Fotoaparati bez ogledala

Canon EOS R6 Mark II

Specifikacije

Radno okruženje
2–40°C, vlažnost 85% ili manja
Dimenzije (Š x V x D)
138,4 × 98,4 × 88,4 mm
Težina (samo kućište)
Približno 588 g (670 g sa karticom i baterijom)
EOS R6 Mark II
EOS R6 Mark II
EOS R6 Mark II
EOS R6 Mark II
EOS R6 Mark II

Detaljne specifikacije

Senzor slike

 • Tip
  CMOS senzor veličine 35,9 x 23,9 mm
 • Efektivni pikseli
  Približno 24,2 MP
 • Ukupan broj piksela
  Približno 25,6 MP
 • Odnos
  3:2
 • Filter niskih frekvencija
  Ugrađen/fiksni
 • Čišćenje senzora
  EOS integrisani sistem za čišćenje
 • Tip filtera boje
  Filter primarnih boja
 • Stabilizacija slike sa pomeranjem senzora
  Da, do 8 koraka, u zavisnosti od objektiva koji se koristi1

Procesor slike

 • Tip
  DIGIC X

objektiv

 • Sistem za montažu objektiva
  RF (EF i EF-S objektive možete da montirate pomoću adaptera EF-EOS R, adaptera sa prstenom za upravljanje EF-EOS R, adaptera za ugradne filtere EF-EOS R) EF-M objektivi nisu kompatibilni
 • Žižna daljina
  Ekvivalent 1x žižnoj daljini sa RF i EF objektivima, 1,6x sa RF-S i EF-S objektivima

Fokusiranje

 • Tip
  Dual Pixel CMOS AF II
 • AF sistem/tačke
  100% horizontalno i 100% vertikalno uz režime Lice + praćenje i Automatski izbor 100% horizontalno i 90% vertikalno uz režime Ručni izbor i Velika zona2
 • AF radni domet
  EV -6,5 – 21 (pri 23 °C i ISO100)3
 • AF režimi
  One Shot, Servo AF, AI Focus AF
 • Izbor AF tačke
  Automatski izbor: 1.053 dostupne AF oblasti pri automatskom izboru,
  Ručni izbor: AF u 1 tački (dimenzije AF okvira mogu da se menjaju) Dostupno je 4.897 AF položaja za fotografije (4.067 za filmove)
  Ručni izbor: proširenje AF tačke za 4 tačke (nagore, nadole, nalevo, nadesno)
  Ručni izbor: proširenje AF tačke na okolne
  Ručni izbor: AF sa fleksibilnom zonom 1–3 (sve AF tačke podeljene na najmanje 9, a najviše 999 zona za fokusiranje)
 • AF praćenje
  Ljudi, životinje (psi, mačke, ptice i konji) ili vozila (trkački automobili ili motocikli, vazduhoplovi i vozovi)
 • Zadržavanje automatskog fokusa
  Zaključava se nakon pritiskanja okidača do pola ili pritiskanja dugmeta AF ON u režimu AF One Shot. AF korak za AI Servo podešava se pomoću prilagodljivog dugmeta
 • Pomoćni zrak za AF
  Emituje se iz ugrađenog LED-a ili opcionog namenskog Speedlite (blic)
 • Ručno fokusiranje
  Podešava se na objektivu

Kontrola ekspozicije

 • Režimi merenja
  U realnom vremenu sa senzorom slike, merenje slike u 384 zone.
  (1) Merenje sa procenom (povezano sa svim AF tačkama)
  (2) Delimično merenje (približno 5,9% tražila na sredini)
  (3) Merenje u tački: Merenje u centralnoj tački (pribl. 3% tražila na sredini) Merenje u tački povezano sa AF tačkom nije dostupno
  (4) Prosečno merenje sa težištem u centru
 • Opseg osvetljenosti merenja
  EV -3–20 (pri 23°C, ISO100, uz merenje sa procenom)
 • Zadržavanje automatske ekspozicije
  Automatsko: Zadržavanje automatske ekspozicije se aktivira kad se pronađe fokus
  Ručno: pomoću dugmeta AE lock u režimima P, Av, Fv, Tv i M
 • Kompenzacija ekspozicije
  +/-3 EV u koracima od 1/3 ili 1/2 (moguće je kombinovati sa AEB)
 • AEB
  +/-3 EV u koracima 1/3 ili 1/2
 • Snimanje sa sprečavanjem treperenja
  Da. Treperenje se detektuje na frekvenciji od 100 Hz ili 120 Hz. Maksimalna brzina uzastopnog snimanja može da se smanji sa elektronskim i mehaničkim zatvaračem
  Snimanje pri visokoj frekvenciji sa sprečavanjem treperenja u režimima M i Tv
 • ISO osetljivost

