A before and after shot of a field of long grass, dark and unedited on the left, showing the lighter version on the left, edited in DPP.

UREĐIVANJE FOTOGRAFIJA / POST-PRODUKCIJA

Uređivanje RAW slika u softveru Digital Photo Professional

Prelazak sa snimanja slika u JPEG formatu koje možete da koristite direktno iz fotoaparata na snimanje u RAW formatu može da izgleda kao veliki korak, ali je u pitanju osnovni deo razvoja svakog fotografa. Uređivanje fotografija ne mora da bude naporna aktivnost – malo doterivanja dovoljno je da pretvorite prosečnu sliku u umetničko delo. Najbolja vest? Lakše je nego što mislite.

Kada fotoaparat podesite za snimanje u RAW formatu, čuvaju se svi podaci slike koje beleži senzor, bez obrade u fotoaparatu – zbog toga su RAW datoteke toliko veće od JPEG datoteka. To vam pruža fleksibilnost da pravite značajne izmene na slikama tokom naknadne obrade i da iz njih izvučete maksimalni kvalitet. Digital Photo Professional (DPP) je softver kompanije Canon za uređivanje RAW slika sa EOS fotoaparata i naprednih PowerShot modela koji imaju podršku za RAW. Ovde ćemo vam pokazati neke od ključnih alatki za uređivanje u softveru DPP, koje vam omogućavaju da doterujete i unapređujete RAW fotografije.

DPP se redovno ažurira i najnovija verzija može da sadrži dodatne funkcije, pa proverite da li postoje ažuriranja i preuzmite najnoviju verziju pre nego što počnete.

Kada pokrenete DPP, prikazaće se glavni prozor sa pregledom fotografija. Izaberite jednu ili više slika, pa kliknite na dugme Edit Image (Uredi sliku) u gornjem levom uglu ili idite u meni View (Prikaz) i izaberite prozor Edit Image (Uređivanje slike). (DPP ima mnoštvo prečica na tastaturi koje ubrzavaju rad – pronaći ćete ih u priručniku.)

The main screen of Digital Photo Professional, with previews of 15 nature images.
U glavnom prozoru softvera DPP prikazuje se pregled slika u kojem možete da izaberete jednu ili više za uređivanje.

Podešavanje osvetljenosti slike

An eagle pictured in flight, with shadow and highlight clipping displayed in DPP.
Podesite osvetljenost cele slike ili selektivno doterujte senke i istaknute delove.

Slike na snegu i plaži ponekad ispadnu previše tamne zato što fotoaparat pokušava da kompenzuje ekstremnu osvetljenost koja je prisutna u tim uslovima. Ako imate sliku koja je previše tamna ili previše svetla, osvetljenost možete da podesite u DPP. Klizač Brightness Adjustment (Podešavanje osvetljenosti) na tabli sa alatkama menja ukupnu osvetljenost.

Da biste identifikovali delove fotografije koji su previše tamni ili previše svetli, kliknite na dugme upozorenja Shadow/Highlight (Senke/Istaknuti delovi) u dnu prozora. Podrazumevano se preko oblasti sa potpuno crnim senkama prikazuje plavi preklop, a preko oblasti sa potpuno belim isticanjem prikazuje se crveni preklop, a možete da podesite nivoe na kojima se preklop prikazuje.

Pomerajte nadole na tabli sa alatkama da biste pronašli komande za podešavanje Shadow (Senke) i Highlight (Istaknuti delovi) u odeljku Advanced (Napredno). Koristite ih da biste posvetlili senke i ublažili istaknute delove bez uticaja na druge nijanse na slici.

An eagle pictured in flight, in a brighter, edited image using DPP.
Zahvaljujući doterivanju komandi za podešavanje senki i istaknutih delova, ova slika ima bolji balans.

Podešavanje balansa bele

A close-up photo of a pink rose, with the white balance tab open in DPP.
Primenite drugačiju postavku balansa bele da biste boje na slici učinili toplijim ili hladnijim.

