Windows RT App

Bežično mobilno štampanje

Canon Easy-PhotoPrint (Canon EPP) je besplatna aplikacija koja vam omogućava da jednostavno štampate fotografije sa Windows RT pametnih telefona i tablet računara na kompatibilnim PIXMA štampačima* preko lokalne bežične mreže (Wi-Fi).

Easy-PhotoPrint aplikacija za Windows RT

Funkcije

  • Automatsko pronalaženje kompatibilnih štampača na Wi-Fi mreži

  • Štampanje slika sa Windows RT mobilnih uređaja

  • Omogućava štampanje sa marginama ili bez njih

  • Dostupan je širok opseg vrsta i veličina papira, a izbor je lak

  • Štampanje jedne/više kopija fotografija

  • Podrška za JPEG, BMP, GIF i PNG datoteke fotografija

Način korišćenja

Samo preuzmite aplikaciju Canon EPP sa portala Windows Store na mobilni uređaj i dodirnite ikonu Canon EPP da biste započeli.

* Informacije o kompatibilnosti potražite u specifikacijama proizvoda

1. Pokrenite aplikaciju Canon EPP i dodajte slike tako što ćete dodirnuti „Registruj slike“

Odštampajte postojeću fotografiju

1. Start the Canon EPP app and add the images by tapping the ‘Register Images’

2. Izaberite slike sa uređaja koje želite da registrujete sa aplikacijom EPP, a zatim dodirnite „Otvori“

2. Select the images stored on your device to be registered with EPP app and tap ‘Open’

3. Izaberite neke slike i dodirnite „Odštampaj“.

3. Select one or multiple images and tap ‘Print’.

4. Potvrdite postavke štampanja u novom prozoru i dodirnite „Odštampaj“. Da biste pronašli štampač ili ga promenili, izaberite „Pretraži“.

4. Confirm print settings in the new window and tap ‘Print’.

5. Pojaviće se stranica sa tokom štampanja.

5. A printing progress page will appear.

Radi jednostavnijeg korišćenja, orijentacija aplikacije EPP na ekranu automatski se menja sa rotiranjem pametnog telefona ili tablet računara.