Windows RT App

Bežično mobilno štampanje

Canon Easy-PhotoPrint (Canon EPP) je besplatna aplikacija koja vam omogućava da jednostavno štampate fotografije sa Windows RT pametnih telefona i tablet računara na kompatibilnim PIXMA štampačima* preko lokalne bežične mreže (Wi-Fi).

Easy-PhotoPrint aplikacija za Windows RT

Funkcije

  • Automatsko pronalaženje kompatibilnih štampača na Wi-Fi mreži
  • Štampanje slika sa Windows RT mobilnih uređaja
  • Omogućava štampanje sa marginama ili bez njih
  • Dostupan je širok opseg vrsta i veličina papira, a izbor je lak
  • Štampanje jedne/više kopija fotografija
  • Podrška za JPEG, BMP, GIF i PNG datoteke fotografija

Način korišćenja

Samo preuzmite aplikaciju Canon EPP sa portala Windows Store na mobilni uređaj i dodirnite ikonu Canon EPP da biste započeli.

* Informacije o kompatibilnosti potražite u specifikacijama proizvoda

1. Pokrenite aplikaciju Canon EPP i dodajte slike tako što ćete dodirnuti „Registruj slike“

Odštampajte postojeću fotografiju

2. Izaberite slike sa uređaja koje želite da registrujete sa aplikacijom EPP, a zatim dodirnite „Otvori“

3. Izaberite neke slike i dodirnite „Odštampaj“.

4. Potvrdite postavke štampanja u novom prozoru i dodirnite „Odštampaj“. Da biste pronašli štampač ili ga promenili, izaberite „Pretraži“.

5. Pojaviće se stranica sa tokom štampanja.

Radi jednostavnijeg korišćenja, orijentacija aplikacije EPP na ekranu automatski se menja sa rotiranjem pametnog telefona ili tablet računara.