  Preporučeni indeks ekspozicije

  Automatski 100–102.400 (u koracima od 1/3 ili 1) ISO je moguće proširiti do L: 50 ili H: 204.801{foot}

Zatvarač

 • Tip
  Elektronski kontrolisan zatvarač ravni fokusa i funkcija elektronskog zatvarača na senzoru
 • Brzina
  Mehanički: 30–1/8.000 s (korak 1/2 ili 1/3), otvorena blenda
  Elektronski: 30–1/16.000 (korak 1/2 ili 1/3 do 1/8.000, a zatim korak od 1 do 1/16.000) (Ukupan opseg brzine zatvarača. Dostupni opseg zavisi od režima snimanja.)4
 • Okidač
  Elektromagnetski okidač

Balans bele

 • Tip
  Automatsko određivanje balansa bele pomoću senzora
 • Postavke
  AWB (Ambeince priority/White priority), Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, White Fluorescent light, Flash, Custom, Colour Temperature Setting
  Kompenzacija balansa bele:
  1. Plava/boja ćilibara +/-10
  2. Magenta/zelena +/-11
 • Prilagođen balans bele
  Da, moguće je registrovati jednu postavku – sa slike ili prikaza uživo
 • Podešavanje balansa bele
  +/-3 nivoa u koracima od jednog nivoa 3, 2, 5 ili 7 breketiranih slika po okidanju
  Dostupne su opcije odstupanja za plavu/boju ćilibara ili za magentu/zelenu

Tražilo

 • Tip
  OLED EVF u boji od 0,5 inča
 • Broj tačaka
  3,69 miliona tačaka
 • Pokrivenost (vertikalno/horizontalno)
  Približno 100%
 • Uvećanje
  Približno 0,76x5
 • Vidna tačka
  Približno 23mm (od centra sočiva)
 • Ispravljanje dioptrije
  -4 do +2 m-1 (dioptrija)
 • Performanse ekrana
  Ušteda energije: 59,94 kadrova u sekundi Glatko: 119,98 kadrova u sekundi, potiskivanje male brzine smenjivanja kadrova 60–119,8 kadrova u sekundi6
 • Informacije o tražilu
  Brzina zatvarača, blenda, ISO osetljivost, informacije o AF tački, indikator nivoa ekspozicije, preostali broj ekspozicija, kompenzacija ekspozicije, nivo baterije, elektronski zatvarač, HDR snimanje, prioritet najsvetlijih tonova, snimanje sa više ekspozicija, režim snimanja sa tajmerom, maksimalni rafal, AF metod, postavka subjekta za praćenje, simulacija ekspozicije, režim snimanja, AEB, režim merenja, FEB, snimanje sa sprečavanjem treperenja, isecanje fotografija/videa, režim snimanja, razmera, ikone scene, Auto Lighting Optimizer, stil slike sa zadržavanjem automatske ekspozicije, blic je spreman, balans bele, FE zaključavanje, kvalitet fotografije, brza sinhronizacija, Bluetooth funkcija, uključen/isključen Wi-Fi, histogram, elektronski nivo, skaliranje razdaljine fokusiranja za ručno fokusiranje, postavka SA kontrolnog prstena, sistem stabilizacije slike.
  Nivo zvuka – ručno (video), preostalo vreme snimanja (video), nivo slušalica (video), rezolucija, brzina smenjivanja kadrova i komprimovanje za video snimanje (video), indikator pregrevanja (video)
 • Pregled dubine polja
  Da, pomoću prilagođenog dugmeta ili sa opcijom „Ekspozicija +DOP“ (do F8)
 • Zatvarač optičkog tražila
  nije dostupno

