Repro Desk Select

Repro Desk Select

Softver za proizvodnu štampu Repro Desk Select omogućava štamparijama i reprografskim odeljenjima da upravljaju širokim asortimanom postojećeg hardvera za proizvodnu štampu i da na najbolji način iskoriste resurse za digitalnu štampu. Porudžbine koje obuhvataju slike u boji i u crno-beloj tehnici (a to obuhvata dokumente velikog formata i Office dokumente) moguće je pripremati i štampati pomoću ovog kompletnog rešenja za digitalnu štampu.

Prednosti

  • Centralno upravljanje redom za dolazne porudžbine za digitalnu štampu, što obuhvata integrisanu pripremu poslova i podršku za većinu formata u boji i crno-beloj tehnici
  • Deljenje porudžbina između nekoliko uređaja za velike formate na osnovu zahteva za digitalnu štampu u boji ili u crno-beloj tehnici
  • Nezavisno monohromatsko skeniranje i skeniranje u boji bez prekidanja proizvodnje
  • Jedan softverski paket za proizvodnu štampu koji vam omogućava da obavljate širok asortiman zadataka pomoću različitih tipova štampača

Detaljne karakteristike

Detaljnije pogledajte Repro Desk Select

Preuzmite kontrolu nad digitalnom štampom za velike formate


Repro Desk Select štamparijama i reprografskim odeljenjima omogućava da obrađuju širok asortiman tipova dokumenata koji se pojavljuju u modernim porudžbinama za digitalnu štampu. Porudžbine nakon kreiranja mogu da se šalju na širok opseg štampača. Moguće je pratiti tokove posla dok se porudžbine štampaju, čak i na više štampača. Štamparije mogu da povećaju obim štampe u boji za velike formate i da optimizuju crno-bele zadatke pomoću jednog softverskog paketa za proizvodnu štampu.

Specifikacije proizvoda

Saznajte više o Repro Desk Select, njegovim karakteristikama i mogućnostima.