Managed Print Services

Usluge upravljanja štampanjem

Smanjenje troškova je ono što mi radimo

Kontaktirajte nas

Današnji trendovi u štamparstvu diktiraju da moramo da štampamo bolje, brže i sa najnižim mogućim troškovima. 

Ali, ako ne možete da nadzirete uređaje u čitavoj svojoj infrastrukturi štampanja, teško ih možete kontrolisati i biti sigurni da su ekonomični i najbolji mogući.

Kako možete iskoristiti usluge upravljanja štampanjem?

44% organizacija štampa mnogo ili malo više nego što je štampalo pre 12 meseci.* 

*Canon Office Insights 2018 CEE

Preuzmite brošuru

Preuzmite brošuru

MANAGED PRINT SERVICES

Otkrijte kako Canon MPS može da vam pomogne da smanjite troškove i ubrzate poslovanje.

Kontaktirajte nas