PR Contacts

Kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću kompanije Canon Italy

Kontakt za upite od strane medija:

Korisnički, kompanijski i korporativni poslovi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Comunicazione & Immagine

Telefon: +39 02 4548 1680

E-adresa: info@comunicazione-immagine.it