Discover how innovative newspaper printing solutions can help publishers thrive.

Digitalno štampanje novina

Ne dozvolite da vaše preduzeće postane jučerašnja vest: otkrijte kako naša inovativna rešenja za štampanje novina mogu da pomognu izdavačima da blistaju na digitalnom tržištu.

Suočeni sa sve manjim tiražima i prihodima od oglašavanja, izdavači novina istražuju nove prilike, uz smanjivanje troškova.

Najnoviji pomaci na polju digitalnog štampanja novina mogu da pomognu izdavačima sa poboljšavanjem angažovanja čitalaca, bržim plasiranjem na tržište i generisanjem novih izvora prihoda od oglašavanja.

Prednosti naših rešenja za digitalno štampanje novina

Benefits Benefits

Poboljšajte angažovanje čitalaca

Pružajte hiperlokalni sadržaj vesti, koje su relevantne za ciljne grupe

Benefits Benefits

Kreirajte nove izvore prihoda

Ponudite geografski relevantne oglase i personalizovane promocije

Benefits Benefits

Povećajte prihode onlajn

Razvijajte multimedijalne koncepte, uz personalizovane URL adrese

Benefits Benefits

Unapredite dostupnost publikacija

Smanjite troškove međunarodne isporuke istog dana

Poverenje u snagu digitalne štampe

Together we built a solution which is both viable for our business and environmentally friendly.
Zajedno smo napravili rešenje koje je isplativo za poslovanje i ekološki prihvatljivo.

Toon Osaer

Generalni direktor, Halewijn

Izazov

Kao odgovor na opadanje pretplate na belgijske crkvene novine KERK&leven, njihov izdavač i štampar Halewijn želeo je da poveća angažovanje čitalaca, uz smanjivanje troškova proizvodnje. Ofsetna oprema koju su koristili bila je spora, neefikasna i nije omogućavala štampanje promenljivih podataka – što znači da je svaka od rubrika sa lokalnim vestima morala da bude kreirana u odvojenom procesu.

Together we built a solution which is both viable for our business and environmentally friendly.
This system was designed to increase productivity and reduce costs

Rešenje

Vodeći se našim savetima, Halewijn je investirao u digitalnu platformu i rešenje za radni proces, kao i u inkdžet štampač iz serije ColorStream. Ovaj sistem je dizajniran za povećavanje produktivnosti i smanjivanje troškova, uz pružanje maksimalnog opsega za štampanje promenljivih podataka.

Prednosti

Pored toga što je ekonomičnije i proizvodi manje otpada, ovo rešenje je omogućilo kompaniji Halewijn da poboljša lojalnost čitalaca prilagođavanjem sadržaja vesti adresama pretplatnika i ciljnim grupama. Halewijn je takođe upotrebio ovu digitalnu platformu za kreiranje nove kompanije koja kreira personalizovane novine malog obima.

Halewijn also used its digital platform to create a new company that creates short run personal newspapers.

Pretvorite tržišne trendove u poslovne prilike uz inovativne, digitalne poslovne modele i rešenja za štampanje novina


RAZGOVARAJTE SA NAŠIM TIMOM

Kako funkcionišeKljučna rešenja

ColorStream

Brzi, komercijalni inkdžet štampači u punoj boji koji pružaju izvanrednu produktivnost, efikasnost i kvalitet – pojednostavljuju i ubrzavaju prelazak sa monohromatske na štampu u boji.
High-speed, full-colour commercial inkjet printers that offer outstanding productivity, efficiency and quality
Brže i ekonomičnije štampajte novine, uz veću upečatljivost.