Izgled boja menja se u skladu sa ambijentalnim osvetljenjem, pa neutralno belo parče papira izgleda više plavo (hladnije) na jutarnjem svetlu, a više narandžasto (toplije) u vreme zalaska sunca. Ovo možete da podesite pomoću postavke balansa bele na fotoaparatu da biste snimali verne boje ili dodali senku u boji, za kreativni efekat. Na primer, kada je dan tmuran možete da učinite fotografije toplijim i primamljivijim. Prednost snimanja u RAW formatu je u tome što možete da izmenite balans bele nakon što napravite snimak.

Kada otvorite RAW fotografiju u DPP, softver podrazumevano koristi postavku balansa bele koja je korišćena pri snimanju fotografije, ali možete da je promenite na bilo koju drugu postavku balansa bele jednostavnim izborom iz padajućeg menija. Izaberite Click White Balance (Balans bele na klik) i možete da kliknete na neutralnu nijansu na slici da biste resetovali ukupni balans bele na slici u skladu sa njom. Eksperimentišite sa balansom bele da biste otkrili šta najbolje unapređuje svaku fotografiju.

A close-up image of a pink rose with colours enhanced by white balance.
Ovo poređenje „pre i posle“ pokazuje razliku između tople i hladne slike. Obratite pažnju na to da ruža izgleda više narandžasto na levoj strani slike i više plavo na desnoj strani.

Promenite izgled fotografija pomoću stilova slike

A picture of a black eagle stood on grass open in DPP with the Picture Styles tab open.
Primenite ceo skup podešavanja odjednom pomoću stilova slike.

Stilovi slike određuju opšti izgled slika primenom unapred podešenih grupa postavki. Neki su napravljeni tako da uglačavaju i ujednačavaju nijanse kože radi dobijanja laskavijih portreta, neki za kreiranje naglašenog HDR izgleda pravljenjem oštrijih slika sa poboljšanim kontrastom i zasićenošću itd. Kada otvorite RAW sliku u DPP, primenjuje se stil slike koji ste koristili pri snimanju, ali možete da promenite stil slike, kao i izgled fotografije. Na primer, upotrebite monohromatski stil slike da biste pretvorili sliku u crno-belu.

Isprobajte standardne stilove da biste videli šta najbolje funkcioniše. Takođe možete da koristite Picture Style Editor da biste kreirali svoje jedinstvene stilove slike i primenjivali ih na fotografije.

A black-and-white picture of an eagle open in DPP.
Ova slika ostavlja potpuno novi doživljaj nakon primene monohromatskog stila slike.

Unapređivanje kompozicije i kadriranja

A macro photo of an insect on a flower being cropped and levelled in DPP.
Ponovo kadrirajte sliku i poboljšajte njenu kompoziciju isecanjem i rotiranjem.

Ponekad snimak koji napravite nije savršeno kadriran ili komponovan, ali možete da upotrebite alatku za isecanje u DPP da biste pažnju usredsredili na glavni subjekat. Kliknite na alatku za isecanje, pa na tabli možete da podesite fiksnu razmeru ili da izaberete da slobodno isecate. Kliknite na sliku i prevucite da biste definisali deo fotografije koji želite da koristite. Pomerite izabrani deo tako što ćete kliknuti unutar njega i prevući. Pomerite pokazivač izvan izabrane oblasti da biste rotirali sliku i poravnali nagnuti horizont ili snimku dodali dinamični element.

A macro shot of an insect on a daisy.
Isecanjem i rotiranjem ove slike subjekat je postao jasnije fokusiran.

Smanjivanje količine šuma na slici

A photo taken on a river at dusk, with image noise being corrected in DPP.
Savladajte šum na slikama snimljenim pri slabom osvetljenju ili visokim ISO postavkama.

Do pojave šuma na slici dolazi kada snimate u uslovima veoma slabog osvetljenja ili pri visokim ISO postavkama, odnosno kada su ispunjena oba ta uslova. Prikazuje se kao išarani šablon malih tačaka iznad tamnih oblasti na fotografiji (šum osvetljenosti) ili u kanalima pojedinačnih boja (šum signala boje). DPP čita informacije o ISO osetljivosti i ekspoziciji sačuvane u RAW datoteci i automatski optimizuje postavke za smanjivanje šuma radi postizanja efektivnog balansa glatkih i jasnih slika sa dobrim detaljima. Postavke možete da doterate na kartici Adjust Image Detail (Podešavanje detalja slike) kako biste kreirali finalni izgled slika – preveliko smanjenje šuma će učiniti da detalji izgledaju nejasno. Uvek je najbolje da zumirate da biste pravilno videli šum i rezultat smanjenja šuma.

