Pravne informacije i usklađenost

Naše izjave, stavovi i saveti u vezi sa usklađenošću i pravnim pitanjima
Legal and compliance
Poštujemo primenljive zakone i propise u mnogim zemljama u kojima poslujemo. Ovde su dostupni saveti za naše korisnike, dobavljače i partnere, kao i neki stavovi koje zagovaramo kao odgovorna kompanija.
legal-compliance

Informacije za korisnike

Pomažu vam da se krećete kroz teme, kao što su falsifikovana roba, roba iz „sive zone“ i prodavnice koje se bave prevarama.

Informacije za dobavljače i partnere

Kada sarađujete sa nama, uverite se da poštujete naše opšte uslove kupovine i da naš logotip koristite na odgovarajući način.

Consumer Info
Canon’s Standards

Standardi kompanije Canon

Naš stav o modernom ropstvu, privatnosti, pristupačnosti, porezima i neusaglašenosti primanja po polovima.

Možda će vas takođe interesovati:

Obratite nam se

Saznajte kako da nam se obratite.