Canon BLM50 and BLM35 Production Booklet makers Specifikacije

SPECIFIKACIJA DODATKA ZA PRAVLJENJE BROŠURA

Standardne veličine papira

A4, A3, B4, 8,5"x11", 8,5"x14", 9"x12", 11"x17", 12"x18", SRA4, SRA3, mogućnost korišćenja prilagođene veličine

Veličina papira (min.)

Širina 206 mm Dužina 275 mm

Veličina papira (maks.)

Širina 320 mm Dužina 457,2 mm

Težina papira bez premaza (min.)

64 g/m2

Težina papira sa premazom (min.)

105 g/m2

Težina papira (maks.)

350 g/m2

Veličina kompleta (savijanje sa heftanjem)

2-50 listova BLM50, 2-35 listova BLM35 (80 g/m2)

Veličina kompleta (savijanje bez heftanja)

1-2 lista

Oflajn upotreba

Da

Brzina

Održava brzinu motora tokom uparivanja listova

Izvor napajanja

100-230 V 50-60 Hz

Potrošnja energije

250 W

Emisija buke

62 dB

ROTIRAJUĆI UREĐAJ ZA OPSECANJE VIŠKA NABORA (OPCIONO)

Minimalno opsecanje

5 + 5 = 10 mm

Maksimalno opsecanje

30 + 30 = 60 mm

Izvor napajanja

100-230 V 50-60 Hz

Standardne veličine papira

Isto kao BLM50/35

Asimetrično opsecanje

Da

SPECIFIKACIJA UREĐAJA ZA OPSECANJE (OPCIONO)

Minimalno opsecanje

1 mm¹

Maksimalno opsecanje

25 mm

Izvor napajanja

Sa BLM50/35

Standardne veličine papira

Isto kao BML50/35
Uređaj za opsecanje podržava višestruko sečenje. Ovo klijentima omogućava da kreiraju brošuru dužine 105 mm isečenu od većeg lista.

SPECIFIKACIJA KVADRATNOG SAVIJANJA (OPCIONO)

Veličina papira (min.)

Isto kao BLM50/35

Veličina papira (maks.)

Isto kao BLM50/35

Veličina kompleta (savijanje sa heftanjem)

Isto kao BLM50/35

Izvor napajanja:

Sa BLM50/35

SPECIFIKACIJA GORNJEG MEHANIZMA ZA UVLAČENJE (OPCIONO)

Težina papira (min.)

64 g/m2

Težina papira (maks.)

250 g/m2

Kapacitet gornjeg mehanizma za uvlačenje

20 mm (približno 200 listova od 80 g/m2)

Izvor napajanja

Sa BLM50/35
Dimenzije gornjeg mehanizma za uvlačenje uključene su u dimenzije dodatka za pravljenje brošura i on ne zauzima dodatni prostor.

SLAGAČ VELIKOG KAPACITETA SA POKRETNOM TRAKOM (OPCIONO)

Detalje

Slaže do 1.000 A4 brošura sa 4 stranice

KOMPATIBILNI UREĐAJI

Proizvodi

imagePRESS C850 / C750
imagePRESS C10000VP / C8000VP

Fusnota

¹ Prilikom opsecanja SRA3 (450 mm) brošura, minimalno opsecanje je 5 mm, a prilikom opsecanja brošura od 18", minimalno opsecanje je 9 mm.