PR Contacts

Kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću kompanije Canon Greece

Kontakt za upite od strane medija:

Korporativni poslovi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Gina Jones

Telefon: +44 208 588 8034

E-adresa: gina.jones@canon-europe.com


Poslovna rešenja – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Theodoros Vavekis Intersys S.A.

Telefon: +30 1 09554 342

E-adresa: t.vavekis@intersys.gr


Korisnički proizvodi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Theodoros Vavekis Intersys S.A.

Telefon: +30 1 09554 342

E-adresa: t.vavekis@intersys.gr