Bežično mobilno štampanje i skeniranje

icon.jpeg

Canon Easy-PhotoPrint (Canon EPP) je besplatna aplikacija koja vam omogućava jednostavno štampanje fotografija i skeniranje sa Android uređaja na kompatibilnim višefunkcionalnim uređajima PIXMA i kompaktnim foto-štampačima SELPHY* preko lokalne bežične mreže (Wi-Fi).

Aplikacija Easy-PhotoPrint za Android uređaje

Funkcije
• Automatsko pronalaženje štampača na Wi-Fi mreži
• Štampanje slika sa mobilnih uređaja
• Skeniranje direktno na Android uređaj (samo PIXMA)

Način korišćenja
Samo preuzmite aplikaciju Canon EPP na Android mobilni uređaj i dodirnite ikonu Canon EPP da biste započeli.

* Više informacija potražite u specifikacijama proizvoda

Odštampajte postojeću fotografiju

Skeniranje dokumenta ili fotografije (samo PIXMA)

Štampanje skeniranog dokumenta (PDF)

Odštampajte postojeću fotografiju

Aplikacija Easy-PhotoPrint omogućava vam da izaberete jednu JPEG fotografiju ili više njih i da odštampate do 39 kopija odjednom. Možete izabrati štampanje sa marginama ili bez njih te jednostavno birati iz velikog asortimana veličina i tipova papira.

1. Otvorite Images (Slike).

2. Izaberite slike i dodirnite Print (Odštampaj).

 

3. Idite na red za štampanje, potvrdite postavke i dodirnite Print (Odštampaj). 4. Pojaviće se stranica sa tokom štampanja.

Skeniranje dokumenta ili fotografije (samo PIXMA)

Skenirajte sa kompatibilnog multifunkcionalnog štampača kompanije Canon i sačuvajte
fotografiju ili dokument na Android uređaj u obliku PDF ili JPEG datoteke.

1. Otvorite Scan Settings (Postavke skeniranja).

2. Potvrdite postavke i izaberite Scan (JPG) (Skeniraj (JPG)) ili Scan (PDF) (Skeniraj (PDF)).

 

3. Idite na red za štampanje, potvrdite postavke i dodirnite Print (Odštampaj). 4. Pojaviće se stranica sa tokom štampanja.

Štampanje skeniranog dokumenta (PDF)

Skenirane PDF dokumente možete odštampati (štampanje PDF datoteka moguće je samo sa uređaja na kojem su one skenirane i generisane).

1. Otvorite Scanned Items (PDF) (Skenirane stavke (PDF)).

2. Izaberite dokument za štampanje.

 

3. Pregledajte datoteku, dodirnite Print (Odštampaj). 4. Potvrdite postavke i dodirnite Print (Odštampaj). Pojaviće se stranica sa tokom štampanja.