Canon imagePRESS Server J100

imagePRESS Server J100

Eksterni kontroler imagePRESS Server J100 obezbeđuje snagu, performanse i brzinu u vrhunskim okruženjima za štampu.

Detaljne karakteristike

Detaljnije pogledajte Canon imagePRESS Server J100

Visok nivo performansi i moćna automatizacija radnih procesa


Snažan dvostruki procesor omogućava da sve potrebe u proizvodnji budu brzo zadovoljene. Takođe, tu je i čitav niz alatki za slanje zadataka i automatizaciju radnih procesa, jednostavnih za upotrebu, koje održavaju troškove na minimumu, smanjuju broj grešaka i potrebu za dodatnim osobljem za proizvodnju.

Efi Command Workstation® nalazi se u osnovi radnih procesa digitalne proizvodnje i odlikuje se izvanrednim mogućnostima za održavanje rada celog sistema na optimalnom nivou. Na primer, funkcija Suspend on Mismatch (Obustavi prilikom nepoklapanja) upozorava rukovaoca ako štamparska presa sadrži drugačiji medij od onog koji je definisan u programiranom zadatku za štampanje. Podržane su automatizovane fascikle koje omogućavaju prevlačenje i otpuštanje zadataka sa radne površine za automatsku montažu dokumenata.

Dodavanje funkcija po potrebi


ImagePRESS Server J100 dizajniran je tako da se proširuje u skladu sa rastom vaših potreba. Pomoćni programi za kompoziciju i pravljenje redosleda stranica (EFI Impose i EFI Compose) mogu se konfigurisati u skladu sa potrebama.

Funkcija Compose obezbeđuje napredno okruženje za pregledanje i uređivanje. On sadrži širok spektar sofisticiranih alatki za kompoziciju dokumenata i napredni WYSIWYG (What You See Is What You Get - Šta vidite to i dobijete) korisnički interfejs koji unapređuju verifikovanje dokumenata, ubrzavaju kompoziciju i omogućavaju manje iskusnim rukovaocima da obavljaju složene funkcije tokom rada s dokumentima.

Bezbedno i sigurno


Paket bezbednosnih funkcija, usklađenih sa svim standardima, pomaže da poverljive informacije ne dospeju u pogrešne ruke.

Specifikacije proizvoda

Saznajte više o Canon imagePRESS Server J100, njegovim karakteristikama i mogućnostima.