A photo of a river taken at dusk with image noise reduced in DPP.
Smanjivanje količine šuma na slici u softveru DPP može da izoštri snimak.

Oštriji snimci

A close-up photo of a colourful butterfly on a leaf as shot in DPP.
Sve digitalne fotografije mogu da se unaprede izoštravanjem, ali nemojte da preterate.

Sve digitalne slike koriste prednost izoštravanja, koje povećava kontrast na ivicama detalja kako bi bili oštriji, ali izoštravanje ne može da popravi sliku koja nije u fokusu.

DPP ima dve alatke za izoštravanje. Za brzo doterivanje upotrebite osnovnu alatku za izoštravanje, ali ako želite veći stepen kontrole, isprobajte Unsharp Mask, koja vam omogućava da odvojeno podešavate intenzitet, finoću i prag. Ta tri parametra vam omogućavaju da definišete količinu izoštravanja i da podesite delove slike na koje se primenjuje. Nije potrebno da se međusobno uklapaju – eksperimentišite da biste videli efekte podešavanja svakog parametra. Prekomerno izoštravanje dovodi do pojave efekta aure duž ivica sa kontrastom – još jednom, uvek zumirajte da biste procenili rezultate. Slikama je potrebno manje izoštravanja za prikazivanje na ekranu i više izoštravanja za jasne, detaljne otiske.

A sharp close-up photo of a colourful butterfly on a leaf as shot.
Izoštravanje ove slike dalo je naglašenije ivice i dalo je jasnije isticanje u odnosu na pozadinu.

Koristite recepte da biste ubrzali uređivanje

The options in DPP for saving image adjustments as a recipe.
Sačuvajte skup podešavanja u obliku recepta i primenjujte ih zajedno na druge slike.

Postavke koje ste izabrali prilikom obrade RAW slike možete da kopirate i da primenjujete na druge slike. Ovim se ubrzava proces rada sa mnoštvom sličnih snimaka. Izaberite Edit (Uredi) > Select and copy recipe settings (Izaberi i kopiraj postavke za recept), odaberite postavke koje želite da kopirate sa fotografije, pa kliknite na OK. Zatim u prozoru pregledača slika možete da izaberete drugu sliku ili više slika i da nalepite recept na sve njih pomoću opcije Edit (Uredi) > Paste recipe (Nalepi recept).

Recepte takođe možete da sačuvate u datoteku na računaru za buduću upotrebu – samo izaberite Edit (Uredi) > Save recipe in file (Sačuvaj recept u datoteku), pa ako želite da primenite sačuvani recept na novu sliku, izaberite Edit (Uredi) > Read and paste recipe from file (Pročitaj i nalepi recept iz datoteke).

Promene koje pravite na slikama automatski se čuvaju u RAW datoteci kada zatvorite DPP. To znači da naknadno možete ponovo da otvorite datoteku i da kopirate recept. To važi čak i ako RAW datoteke premestite na drugu lokaciju – recept se premešta sa RAW datotekom.

Kreiranje obrađenih slika za deljenje

The options in DPP for batch processing images.
Sačuvajte uređenu RAW datoteku kao JPEG ili TIFF sliku koju možete da delite ili štampate.

Kada završite sa obradom RAW datoteke, potrebno je da sačuvate finalnu uređenu sliku. Možete da birate između dva formata datoteka, JPEG i TIFF. JPEG su manje datoteke koje su lake za deljenje i mogu da se otvore u bilo kojem softveru. TIFF je za maksimalni kvalitet i idealan je za pravljenje velikih otisaka. Za jednu sliku, izaberite File (Datoteka) > Convert and save (Konvertuj i sačuvaj), a za više slika izaberite željene slike, pa izaberite File (Datoteka) > Batch process (Grupna obrada). Odaberite tip datoteke, JPEG ili TIFF, kao i lokaciju na kojoj će se slike čuvati. Grupna obrada vam takođe omogućava da menjate veličine i nazive slika. Možete da nastavite da koristite DPP dok se grupna obrada odvija u pozadini.

