet slike i najfinije linije u svim oblastima primene zahvaljujući originalnim mastilima LUCIA, koja su precizno uparena sa našim sistemima za štampanje.

Najbolji kvalitet je najvažniji

Samo se visokokvalitetni i testirani sirovi materijali koriste za proizvodnju Canon mastila LUCIA, što garantuje maksimalnu postojanost i kvalitet zahvaljujući jedinstvenom sastavu i optimalnim uslovima proizvodnje. Temeljni postupci testiranja garantuju postojan kvalitet štampe na koji možete u potpunosti da se oslonite.

Svi štampači imagePROGRAF koriste potpuno pigmentna mastila koja su bolja od mastila zasnovanih na bojama u smislu otpornosti na UV zračenje ili ozon. Zbog toga će otisci dobijeni pomoću Canon pigmentnih mastila trajati relativno duže bez vidljivog bleđenja.

Pored toga, pigmentna mastila LUCIA su otporna na vlagu i garantuju savršen izgled čak i na otvorenom. Otisci na Canon medijima otpornim na vremenske uticaje pomoću mastila LUCIA daju odličnu otpornost na vremenske uslove bez laminacije do 6 meseci, što je idealno za primamljive načine primene na otvorenom.

Advantages of Canon Ink

Ukratko o prednostima originalnog Canon mastila

 • Originalna formula kompanije Canon za mastilo
 • Najviši kvalitet štampe
 • Testirano i odobreno od strane kompanije Canon
 • Canon štampač garantuje visoku postojanost boja
 • Šira gama boja
 • Živopisna i upečatljiva reprodukcija fluorescentnih boja zahvaljujući novom fluorescentno ružičastom mastilu u seriji GP
 • Izvanredna živopisnost boja uz specijalno mastilo u narandžastoj, crvenoj, ljubičastoj i zelenoj boji
 • Mikroenkapsulirani pigmenti omogućavaju povećanje gustine pigmenta i poboljšavaju bogatu reprodukciju boja i jasnoću slike
 • Čestice pigmentnog mastila ostaju blizu površine, čime se dobija upečatljiva i izražajna reprodukcija različitih boja
 • Najfinije linije i detalji uz visoku jasnoću
 • Chroma Optimizer (CO) omogućava fantastične prelaze između nijansi i prigušuje bronziranje radi postizanja prave gustine tamnih boja i verne reprodukcije
 • Otisci su otporniji na vremenske uslove uz upotrebu originalnog Canon mastila i vodootpornih medija

Samo originalno mastilo kompanije Canon daje željene rezultate

Oštre linije i fontovi sa originalnim mastilima LUCIA TD

Mastilo LUCIA TD obuhvata dva tipa crnog mastila sa različitim površinskim naponom. Mat crno (MBK) mastilo sa velikim površinskim naponom omogućava minimalno rasipanje kapljica mastila, pa pigment ostaje blizu površine. Ovo je pogodno za kreiranje oštrih linija i gustog teksta sa minimalnim umekšavanjem ivica.

Canon Camera
Canon Camera

Jasno definisane linije i tekst

Kada je reč o razdvajanju crne i drugih boja, LUCIA TD sa 2 tipa crnog mastila nanosi crno mastilo (BK) sa manjim površinskim naponom između mastila u boji (mali napon) i mastila MBK (veliki napon) kako bi se smanjio margo. To omogućava kreiranje jasno definisanih linija i teksta.

Neproverena formula mastila koja nije proizvela kompanija Canon nije prilagođena sistemima za štampanje imagePROGRAF kompanije Canon, a sastav se često razlikuje. Neki sastojci i zamene koje nije odobrila kompanija Canon mogu da dovedu do manje oštrog teksta, linija i reprodukcije grafike, što otiske čini nepreciznim i nejasnim.

Sa pigmentnim mastilima Canon LUCIA, proizvodu koji garantuje najviši kvalitet i postojanost, fine mikro kapljice mastila precizno se nanose na medij pomoću glave za štampanje i odmah se spajaju sa površinom – ništa se ne razliva niti razmazuje!

Vrhunski kvalitet štampe sa najfinijim nijansama

Ova jedinstvena formula mastila LUCIA PRO sa mikroenkapsuliranim pigmentima omogućava povećanje gustine pigmenta, čime se dobija obogaćena reprodukcija boja i jasnoća slike.

Chroma Optimizer (CO), koji se koristi prilikom štampanja na sjajnom / polusjajnom papiru, optimalno kontroliše svetlost koja određuje izgled boja radi verne reprodukcije originalnih boja, naročito crne bez zamućenja.

