Critical document governance. Ensure critical documents are sent to the right place at the right time

Upravljanje ključnim dokumentima

Pobrinite se da se ključni dokumenti šalju odgovarajućim primaocima, u pravom trenutku.

Vama, kao organizaciji, treba brz i efikasan način kreiranja i slanja ključnih dokumenata, i interno i eksterno

Nepravilna isporuka ključnih dokumenata može da ugrozi vaše preduzeće u komercijalnom i pravnom smislu i da vam naruši reputaciju.

Prednosti našeg rešenja Upravljanje ključnim dokumentima

More efficient delivery More efficient delivery

Efikasnija isporuka

Manje grešaka sa isporukom dokumenata jer se svaki proces proverava

Faster error correction Faster error correction

Brže ispravljanje grešaka

Greške i nedostaci mogu da se identifikuju i brže otklanjaju

Stronger compliance Stronger compliance

Veća usaglašenost sa zakonima

Trag revizije i arhiviranje doprinose ispunjavanju zakonskih i regulatornih uslova

Better monitoring Better monitoring

Bolji nadzor

Dokaz o isporuci može da se uzme i proveri u pogledu preciznosti

Rešenje koje zaista menja stvari

A critical document governance solution that delivers real change
Stvorili smo pouzdan standard za procese visokih performansi, koji neće lako zastariti, a koji istovremeno smanjuje troškove.

Vodeća osiguravajuća kuća

Izazov

Jedna od vodećih osiguravajućih kuća tragala je za načinom da osigura da dokumenti ključni za poslovanje uvek stižu odgovarajućim primaocima. Pored ispunjavanja potreba potrošača u pogledu zaštite podataka, rešenje je moralo da bude sposobno da podrži buduću integraciju novih procesa i izlaznih formata.

A critical document governance solution that delivers real change
Using Canon’s Critical Document management platform enabled the company to automate and control critical document workflows

Rešenje

Korišćenje platforme za upravljanje ključnim dokumentima kompanije Canon omogućilo je preduzeću da automatizuje i kontroliše radne procese koji uključuju ključne dokumente. Uz to, ovo rešenje je pripremilo preduzeće za buduću integraciju novih procesa i izlaznih formata.

Prednosti

Sveobuhvatan pregled dokumenata ključnih za poslovanje je omogućio ovom preduzeću da uskladi svoj sistem obrade dokumenata sa uslovima u pogledu kvaliteta i usaglašenosti sa zakonom. Uz to, preduzeće je uštedelo 150.000 € godišnje jer je smanjilo poštanske troškove.

Canon’s Critical Document system made the company fully compliant

Otkrijte kako bolje upravljanje informacijama može da promeni način na koji poslujete.


RAZGOVARAJTE SA NAŠIM TIMOM

Kako funkcioniše

Otkrijte nove načine uštede vremena i novca pomoću naših inovativnih alatki za upravljanje podacima.

Srodna rešenja