Organizovanje fotografija ocenjivanjem pomoću zvezdica

Kada imate stotine, pa čak i hiljade fotografija za pregledanje, trebalo bi da imate neki način da ih organizujete. U softveru DPP možete da koristite znakove potvrde, zvezdice ili oba kako biste brzo pronašli najbolje fotografije u budućnosti. Da biste ih brzo dodali, izaberite alatku za brzo označavanje, kliknite na sličicu da biste je istakli, pa pomoću numeričkih tastera 1–5 na tastaturi dodajte odgovarajuću oznaku u zvezdicama ili znakovima za potvrdu. Ako su ocene u zvezdicama dodate u fotoaparatu, takođe su vidljive u DPP, ali mogu da se promene. Znakovi potvrde su vidljivi samo u DPP. Možete da sortirate, birate i filtrirate slike na osnovu dodeljene ocene. Korisno je ako postojano koristite ocene za identifikovanje najboljih fotografija kako biste vremenom uvek mogli lako da pronađete najbolje slike.

Besplatna Canon usluga informatičkog oblaka image.canon savršeno je mesto za čuvanje fotografija direktno sa fotoaparata i prenošenje u druge veb usluge ili na uređaje – najnoviji Canon fotoaparati sa Wi-Fi funkcijom mogu čak i automatski da otpremaju slike.* RAW slike prebačene u image.canon sa kompatibilnih fotoaparata* možete automatski da preuzmete na računar radi uređivanja pomoću softvera DPP.

The main screen of DPP, with previews of 15 nature images including star ratings and check marks.
Koristite znakove potvrde, zvezdice ili oba da biste organizovali, sortirali i pronalazili slike.

Kao i sa svakom novom veštinom, vežba dovodi do savršenstva. Eksperimentišite sa alatkama navedenim u ovom članku i primenjujte podešavanja do ekstrema da biste saznali šta svaka od alatki omogućava. Nakon što uredite nekoliko slika, uskoro ćete početi da prepoznajete šta je potrebno da uradite da biste unapredili snimke koje pravite. Time što ćete naučiti kako da popravite nesavršenosti na slikama, možete takođe da postanete bolji fotograf.

Napisao Brajan Vorli

*Ne podržavaju svi Canon fotoaparati automatsko prebacivanje u pozadini, kao ni direktno otpremanje RAW (CR2) slika. Drugi kompatibilni Canon fotoaparati sa podrškom za Wi-Fi omogućavaju lako ručno prebacivanje direktno na image.canon. Kompletnu listu kompatibilnih fotoaparata potražite na http://image.canon. Kompatibilni fotoaparati moraju da budu povezani na internet preko Wi-Fi veze.

Srodni članci
A before and after image of a marshy landscape, unedited on the left and in black and white on the right.

OSNOVE UREĐIVANJA

Kako da uređujete pejzažne fotografije za štampu

Tehnike za uređivanje koje će vaše živopisne fotografije pretvoriti u umetnička dela.

A before and after shot of a couple on their wedding day next to a lake, dark and unedited on the left, showing the lighter version on the left, edited in DPP.

OSNOVE UREĐIVANJA

Kako da uređujete specijalne fotografije

Unapredite snimke specijalnih prilika pomoću ovih jednostavnih saveta za uređivanje fotografija.

A long jetty, viewed from water level at dusk, stretches into the sea.

OSNOVE FOTOGRAFISANJA

Poboljšajte kadriranje fotografija

Učinite slike zanimljivijim tako što ćete pratiti sledeća pravila za kadriranje.

Slični proizvodi

Preporučene aplikacije

Srodni članci

Get Inspired predstavlja ključni izvor korisnih fotografskih saveta, vodiča za kupovinu i informativnih intervjua – sve što vam je potrebno da biste pronašli najbolji fotoaparat ili najbolji štampač i pretvorili sledeću kreativnu ideju u stvarnost.

Povratak na sve savete i tehnike