Digital Mailroom is a faster, smarter way to handle mail.

Digitalna prostorija za poštu

Brži, inteligentniji način obrade pošte.

Bez implementiranog odgovarajućeg sistema, sortiranje pošte odnosi puno vremena, ostavlja prostor za greške i ne omogućava vam da znate ko je i kada gledao poštu.

Digitalna prostorija za poštu omogućava automatsko beleženje, identifikaciju, validaciju i slanje sve dolazne pošte odgovarajućim sistemima ili ljudima, uz relevantni indeks.

Prednosti Canon Digitalne prostorije za poštu

Benefits Benefits

Uštedite novac

Povećajte efikasnost i smanjite količinu otpada

Benefits Benefits

Reagujte brže

Efikasnija obrada pošte omogućava vam da pružate kvalitetniju korisničku podršku

Benefits Benefits

Poboljšajte deljenje

Pružite svojim zaposlenima lak pristup pošti gde god da se nalaze

Benefits Benefits

Zaštitite svoju poštu

Stvorite bezbedniji način obrade poverljivih informacija

Upoznajmo buduću prostoriju za poštu

Exploring the digital mailroom of tomorrow
Ovo rešenje je povećalo operativnu produktivnost i povećalo brzinu našeg odziva na upite klijenata.

Alan Watson

Menadžer za odnose sa klijentima, Aegon UK

Izazov

Kao međunarodna osiguravajuća kuća za životna osiguranja, penzioni fond i pružalac usluga upravljanja imovinom, kompanija Aegon je tragala za bržim načinom obrade pošte koju razmenjuje sa svojih 2 miliona klijenata u Ujedinjenom Kraljevstvu. Pored toga što je bio skup i zahtevao veliku radnu snagu, neefikasni sistem obrade pošte kompanije Aegon je uticao i na njenu korisničku podršku.

Critical Document Governance ensures that critical documents are sent to the right place at the right time
Our Digital Mailroom solution streamlined and automated key workflows

Rešenje

Kroz višestepeni pristup, pomogli smo kompaniji Aegon da promeni svoju tehnologiju obrade pošte tako što smo implementirali naše rešenje Digitalna prostorija za poštu. Cilj nam je bio da pojednostavimo i automatizujemo ključne radne procese, uz istovremenu centralizaciju obrade i čuvanja pošte u novom, spoljnom objektu.

Prednosti

Ovo rešenje je donelo 50% bržu obradu pošte, prepolovilo je trošak radne snage i dovelo do ukupne uštede troškova od 25% kroz smanjenje štampanja na papir i skladištenja tog papira. Pored povećavanja zadovoljstva klijenata zahvaljujući bržim odgovorima, novi sistem je kompaniji Aegon pružio potpunu kontrolu nad procesom i smanjio rizike od neusaglašenosti sa zakonom.

Our Digital Mailroom new system gave Aegon full process control and reduced compliance risks.

Otkrijte kako Digitalna prostorija za poštu može da promeni način na koji poslujete.


RAZGOVARAJTE SA NAŠIM TIMOM

Kako funkcioniše

Poboljšajte svoj način rada tako što ćete uložiti u Digitalnu prostoriju za poštu.

RAZGOVARAJTE SA NAŠIM TIMOM

Srodna rešenja