Metodologija izračunavanja ukupnih troškova posedovanja

Saznajte kako izračunavamo ukupne troškove posedovanja Canon štampača.

Kalkulator ukupnih troškova posedovanja

Ukupni troškovi posedovanja (TCO) zasnovani su na početnoj kupovnoj ceni za hardver, uz troškove za mastilo ili toner tokom fiksnog perioda (uslove pogledajte u nastavku). Imajte u vidu da dodatni promenljivi troškovi mogu da utiču na ukupne troškove posedovanja, uključujući, bez ograničenja, drugi potrošni materijal, pakete mastila i tonera, pakete mastila i tonera visokog učinka, servisiranje, potrošnju struje i rezervne delove.

Ukupni troškovi posedovanja (TCO) zasnovani su na sledećem proračunu: [prosečna cena po strani u boji x obim štampe u boji - minus strane sa priloženim mastilom / tonerom] plus [prosečna cena po monohromatskoj strani x obim monohromatske štampe - minus strane sa priloženim mastilom / tonerom] plus [troškovi za hardver] plus [cena kartridža za održavanje, samo za MAXIFY GX modele].

Modele za poređenje pri izračunavanju uštede na ukupnim troškovima posedovanja (TCO) čine izabrani modeli 10 najprodavanijih laserskih štampača u boji i 10 najprodavanijih inkdžet štampača prema istraživanju IDC EMEA Hardcopy Tracker (podaci od 1. kvartala 2020. do 3. kvartala 2020.). Prosečna prodajna cena (ASP) štampača u lokalnoj valuti preuzeta je iz istraživanja IDC EMEA Hardcopy Tracker (podaci od 1. kvartala 2020. do 3. kvartala 2020.), a cene potrošnog materijala su preuzete sa zvaničnih veb stranica proizvođača 2. februara 2021.

Hardver i potrošni materijal za serije Canon MAXIFY GX7000, GX6000, GX5000, GX4000 i GX3000 uključeni su isključivo zbog ovog kalkulatora ukupnih troškova posedovanja uz preporučenu maloprodajnu cenu („RRP“) koja uključuje PDV.

PDV je uključen, ali imajte u vidu da troškovi isporuke nisu uključeni pri izračunavanju cena. Cene su podložne promenama usled uslova na tržištu.

Troškovi štampe su zasnovani na korišćenju podrazumevanih postavki na Canon štampačima i štampačima konkurenata. To je u skladu sa uslovima testiranja koji se koriste za ISO/IEC test učinka za relevantnu kategoriju.

Cena po strani je izračunata na osnovu prodajne cene potrošnog materijala navedene na veb stranicama proizvođača podeljene zvaničnim učinkom koji je objavio proizvođač u javno dostupnim informacijama. Cena po strani je zasnovana na simulaciji štampe test šablona iz standarda ISO/IEC24712 za inkdžet štampače i standarda ISO/IEC 19798 za laserske štampače u boji.

Sve specifikacije i podaci o performansama proizvođača preuzeti su iz javno dostupnih informacija, ali to nije ograničeno samo na brošure i veb stranice proizvođača. Učinak tonera i mastila kompanije Canon i konkurenata preuzeti su iz objavljenih specifikacija proizvođača.

U svrhu fer poređenja i tačnog prenošenja podataka, podaci o učinku potrošnog materijala preuzeti su za toner ili mastilo sa najvišim standardnim učinkom dostupne u vreme objavljivanja, što je utvrđeno pomoću ISO standarda. Poređenje ne uključuje kombinovane pakete, XL i višestruke pakete. Ovi podaci su javno dostupni.

Potrebna vam je podrška za uređaj?