Automatizacija poslovnih procesa
i saradnja

Jednostavan, inteligentan, usaglašen način za upravljanje dokumentima i procesima ključnim za poslovanje, direktno preko Canon uređaja, bez potrebe za kompleksnim IT-jem.

U kombinaciji s gotovim rešenjima za automatizaciju procesa kao što su upravljanje osobljem, upravljanje ugovorima i obrada faktura, hibridni radni prostor postaje napredno kancelarijsko okruženje. Omogućava saradnju, odobravanje dokumenata, arhiviranje, pretraživanje i preuzimanje iz oblaka.

Upravljanje ugovorima

Arhiva zasnovana na pojedinačnim slučajevima obezbeđuje bolje upravljanje vašim poslovnim ugovorima sa dobavljačima, partnerima i kupcima, i daje vam blagovremena upozorenja o ugovorima koji ističu.

Obrada faktura

Upravljajte i odobravajte fakture sa unapred podešenom konfiguracijom za obradu faktura, uključujući radne procese sa odobrenjima na tri nivoa.

Digitalna kadrovska služba

Digitalna kadrovska služba i elektronski sef koji vam pomaže da na bezbedan način arhivirate i obrađujete dokumentaciju vezanu za kadrovsku službu na strukturisan način.

ili se obratite našim ovlašćenim partnerima radi prezentacije uživo.