BLM200

Uređaj za pravljenje brošura BLM200 predstavlja umreženi modularni sistem za završnu obradu koji korisniku pruža izbor odgovarajuće opreme. Potpuno je nadogradiv i izuzetno jednostavan za korišćenje. Za većinu načina primene, pristupite unapred programiranom pravljenju brošura pomoću samo jednog dugmeta.

Prednosti

  • Kompletan asortiman opcija za završnu obradu Ovaj modularni umreženi uređaj za pravljenje brošura ima jednu kontrolnu tablu za:
  • Sedlasto povezivanje
  • Prednje opsecanje
  • Gornje i donje opsecanje
  • Pravljenje hrbata sa oštrim uglovima

Detaljne karakteristike

Detaljnije pogledajte BLM200

Moduli za povezivanje


Moguće je dodati nekoliko opcionih modula ili ih međusobno povezati radi dobijanja fleksibilnog umreženog okruženja:
Prednji modul za opsecanje
Modul za opsecanje sa dva noža za opsecanje gornjih i donjih ivica
Modul za pravljenje hrbata sa oštrim uglovima
Modul za rotiranje omogućava postizanje pune brzine štampača kod brošura malog formata
Snažni slagač pruža veći izlazni kapacitet

Specifikacije proizvoda

Saznajte više o BLM200, njegovim karakteristikama i mogućnostima.