LCD ekran

 • Tip
  Clear View LCD II ekran od 7,5 cm (3"), približno 1,62 miliona tačaka
 • Pokrivenost
  Približno 100%
 • Ugao gledanja (horizontalno/vertikalno)
  Približno 170° vertikalno i horizontalno
 • Premaz
  Protiv prljanja.
 • Podešavanje osvetljenosti
  Ručno: dostupno je sedam nivoa Podešavanje nijanse boje: 4 postavke
 • Upravljanje pomoću ekrana osetljivog na dodir
  Kapacitivni metod sa funkcijama menija, postavke za brzu kontrolu, operacije reprodukcije i uvećani prikaz. Izbor AF tačke za fotografije i filmove, dodirni okidač je dostupan prilikom snimanja fotografija.
 • Opcije prikaza
  (1) Osnovne postavke fotoaparata
  (2) Napredne postavke fotoaparata
  (3) Podešavanja fotoaparata i histogram i ekran u dva nivoa
  (4) Nema informacija
  (5) Ekran za brzu kontrolu

Blic

 • Režimi
  E-TTL II Auto Flash, ručno merenje
 • X-Sync
  1/200 s mehanički zatvarač / 1/250 s elektronski zatvarač sa 1. zavesicom
 • Kompenzacija ekspozicije blica
  +/- 3 EV u koracima od 1/3 ili 1/2 uz Speedlite bliceve iz serije EX
 • Podešavanje ekspozicije blica
  Da, sa kompatibilnim eksternim blicem
 • Zaključavanje ekspozicije blica
  Da
 • Sinhronizacija sa drugom zavesicom
  Da preko Speedlite blica
 • Višenamenski priključak/priključak za spoljni blic/priključak za računar
  Da/Ne
 • Kompatibilnost eksternog blica
  E-TTL II sa Speedlite blicevima iz serije EX / EL, podrška za više bežičnih bliceva
 • Kontrola eksternog blica
  putem ekrana menija na fotoaparatu

Snimanje

 • Režimi
  Fotografije; Scene Intelligent Auto, Flexible priority AE, Program AE, Shutter priority AE, Aperture priority AE, Manual, Bulb i Custom (x3)
  Film: Automatska ekspozicija, TV, AV, ručno i prilagođeno (x3)
 • Stilovi slike
  Auto, Standard, Portrait, Landscape, Fine Detail, Neutral, Faithful, Monochrome, User Defined (x3)
 • Prostor boje
  sRGB i Adobe RGB
 • Obrada slike
  Prioritet najsvetlijih tonova (2 postavke)
  Auto Lighting Optimizer (3 postavke)
  Uklanjanje šuma pri dugačkoj ekspoziciji
  Jasnoća
  Uklanjanje šuma pri visokoj ISO osetljivosti (4 postavke) (za fotografije i video)
  Optička korekcija na objektivu
  - Korekcija perifernog osvetljenja, korekcija hromatskih aberacija, korekcija distorzije (tokom/nakon snimanja fotografija, samo tokom snimanja videa)
  Korekcija difrakcije,
  Digital Lens Optimizer (samo tokom/nakon snimanja fotografija)
  Breketiranje fokusa, uključujući kadriranje slike
  Promena veličine u M, S1, S2
  Isecanje slika (JPEG/HEIF)
  - Razmere 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 isecanje x1,6
  - Izbor između vertikalne i horizontalne orijentacije za isecanje
  - Ispravljanje fotografija
  - Isečeni okvir može da se pomera pomoću ekrana osetljivog na dodir
  Obrada RAW slika
  Dual Pixel RAW – Portrait Relighting, Background Clarity (u fotoaparatu)
  Obrada RAW datoteka u informatičkom oblaku
  Snimanje nekoliko kadrova sa različitom ekspozicijom
  HDR – sa potiskivanjem subjekta u pokretu
  Konverziju HEIF u Jpeg (pojedinačno ili grupno)
 • Režimi
  Jednostruko, Uzastopno (visoko +), Uzastopno (visoko), Uzastopno (nisko), Tajmer (2 s + daljinski, 10 s + daljinski)
 • Uzastopno snimanje
  Maks. približno 12 kadrova u sekundi sa mehaničkim zatvaračem, brzina se održava za 1.000+ JPEG ili 110 RAW 1.000 CRAW slika. Maks. približno 40 kadrova u sekundi sa elektronskim zatvaračem7,8, brzina se održava za 190 JPEG ili 75 RAW, 140 CRAW slika
  Rafalno RAW snimanje od 30 kadrova u sekundi sa 0,3 ili 0,5 sekundi po snimku za najviše približno 191 kadar
 • Tajmer intervala
  Ugrađeno

