PR Contacts

Kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću kompanije Canon Poland

Kontakt za upite od strane medija:

Korporativni poslovi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Joanna Stankiewicz

Telefon: +48 22 430 60 91

E-adresa: joanna.stankiewicz@canon.pl


Poslovna rešenja – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Ilona Witczak

Telefon: +48 22 430 60 18

E-adresa: ilona.witczak@canon.pl


Korisnički proizvodi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Joanna Stankiewicz

Telefon: + 48 22 430 60 91

E-adresa: joanna.stankiewicz@canon.pl