Canon Camera

Bez kompromisa, kvalitet je važan

Zahvaljujući pigmentnom mastilu LUCIA, vrhunske glave za štampanje kompanije Canon daju fine mikrokapljice od 4 ili 5 pikolitara za naročito detaljnu odštampanu sliku – to je ekvivalent 4 do 5 milijarditih delova mililitra mastila. Mastila LUCIA kompanije Canon izuzetno visokog kvaliteta savršeno se uklapaju sa glavama za štampanje sistema za štampanje imagePROGRAF, kako bi mastila uvek glatko prolazila kroz izuzetno fine mlaznice za štampu uz garantovanje besprekornog rezultata štampe.

Bez obzira na to da li pravite banere, znakove, postere, fotografije, umetničke otiske ili tehničke crteže, samo u kombinaciji sa originalnim Canon mastilima možete u potpunosti da iskoristite kvalitet Canon štampača za velike formate imagePROGRAF.

Preciznost boja – garantuje se samo sa originalnim mastilom kompanije Canon

Najbolji kvalitet otisaka rezultat je savršenog nanošenja mastila nakon prethodne kalibracije na mediju za štampanje koja je definisana profilom ICC. Profil ICC obaveštava sistem za štampanje o svojstvima medija za štampanje i kontroliše primenu mastila od strane glave za štampanje radi precizne reprodukcije boja. Kompanija Canon kreira profile ICC za Canon medije za štampanje putem bezbroj laboratorijskih testova pomoću sistema za štampanje imagePROGRAF – naravno, samo sa originalnim mastilima LUCIA. Ako izaberete mastilo koje nije proizvela kompanija Canon, nije garantovana pouzdanost boja i izvanrednost otisaka.

Zbog toga vam je autentičnost dokumenta takođe važna

Otisci sa originalnim Canon mastilima LUCIA TD naročito su otporni na starenje i falsifikovanje. Ta svojstva predstavljaju fokus istraga organizacije Paper Technology Foundation (PTS). Veliki broj mehaničkih, hemijskih, optičkih i termalnih testova sprovodi se u postupku PTS sertifikacije.

Štampač za velike formate imagePROGRAF sa originalnim pigmentnim mastilima LUCIA i medijima za štampanje kompanije Canon izvanredno je prošao na ovim testovima, pa je izdat sertifikat za proizvodnju originala, izvršavanje i sertifikovanje kopija notarskih overa u skladu sa stavkom 12.

Canon Camera

Garancija za izdržljive otiske dokumenata: imagePROGRAF, originalna mastila LUCIA i mediji za štampanje kompanije Canon

Uz interakciju sistema za štampanje na velikim formatima imagePROGRAF, originalnih pigmentnih mastila i odgovarajućih medija za štampanje kompanije Canon, garantuje se da se dokument neće lako pohabati i postati neupotrebljiv čak i posle mnogo godina, pa to predstavlja garanciju izdržljivosti dokumenata. Svaki korisnik koji koristi originalna Canon mastila i medije ima prednosti ovog doživljaja. Nezavisni testovi dokazuju da su originalni materijali međusobno kompatibilni i garantuju savršen rezultat štampe – čak i ako ne morate ili ne želite da štampate na način koji daje izdržljive dokumente. Ne garantuje se takav kvalitet otisaka kada koristite mastilo koje nije proizvela kompanija Canon.

Izuzetnost do poslednje kapljice

Štampači imagePROGRAF kompanije Canon napravljeni su tako da iskoriste mastilo do poslednje kapljice. Kada dođe vreme da zamenite kartirdž, zato možete da budete potpuno sigurni da u njemu nema preostalog mastila, da ne plaćate mastilo koje se nikada neće upotrebiti, a što je najvažnije, to je takođe ekološki prihvatljivo.

Sistem za štampanje omogućava potpuno umetanje kartridža s mastilom i punjenje sekundarnih kartridža s mastilom. Zahvaljujući tehnologiji „brze zamene“, omogućava laku zamenu kartridža tokom rada. Ova intuitivna funkcija je izuzetno efikasna i jedinstvena na tržištu.