Tip datoteke

 • Tipovi datoteka fotografija
  JPEG: 2 opcije komprimovanja
  RAW: RAW, C-RAW 14-bitno (14-bitno sa mehaničkim zatvaračem i elektronskim sa 1. zavesicom, 12-bitna A/D konverzija sa elektronskim zatvaračem, Canon original RAW 3. izdanje)
  HEIF: 10-bitni HEIF je dostupan za HDR snimanje, uz postavku [HDR PQ] podešenu na [Omogući]
  Kompatibilnost sa Exif 2.31 i Design rule for Camera File system 2.0
  Kompatibilnost sa Digital Print Order Format [DPOF] verzija 1.2
 • RAW+JPEG simultano snimanje
  Da, moguća je bilo koja kombinacija RAW + JPEG ili RAW + HEIF
 • Veličina slike
  Odnos 3:2 (L, RAW, C-RAW) 6.000 x 4.000, (M) 3.984 x 2.656, (S1) 2.976 x 11.984, (S2) 2.400 x 1.600
  1,6x (isečeno) (L) 3.744 x 2.496, (S2) 2.400 x 1.600
  Odnos 4:3 (L) 5.328 x 4.000, (M) 3.552 x 2.664 (S1) 2.656 x 1.992 (S2) 2.112 x 1.600
  Odnos 16:9 (L) 6.000 x 3.368, (M) 3.984 x 2.240, (S1) 2.976 x 1.680, (S2) 2.400 x 1.344
  Odnos 1:1 (L) 4.000 x 4.000, (M) 2.656 x 2.656, (S1) 1.984 x 1.984, (S2) 1.600 x 1.600
 • Fascikle
  Moguće je ručno kreirati, imenovati i birati nove fascikle
 • Numerisanje datoteka
  Numerisanje datoteka
  (1) Uzastopno numerisanje
  (2) Automatsko poništavanje
  (3) Ručno poništavanje
 • Imenovanje datoteka
  3 korisnička podešavanja

