Auto Design

Funkcija Auto Design kombinuje Dynamic Layout Engine (automatizovanu alatku za raspored koja određuje pozicioniranje elemenata poput slika i teksta) sa ugrađenom ekspertizom za profesionalni dizajn.

Auto Design

Funkcija Auto Design kombinuje Dynamic Layout Engine (automatizovanu alatku za raspored koja određuje pozicioniranje elemenata poput slika i teksta) sa ugrađenom ekspertizom za profesionalni dizajn.

U pitanju je kombinacija klijentovih ideja u vezi sa dizajnom i postavki objedinjenih u bazu podataka paleta boja i predložaka koje su razvili profesionalni dizajneri.

Kombinacija ta dva elementa daje izbor postera sa optimalnom šemom boja i rasporeda. Čak i ako je vaše znanje u vezi sa dizajnom i/ili produkcijom ograničeno, lako možete da kreirate kvalitetne postere tako što ćete uposliti intuitivne dizajnerske mogućnosti ugrađene u PosterArtist.

Auto Design korisniku omogućava da unese sledeće podatke radi kreiranja predloška:

1. Slika dizajna
2. Naslov
3. Podnaslov
4. Telo
5. Slike

U okviru interfejsa sa Auto Design kategorijama možete da izaberete do 8 slika i do 8 šablona boja nakon generisanja prve serije predložaka. U oblasti u kojoj se biraju slike dostupna je mogućnost višestrukog izbora iste slike kako bi se u finalnom dizajnu pojavila više puta. Nakon što napravite sve izbore unutar Auto Design kategorija, automatski se kreiraju varijante dizajna, a zatim se njihove sličice prikazuju u sledećem prozoru.

Broj kreiranih varijanti dizajna zavisi od broja izabranih fotografija, orijentacije papira ili slike dizajna. Nakon generisanja predložaka možete da upotrebite „Temporary Tray“ (Privremena tabla) kada niste sigurni koju varijantu dizajna da iskoristite. Stavite omiljene varijante dizajna u „Temporary Tray“ (Privremena tabla) i koristite ih kao zamene po potrebi.

Design Check

Nakon što u potpunosti dizajnirate poster u skladu sa svojim potrebama, PosterArtist pruža funkciju za proveru kako biste bili sigurni da na otisku neće biti problema sa dizajnom.

Design Check

Funkcija Design Check analizira određene aspekte završenog postera, poput šema boja, objekata u prvom planu i veličine fonta, pa korisnika upozorava na sve potencijalne probleme sa dizajnom.

Na traci sa alatkama odaberite ikonu Design Check. Kada je ova ikona izabrana, simbol upozorenja se prikazuje u okviru postera ako postoji problem ili ako otisak postera neće biti u skladu sa očekivanjima. Na primer, ako funkcija Design Check otkrije tekst koji preklapa sliku ili različite fontove upotrebljene zajedno, prikazaće ikonu upozorenja na odgovarajućem mestu. Ako je simbol upozorenja prikazan u okviru postera, možete da kliknete na njega da biste dobili kompletno objašnjenje upozorenja, kao i metod za preventivno rešavanje problema.

Evo nekih problema koje detektuje funkcija Design Check:

- Niska rezolucija slike
- Tekst preko slike
- Objekat preko slike
- Previše različitih fontova

Page Capture

Funkcija Page Capture u softveru PosterArtist pruža fleksibilnost slanja Word dokumenata, PowerPoint prezentacija ili Excel unakrsnih tabela radi umetanja u postere.

Page Capture

Funkcija Page Capture omogućava prikaz dokumenata i slika na ekranu sa sličicama, sa kojeg korisnik može jednostavno da ih prevuče i otpusti u PosterArtist. Takođe možete da odaberete redosled ili veličinu datoteka koje će biti na posteru, kao i da dodate tekst. Ova funkcija pruža jednostavan način za kreiranje postera od materijala koji je već kreiran.

Da biste iskoristili ovu funkciju, mora da bude instaliran upravljački program imagePROGRAF. Funkcija Page Capture započinje u okviru upravljačkog programa i završava se u softveru PosterArtist. Nakon postavljanja slika i dokumenata na poster i dalje možete da podesite poster kako biste dobili željeni izgled.

Možete da koristite sve ostale alatke koje su dostupne u softveru PosterArtist. Na primer, možete da promenite boju pozadine čak i nakon postavljanja svih dokumenata na poster ili možete da dodajete klipart sličice koje su sačuvane u softveru PosterArtist.

*Ova funkcija dostupna je samo u 32-bitnoj verziji operativnog sistema Windows.

Bezbednosne postavke

PosterArtist omogućava bezbednosne postavke ugrađene u otvorene predloške da biste ograničili raspoloživost kreativnog materijala. Predloške i uzorke slika moguće je registrovati pomoću softvera PosterArtist radi obezbeđivanja sadržaja i kontrole nad njim.

Security Settings

Upotreba sadržaja može da bude ograničena na sledeći način:
- Koristite funkcije uvoza i izvoza da biste distribuirali sadržaj sa ugrađenim ograničenjima.
- Postavljajte ograničenja poput datuma isteka za slike ili predloške prilikom registrovanja dizajna u softveru PosterArtist.
- Imajte u vidu da nije moguće opozvati bezbednosne postavke za periode važenja i ograničenja u vezi sa uređivanjem nakon primene.

Na primer, morate da koristite bezbednosne postavke ako je upotreba slike nakon određenog datuma ograničena zakonom.

Ikone koje ukazuju na ograničenja u vezi sa sadržajem:
- Ikona sata – primenjuje se period važenja
- Ikona isteklog roka – period važenja je istekao i slika je sada 50% zatamnjena
- Ikona X – primenjuju se ograničenja u vezi sa uređivanjem

Kontaktirajte sa našim timom da biste saznali kako softver PosterArtist čini kreiranje postera profesionalnog izgleda brzim i jednostavnim.

Razgovarajte sa timom