Canon Camera

Najviši kvalitet štampe uz originalno Canon mastilo LUCIA

 • Mastilo koje nije proizvela kompanija Canon

 • Originalno Canon LUCIA mastilo

 • Na šta treba da obratite pažnju

  • Otisci sa manje primamljivim bojama i grafikom, nepreciznim tekstom i linijama
  • Nepotvrđena formula mastila nije prilagođena sistemima za štampanje imagePROGRAF
  • Neodobreni sastojci i zamene

 • Na šta možete da računate

  • Otisci sa sjajnim bojama, ravnomerni prelazi između nijansi i izuzetno oštre linije
  • Jedinstvena formula mastila savršeno odgovara sistemima za štampanje imagePROGRAF
  • Visok kvalitet i autentično odobreni sirovi materijali

 • Nedostaci za sistem za štampanje

  • Mogući rizici po glavu za štampanje usled pregrevanja ili previsoke tačke ključanja mastila
  • Oštećenje glave za štampanje i začepljenje mlaznica za štampanje usled korišćenja neoriginalnog mastila
  • Moguća kontaminacija creva i međurezervoara usled nepoznatog / neodobrenog sastava mastila
  • Veličina rezervoara za mastilo može da se razlikuje i možda neće moći savršeno da se uklopi u štampač, a ponekad može doći do curenja i smanjenja funkcionalnosti

 • Prednost za sistem za štampanje

  • Proizvodno štampanje bez napora zahvaljujući savršenoj i odgovarajućoj temperaturi mastila, pa nema pregrevanja glave za štampanje
  • Standardna garancija za životni vek glave za štampanje garantuje savršeno raspoređivanje 1 trilion kapljica mastila na medije
  • Originalna mastila LUCIA služe kao nega za sisteme za štampanje, čime se produžava radni vek creva i kartridža s mastilom
  • Najbolja funkcionalnost i savršeno uklapanje kartridža s mastilom garantuju glatku proizvodnju

 • Nedostaci u pogledu rezultata štampanja

  • Može doći do umekšavanja ivica i margoa, što dovodi do nezadovoljavajućih otisaka, pošto linije i tekst nisu onoliko oštri koliko je očekivano
  • Otisci možda neće dobiti sertifikat PTS
  • Otisci za primenu na otvorenom su manje izdržljivi zbog manje otpornosti na vremenske uslove
  • Kalibracija PANTONE nije garantovana sa mastilima koje nije proizvela kompanija Canon

 • Prednost za rezultate štampanja

  • Reprodukcija oštrih Ivica, preciznih linija i finog teksta zahvaljujući MBK i crnom mastilu, uz odgovarajući površinski napon koji smanjuje umekšavanje ivica i margo
  • Garantovana autentičnost dokumenta pomoću sertifikata PTS
  • Izdržljivi otisci otporni na vremenske uslove uz potpuno pigmentno mastilo i vodootporne medije
  • Najveća preciznost boja uz seriju iPF GP koja ima sertifikat PANTONE

Zašto rizikovati?
...... izaberite originalno mastilo da biste osigurali kvalitet

 • Mastilo koje nije proizvela kompanija Canon sa neodobrenim sastojcima neće samo dovesti do nezadovoljavajućih rezultata štampača, već može i potencijalno da ošteti glavu za štampanje i da zapuši mlaznice, čime se skraćuje radni vek potrošnog materijala
 • Korišćenje originalnih mastila kompanije Canon garantuje da potrošni materijal može da se koristi tokom uobičajenog radnog veka
 • Pri štampanju sa originalnim mastilima kompanije Canon, najfinije linije su izuzetno oštre na papiru, slike uvek imaju profesionalni kvalitet, a svetle boje se postojano reprodukuju. Garantovana je autentičnost dokumenta za arhiviranje otisaka. Međutim, ovo može biti teško postići ako koristite mastilo koje nije proizvela kompanija Canon.


Kada je u pitanju pouzdanost i bezbednost boja, u potpunosti možete da se oslonite na originalna mastila kompanije Canon. Naši štampači imagePROGRAF GP imaju sertifikat PANTONE, a otisci sa pigmentnim mastilima LUCIA daju preciznu reprodukciju boja sa minimalnim varijacijama.

Canon Camera
Canon genuine ink

Prepoznajte original

Odaberite originalna mastila kompanije Canon da biste bili sigurni. Uvek kupujte mastilo od pouzdanih dobavljača i potražite jedinstveni hologram koji menja boje na ambalaži svakog originalnog kartridža s mastilom. Ima zlatnu boju koja se preliva kada se posmatra spreda, a kada se nagne u horizontalni položaj dobija tamnozelenu boju

Uopšteno loš kvalitet ambalaže takođe ukazuje na falsifikate, zato što su kod originalnih Canon kartridža sa mastilom ambalaža i proizvod najvišeg kvaliteta.

Pažljivo pogledajte jedinstveni hologram koji menja boje.

Da li se boja menja pod različitim uglovima gledanja, kao što je opisano? Ako se ne menja, nije original i možda neće odražavati kvalitet koji očekujete od kompanije Canon.

Saznajte više o originalnim pigmentnim mastilima LUCIA u našoj brošuri.

Slični proizvodi