EOS Movie

 • Vrsta video zapisa
  MP4 video: 4K UHD, Full HD (16:9)9 Audio: Linear PCM / AAC
 • Veličina video zapisa
  4K UHD (16:9) 3.840 x 2.160 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 kadrova u sekundi) inter frame (IPB) / (IPB Light)10
  4K UHD video sa ubrzanim protokom vremena (16:9) 3.840 x 2.160 (29,97, 25 kadrova u sekundi) intra frame (All-I)
  Full HD (16:9) 1.920 x 1.080 (179,82, 150, 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 kadrova u sekundi) inter frame (IPB) / (IPB Light)11
  Full HD video sa ubrzanim protokom vremena (16:9) 1.920 x 1.080 (29,97, 25 kadrova u sekundi) intra frame (All-I), Full HD HDR (16:9) 1.920 x 1.080 (29,97, 25 kadrova u sekundi) intra frame (All-I)12
 • Uzorkovanje boja (interno snimanje)
  4K / Full HD – YCbCr4:2:0 8-bitno ili YCbCr4:2:2 10-bitno
 • Canon Log
  Da, Canon Log 3
 • Dužina video zapisa
  Maks. trajanje 6 sati (ne uključuje filmove sa velikom brzinom smenjivanja kadrova niti ograničenja snage i memorije).13
  Moguće je prethodno snimanje do 5 sekundi.
  Nema ograničenja od 4 GB za datoteke uz exFAT formatiranu SD karticu.
 • Video zapis sa velikom brzinom u kadrovima
  Full HD pri 180, 150, 100 ili 119,9 kadrova u sekundi14
  Snima se kao usporeni video zapis sa 1/6 brzine
  Maksimalno snimanje jedne scene do približno 1 sat pri 180/150 kadrova u sekundi 1 sat 30 min pri 120/100 kadrova u sekundi
 • Izdvajanje kadrova iz video zapisa
  Moguće je izdvajanje JPEG/HEIF fotografija od 8,3 MP iz 4K UHD filma (HEIF je dostupan samo kada je podešeno HDR PQ)15
 • Brzina u bitovim / Mb/s
  MP4 H.264 Canon Log isključen
  4K (59,94p/50p): IPB približno 230 Mb/s
  4K (59,94p / 50p): IPB (Light ) približno 120 Mb/s
  4K (29,97p/25p/23,98p): IPB približno 120 Mb/s
  4K (29,97p / 25p / 23,98p): IPB (Light ) približno 60 Mb/s
  4K sa ubrzanim protokom vremena (29,97, 25 kadrova u sekundi) All-I približno 470 Mb/s
  Full HD (179,82p / 150p): IPB približno 180 Mb/s
  Full HD (179,82p / 150p): IPB (Light) približno 105 Mb/s
  Full HD (119,88p/100p): IPB približno 120 Mb/s
  Full HD (119,88p / 100p): IPB (Light) približno 70 Mb/s
  Full HD (59,94p/50,00p) / IPB pribl. 60 Mb/s
  Full HD (59,94p / 50p): IPB (Light) približno 35 Mb/s
  Full HD (29,94p/25p/23,93p): IPB približno 30 Mb/s
  Full HD (29,94p / 25p): IPB (Light) približno 12 Mb/s
  Full HD sa ubrzanim protokom vremena (29,97, 25 kadrova u sekundi) All-I približno 90 Mb/s
  Full HDR filmovi (29,97, 25 kadrova u sekundi) IPB približno 30 Mb/s
  MP4 H.265 Canon Log / HDR PQ: uključeno
  4K (59,94p/50p): IPB približno 340 Mb/s
  4K (59,94p / 50p): IPB (Light) približno 170 Mb/s
  4K (29,97p/25p/23,98p): IPB približno 170 Mb/s
  4K (29,97p / 25p / 23,98p): IPB (Light) približno 85 Mb/s
  4K sa ubrzanim protokom vremena (29,97, 25 kadrova u sekundi) All-I približno 470 Mb/s
  Full HD (179,82p / 150p): IPB približno 270 Mb/s
  Full HD (179,82p / 150p): IPB (Light) približno 150 Mb/s
  Full HD (119,88p/100p): IPB približno 180 Mb/s
  Full HD (119,88p / 100p): IPB (Light) približno 100 Mb/s
  Full HD (59,94p/50,00p) / IPB pribl. 90 Mb/s
  Full HD (59,94p / 50p): IPB (Light) približno 50 Mb/s
  Full HD (29,94p/25p/23,93p): IPB približno 45 Mb/s
  Full HD (29,94p / 25p): IPB (Light) približno 28 Mb/s
  Full HD sa ubrzanim protokom vremena (29,97, 25 kadrova u sekundi) All-I približno 135 Mb/s
 • Snimanje na dve kartice
  da
 • Mikrofon
  Ugrađeni stereo mikrofon (48 kHz, 16-bitni x 2 kanala), spoljni mikrofon ili višefunkcionalni priključak, uključujući XLR preko Tascam CAXLR2dC
 • HDMI prikaz
  Izlaz samo na spoljni monitor (izlaz za informacije o slikama i snimanju, slike se snimaju na karticu)
 • HDMI izlaz
  Izlaz na ekran fotoaparata i spoljni monitor (bez snimanja na karticu, na ekranu fotoaparata se prikazuju slike sa informacijama o snimanju)
  4K (UHD) 59,94p / 29,97p / 23,98p,
  Full HD 59,94p / 59,94i / 50p / 50i
  480p 59,94p
  576p 50p
  Nekomprimovano YCbCr 4:2:2, 8-bitno ili 10-bitno; takođe je moguć prenos zvuka preko HDMI veze
  6K do 60p RAW na Atomos Ninja V+ snimljeno kao ProRes RAW ili 3,7K RAW sa isecanjem
 • Fokusiranje
  Dual Pixel CMOS AF sa detekcijom lica/oka, samo lica i AF sa praćenjem životinja, Movie Servo AF
  Ručno fokusiranje (dostupni su isticanje fokusa i vodič za fokusiranje)
 • ISO
  Automatski: 100–6.400, H: 204.800
  Ručno: 100–25.600, H: 204.801

