PR Contacts

Kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću kompanije Canon Belgium

Kontakt za upite od strane medija:

Korporativni poslovi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Filip Vandenbempt

Telefon: +32 2 7220 519

E-adresa: f.vandenbempt@canon.be


Poslovna rešenja – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Steve Haentjens

Telefon: +32 2 7220 519

E-adresa: steve.haentjens@canon.be


Korisnički proizvodi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Sacha Thonon

Telefon: +32 2 722 06 77

E-adresa: sacha.thonon@canon.be