Potrošnja mastila

Bez obzira na to da li kupujete zamenski kartridž sa mastilom ili potpuno nov štampač, važna stvar koju bi trebalo uzeti u obzir je broj stranica koje je moguće odštampati pomoću jednog kartridža sa mastilom – poznato je i pod nazivom potrošnja mastila.

Testiranje potrošnje mastila

Kako bismo vam pomogli da uporedite potrošnju mastila za različite štampače kompanije Canon i drugih proizvođača, koristimo međunarodno standardizovane metode testiranja. Ti ISO standardi omogućavaju testiranje različitih štampača na isti način. Testiranje se obavlja uzastopnim štampanjem pomoću tri štampača dok se ne isprazne tri primarna kompleta kartridža sa mastilom na svakom štampaču. Navedeni učinci u stranicama zasnovani su na prosečnim rezultatima testiranja.

Štampanje A4 dokumenata

Potrošnja mastila prilikom štampanja A4 dokumenata meri se u skladu sa međunarodnim standardom ISO/IEC 24711. To podrazumeva uzastopno štampanje standardnog dokumenta u boji sa pet stranica na običnom kancelarijskom papiru. Time se oponaša tipični scenario štampanja poslovnog korisnika.

Štampanje fotografija veličine 10x15 cm

Potrošnja mastila prilikom štampanja fotografija veličine 10x15 cm bez margina meri se u skladu sa standardom ISO/IEC 29102. Time se određuje potrošnja mastila uzastopnim štampanjem kompleta od šest foto-kompozicija po ISO standardu (svaka sadrži test grafikon) na foto-papiru za inkdžet štampače.

Štampanje A3+ fotografija

Potrošnja mastila prilikom štampanja A3+ fotografija utvrđuje se uzastopnim štampanjem fotografije veličine 279,4x355,6 mm (11x14 inča) koju je izabrala kompanija Canon na A3+ foto-papiru. Slika se štampa iz programa Adobe Photoshop pomoću Microsoft Windows upravljačkog programa za štampač pri podrazumevanim postavkama.

XL mastila

Odnos učinka kartridža između XL i standardnog

Svaki XL i XXL kartridž sa mastilom ima logotip na pakovanju koji ukazuje na to koliko više otisaka daje u poređenju sa standardnim kartridžom kompanije Canon. Pomaže pri izračunavanju uštede kada se koriste opcioni kartridži sa mastilom visokog učinka.

Mešovita potrošnja

Prosečna potrošnja CMY mastila

Mešovita potrošnja mastila predstavlja prosečnu vrednost potrošnje pojedinačnih mastila – cijan, magenta i žuta. To olakšava poređenje potrošnje mastila između štampača koji koriste kartridž sa 3 boje i štampača sa pojedinačnim CMY kartridžima sa mastilom.

Gde da pronađem podatke o potrošnji mastila?

Isti kartridž sa mastilom može da daje različit broj stranica u zavisnosti od štampača u kojem se koristi. Podatke o potrošnji mastila za svaki štampač kompanije Canon ćete pronaći na kartici Specifikacije na veb stranici štampača.

Dodatna upotreba mastila

Svi inkdžet štampači koriste malu količinu mastila za čišćenje glava za štampanje tokom normalne upotrebe. Za svaki štampač kompanije Canon, procena ove dodatne upotrebe mastila je prikazana na njegovoj veb stranici, uz podatke o potrošnji mastila.

Cifre za broj odštampanih stranica dobijene su u kontrolisanim uslovima na osnovu uzastopne štampe; potrošnja može da se razlikuje u zavisnosti od sadržaja dokumenta, tipa papira, postavke režima štampanja, softvera, okruženja za štampanje (poput ambijentalne temperature i vlažnosti), kao i učestalosti štampanja.

Sve specifikacije podložne su promenama bez prethodne najave. Stariji modeli štampača možda su testirani u skladu sa različitim standardima. Detalje potražite u specifikacijama za pojedinačne proizvode.