Ostale funkcije

 • Prilagođene funkcije
  22 prilagođene funkcije
 • Oznaka metapodataka
  Informacije o autorskim pravima (mogu se podesiti na fotoaparatu)
  Ocena slike (0–5 zvezdica)
  IPTC podaci (registrovano pomoću aplikacije EOS Utility ili Mobile File Transfer)
  Prenos slika sa natpisom (natpis se registruje pomoću softvera EOS Utility)
 • LCD ekran/osvetljenost
  Ne/Ne
 • Otpornost na vodu/prašinu
  Da16
 • Glasovna beleška
  Ne
 • Senzor inteligentnog orijentisanja
  Da
 • Zum prilikom reprodukcije
  1,5x–10x u 15 koraka
 • Formati prikaza
  (1) Jedna slika
  (2) Jedna slika sa informacijama (2 nivoa)
  Osnovno – informacije o snimanju (brzina zatvarača, otvor blende, ISO i kvalitet slike)
  Detaljno – informacije o snimanju (brzina zatvarača, otvor blende, ISO, merenje, kvalitet slike i veličina datoteke), informacije o objektivu, osvetljenost i RGB histogram, balans bele, stil slike, prostor boja i smanjenje šuma, optička korekcija na objektivu, GPS informacije, IPTC informacije
  (3) Indeks sa 4 slike
  (4) Indeks sa 9 slika
  (5) Indeks sa 36 slika
  (6) Indeks sa 100 slika
  (7) Prikaz sa preskakanjem (1/10/100 slika, po datumu početka rafalnog niza, po fascikli, video zapisi, zaštićene fotografije, po oceni)
  (8) Uređivanje video zapisa
  (9) RAW obrada
  (10) Ocenjivanje
 • Projekcija slajdova
  Izbor slika: sve slike, po datumu, po fascikli, video zapisi, fotografije, zaštićene slike ili ocena
  Vreme reprodukcije: 1/2/3/5/10 ili 20 sekundi
  Ponavljanje: uključeno/isključeno
 • Histogram
  Osvetljenost: da
  RGB: da
 • Upozorenje
  Da
 • Brisanje slike
  Jedna fotografija, izabrani opseg, izabrane slike, fascikla rafalne sekvence, kartica
 • Zaštita od brisanja slike
  Zaštita jedne fotografije od brisanja, svih nađenih fotografija u fascikli ili na kartici (samo tokom pretrage slika)
 • Automatski tajmer
  4 ili 10 s
 • Kategorije menija
  (1) Meni za snimanje
  (2) AF meni
  (3) Meni za reprodukciju
  (4) Mreža
  (5) Meni za podešavanje
  (6) Meni sa prilagođenim funkcijama
  (7) Moj meni
 • Jezici menija
  30 jezika
  Engleski, nemački, francuski, holandski, danski, portugalski, finski, italijanski, norveški, švedski, španski, grčki, ruski, poljski, češki, mađarski, rumunski, ukrajinski, turski, arapski, tajlandski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, korejski, vijetnamski, hindi, malajski, indonežanski i japanski
 • Nadogradnja firmvera
  Ažuriranja koja može da izvrši korisnik (fotoaparat, objektiv, spoljni Speedlite blic, BLE daljinski upravljač, adapter za objektiv) pomoću kartice ili aplikacije Camera Connect

