Falsifikati

Falsifikovani proizvodi kompanije Canon teže se uočavaju (i verovatno su opasniji) nego što mislite. Falsifikovani ili „lažni“ proizvodi kompanije Canon mogu da izgledaju skoro identično originalnim Canon proizvodima, ali to nisu. Proizvodi kompanije Canon koji se obično falsifikuju uključuju kartridže sa tonerom i mastilom, baterije i punjače i dodatnu opremu za fotoaparate.

Proizvodnja, uvoz i prodaja falsifikovanih proizvoda predstavljaju kriminalne aktivnosti. Kompanija Canon sarađuje sa policijom, carinom, organizacijama i nadležnim institucijama za borbu protiv falsifikovanja širom Evrope, Bliskog istoka i Afrike (EMEA), sa ciljem sprečavanja trgovine falsifikovanim Canon proizvodima.

anti-counterfeit-awareness

Sledeće informacije će vam pomoći da razumete opasnosti korišćenja falsifikovanih proizvoda kompanije Canon, načine za njihovo identifikovanje i postupke u slučaju da mislite da ste kupili takav proizvod.

Opasnosti korišćenja falsifikovanih proizvoda kompanije Canon

Bezbednost

Falsifikovani proizvodi kompanije Canon nisu proizvedeni niti testirani u skladu sa strogim standardima kvaliteta kao originalni proizvodi kompanije Canon i mogu da izazovu povrede ili oštećenja proizvoda. Na primer, falsifikovane baterije mogu da generišu prekomernu količinu toplote, da iscure ili eksplodiraju tokom upotrebe, što može da izazove ozbiljne telesne povrede ili nepopravljiva oštećenja na proizvodu.


Kvalitet

Falsifikovani kartridži kompanije Canon sa mastilom ili tonerom mogu da cure, blokiraju glavu za štampanje ili da dovedu do zamućivanja ili izdvajanja boja. Falsifikovani kartridži takođe pružaju značajno manji kapacitet štampe od originalnih proizvoda. Raspon kapaciteta falsifikovanih kartridža koje je testirala kompanija Canon je od 28% do 69%, u poređenju sa originalnim Canon kartridžima.


Zaštita životne sredine

Originalni proizvodi kompanije Canon usklađeni su sa međunarodnim i evropskim zakonima, uključujući WEEE, direktivu RoHS i propis REACH. Falsifikovani proizvodi verovatno neće biti usklađeni sa tim zakonima, pa predstavljaju povećan rizik po životnu sredinu.

Kako identifikovati falsifikovane proizvode

Canon kartridži sa mastilom, toneri za laserske uređaje, toneri za uređaje za kopiranje, baterije za fotoaparate i kamkordere

Jedinstveni hologram kompanije Canon nalazi se na pakovanju svih originalnih Canon kartridža sa mastilom1, tonera za laserske štampače, tonera za mašine za kopiranje i baterija za fotoaparate i kamkordere.


Hologram poseduje jedinstvenu karakteristiku menjanja boje, pa kada se posmatra spreda ima zlatnu boju koja se preliva, a kada se nagne u horizontalni položaj dobija tamnozelenu boju koja se preliva. Ako je hologram falsifikovan, ne dolazi do ove promene boje ili je promena neznatna.

Hologram - Top and Bottom

Karakteristike na koje bi trebalo da obratite pažnju kod falsifikovanih proizvoda

  • Falsifikovani hologrami često su postavljeni na neuredan način i izgledaju oštećeno, zamućeno i kao da su pogrešne boje ili veličine.
  • Canon logotipi na falsifikovanom pakovanju mogu da budu pogrešne boje, fonta ili veličine.
  • Pakovanje može da izgleda kao da je ponovo zapečaćeno, ponovo korišćeno ili da je neovlašćeno menjano.
  • Na pakovanju može da bude pravopisnih grešaka ili da nedostaju znakovi interpunkcije.
  • Obratite pažnju na prodavce koji nude neuobičajeno niske cene.
  • Budite pažljivi prilikom kupovine sa stranica za internet aukcije. Nisu svi proizvodi kupljeni pomoću tih veb stranica falsifikovani, ali falsifikatori obično koriste veb stranice za aukcije za prodaju falsifikata zato što pružaju brzinu, anonimnost i globalno pokrivanje. Potvrdili smo izveštaje o falsifikovanim Speedlite proizvodima i baterijama za Canon digitalne fotoaparate i video kamkordere koji se prodaju putem tih stranica, pa budite na oprezu prilikom korišćenja veb stranica za aukcije.

Kako da postupite ako mislite da ste kupili falsifikovani proizvod

Ako imate sumnju u vezi sa autentičnošću proizvoda kompanije Canon koju ste kupili, nemojte da ga koristite, već se obratite ovlašćenom distributeru kompanije Canon ili nama na ipr.info@canon-europe.com.

Nažalost, ne možemo da zamenimo falsifikovane Canon proizvode, ali možemo da potvrdimo da li je proizvod originalni, kao i da izdamo pisanu potvrdu o autentičnosti proizvoda.

Da biste bili sigurni da kupujete isključivo originalne proizvode kompanije Canon, posetite našu stranicu Gde kupiti za sveobuhvatnu listu ovlašćenih prodavaca proizvoda kompanije Canon.

Možda će vas takođe interesovati:

Fraudulent store warnings

Upozorenja o prodavnicama koje se bave prevarama

Budite oprezni prilikom kupovine Canon proizvoda onlajn. Uverite se da koristite jednu od naših zvaničnih Canon prodavnica. Ovde saznajte kako da ih prepoznate.

Fraudulent stores -Legal & compliance

Pravne informacije i usklađenost

Poštujemo primenljive zakone i propise u mnogim zemljama u kojima poslujemo. Ovde saznajte više o našim izjavama, stavovima i savetima u vezi sa usklađenošću i pravnim pitanjima.

1 Evropsko plastično pakovanje za inkdžet štampače ili plastična višestruka pakovanja možda neće imati jedinstveni hologram.