COT Admin Server i COT Admin Tool

COT Admin Server je opciona softverska aplikacija kompanije Canon koja IT administratorima omogućava da daljinski upravljaju radnim procesima za umrežene skenere Canon DR-S150, kao i da dodaju funkcije

Smanjite troškove i povećajte kontrolu

Pojednostavljeno upravljanje flotom skenera, od daljinskog podešavanja i upravljanja korisničkim profilima / radnim procesima skeniranja, do dodavanja bezbednosti.

Ključne pogodnosti

  • Jednostavno centralizovano upravljanje flotom skenera

  • Jednostavno upravljanje i distribucija zadataka

  • Bezbedna potvrda identiteta

  • Upravljanje korisnicima uz Active Directory

  • Dodatne napredne funkcije skeniranja

  • Kreiranje prilagođenog skeniranja do odredišta

Kako COT Admin Server može da pomogne vašem preduzeću?

COT Admin Server je opciona softverska aplikacija koju IT timovi mogu da koriste u kombinaciji sa COT Admin Tool, za daljinsko podešavanje i upravljanje umreženim skenerima Canon DR-S150, profilima korisničkih zadataka i radnim procesima skeniranja, odnosno za dodavanje bezbednosti i funkcija obrade slike. U okruženjima sa više uređaja to može značajno da smanji operativne troškove, uz veću efikasnost i kontrolu.

Jednostavno centralizovano upravljanje flotom skenera

IT administratori mogu centralno da kontrolišu do 1.000 skenera bez obzira gde se nalaze, uz daljinsko ili centralno konfigurisanje i upravljanje skenerima i korisničkim profilima poslova, pomoću softvera COT Admin Tool.

Upravljanje i distribucija poslova

Omogućava IT administratorima da raspodeljuju poslove skenerima i da kreiraju, registruju i upravljaju poslovima. Takođe im omogućava da konfigurišu i upravljaju poslovima za raspodeljivanje skenerima na nivou uređaja ili korisnika, uz mogućnost grupisanja profila radnih procesa, na primer, po poslovnom odeljenju ili lokaciji kancelarije.

Bezbedna potvrda identiteta

Korisničke informacije mogu centralno da se verifikuju pomoću Active Directory akreditiva ili pametne kartice putem NFC potvrde identiteta kada je instalirano opciono NFC ležište, što pruža punu bezbednost pri snimanju u mreži uređaja.

Dodatna funkcija skeniranja

Da bi dodavali mogućnosti pomoću skenera Canon DR-S150, IT administratori mogu da dodaju napredne funkcije, kao što su razne funkcije za obradu slike, generisanje PDF datoteka sa visokim nivoom komprimovanja i prenos na FTP i server e-pošte.

Kreiranje prilagođenog skeniranja do odredišta

Omogućava korisnicima da samostalno kreiraju prilagođene konektore za izlazne dodatke pomoću dostupnog COT Admin SDK, kao i da kreiraju prilagođene ikone zadataka na kontrolnoj tabli skenera

Imate pitanja u vezi sa COT Admin Server ili Tool?