Interfejs

 • Računar
  SuperSpeed USB 3.2 Gen 2 USB C konektor UVC/UAC podrška Windows / Mac OS kompatibilnost za Zoom / Skype / Teams / Meet / Webex
 • Wi-Fi
  Bežični LAN (IEEE802.11AC/ab/g/n) (5 / 2,4 GHz), sa podrškom za Bluetooth v5.0 Podržane funkcije – EOS Utility, smartfon, otpremanje na veb17
 • Ostalo
  HDMI mikro izlaz (tip D), ulaz za spoljni mikrofon (stereo mini priključak), priključak za slušalice (stereo mini priključak), priključak tipa E3 (priključak za daljinski upravljač), višenamenski priključak

Direktno štampanje

 • Canon štampači
  Direktno štampanje
 • PictBridge
  Nije podržana

Skladištenje

 • Tip
  2x SD/SDHC/SDXC i UHS-II

Podržani operativni sistem

 • PC
  Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 (režim za tablet nije podržan)
 • Macintosh
  OS X v10.12, 10.13, 10.14,10.15, OS 11.x

Softver

 • Obrada slike
  Digital Photo Professional 4.17. ili noviji, mobilna aplikacija Digital Photo Professional Express (samo iOS) (RAW Image Processing nije DUAL PIXEL RAW za DPP Express Mobile)
 • Ostalo
  EOS Utility 3.16 ili novija verzija (uklj. Remote Capture), Picture Style Editor, EOS Lens Registration Tool, EOS Web Service Registration Tool, aplikacija Canon Camera Connect v3.0, aplikacija Mobile File Transfer i aplikacija image.canon (iOS/Android)

Izvor napajanja

 • Baterije
  Punjiva litijum-jonska baterija LP-E6NH (priložena)/LP-E6N
 • Trajanje baterija
  Uz LCD približno 760 snimaka (pri 23°C)
  Sa tražilom približno 450 snimaka (pri 23°C)18
 • Indikator napunjenosti baterije
  7 nivoa + procenat
 • Ušteda energije
  Isključivanje napajanja posle 30 sekundi, 1, 3, 5, 10 ili 30 min
 • Napajanje i punjači za baterije
  Punjač za baterije LC-E6E (isporučen), adapter za naizmeničnu struju AC-E6N i strujni adapter za jednosmernu struju DR-E6, komplet adaptera za naizmeničnu struju ACK-E6N/ACK-E6, punjač baterije za automobil CBC-E6, PD-E1 adapter za USB napajanje

Dodatna oprema

 • Uređaj za bežični prenos podataka
  nije dostupno
 • Futrole/trake
  nije dostupno
 • Objektivi
  Svi RF objektivi (EF i EF-S sa adapterima za objektive)
 • Adapteri za objektiv
  Adapter za montiranje EF-EOS R
  Adapter sa prstenom za upravljanje EF-EOS R
  Adapter za ugradne filtere EF-EOS R
 • Blic
  Canon Speedlite (EL-1, SPEEDLITE EL-5, EL-100, 90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III-RT, 470EX-AI, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX II-RT, Macro-Ring-Lite MR-14EX, Macro Ring Lite MR-14EX II, Macro Twin Lite MT-24EX, Macro Twin Lite MT-26EX Speedlite Transmitter ST-E2, Speedlite Transmitter ST-E3-RT, Speedlite Transmitter ST-E3-RT V2, Speedlite Transmitter ST-E10)
 • Daljinski upravljač/okidač
  Daljinski upravljač sa priključkom tipa E3 i bežični daljinski upravljač BR-E1
 • Ostalo
  Rukohvat sa baterijom BG-R10, GPS prijemnik GP-E2 (nije podržan digitalni kompas), stereo mikrofon DM-E1 / DM-E100, adapter za višenamenski priključak AD-E1, direkcioni stereo mikrofon za višenamenski priključak DM-E1D, adapter za višenamenski priključak za vezu sa smartfonom AD-P1 za Android, Tascam CA-XLR2d-C XLR adapter za mikrofon

Fizičke specifikacije

 • Materijali kućišta
  Kućište od legure magnezijuma, spoljne ploče su od polikarbonatne smole sa staklenim vlaknima
 • Radno okruženje
  2–40°C, vlažnost 85% ili manja
 • Dimenzije (Š x V x D)
  138,4 × 98,4 × 88,4 mm
 • Težina (samo kućište)
  Približno 588 g (670 g sa karticom i baterijom)
 1. * 8 koraka na osnovu CIPA standarda sa objektivom RF 24-105mm F4 L IS USM pri žižnoj daljini od 105 mm
 2. Dostupna AF oblast razlikuje se u zavisnosti od objektiva koji se koristi
 3. AF pri najnižim nivoima osvetljenja dostupan je sa objektivom od f/1,2, centralnom AF tačkom, AF za jedan snimak, pri 23 °C / 73 °F, ISO 100) Osim sa RF objektivima sa premazom za glatko defokusiranje
 4. Elektronska brzina zatvarača 1/16.000 s nije dostupna u režimu H+
 5. Sa objektivom od 50 mm u beskonačnosti, -1m-1 dioptrija
 6. AF performanse pri slabom osvetljenju biće smanjene kada se koristi potiskivanje male brzine smenjivanja kadrova
 7. Maksimalni broj kadrova u sekundi razlikuje se u zavisnosti od tipa i napunjenosti baterije, statusa Wi-Fi funkcije, radne temperature, objektiva koji se koristi i veličine datoteke. Broj dostupnih snimaka i maksimalna brzina rafalnog snimanja zavise od uslova snimanja, razmere, subjekta, brenda memorijske kartice, ISO osetljivosti, stila slike i prilagođene funkcije). Navedene brzine su zasnovane na Canon testiranju sa sledećim postavkama: brzina zatvarača 1/1.000 s. Ili veća, maksimalni otvor blende, bez blica, bez redukcije treperenja, potpuno napunjena baterija LP-6NH, sobna temperatura (23 °C / 73 °F). Bez rukohvata sa baterijom, isključene Wi-Fi postavke
 8. Brzina uzastopnog snimanja može da se smanji usled objektiva, brzine zatvarača, otvora blende, blica, obrade za smanjenje treperenja, uslova subjekta i osvetljenosti (na primer, prilikom snimanja na tamnom mestu). Kada je podešeno uzastopno snimanje velikom brzinom (H+), brzina uzastopnog snimanja neće opasti.
 9. 4K UHD i Full HD ima 100%, režim isecanja za 4K filmove je 62% horizontalne oblasti
 10. Zvuk se ne snima u režimu za filmove sa velikom brzinom u kadrovima
 11. Zvuk se ne snima u režimu za filmove sa velikom brzinom u kadrovima
 12. Zvuk se ne snima u režimu za filmove sa velikom brzinom u kadrovima
 13. Ako interna temperatura fotoaparata postane previsoka, maksimalno vreme snimanja se skraćuje
 14. Zvuk se ne snima u režimu za filmove sa velikom brzinom u kadrovima
 15. Funkcija snimanja kadrova nije dostupna za RAW filmove i Canon Log 3 filmove
 16. Iako fotoaparat ima konstrukciju koja je otporna na prašinu i vodu, to ne može u potpunosti da spreči da prašina ili kapljice vode prodru u fotoaparat. Da bi se obezbedila odgovarajuća zaštita od vremenskih uslova, treba koristiti isporučeni poklopac priključka, osim ako je dodatak zaštićen od vremenskih uslova povezan na višenamenski priključak.
 17. Upotreba Wi-Fi funkcije može da bude ograničena u nekim zemljama ili regionima
 18. Na osnovu standarda CIPA, uz korišćenje baterije koja se isporučuje sa fotoaparatom, osim tamo gde je naglašeno. U režimu štednje energije