Kućni štampači

PIXMA TR8550

Specifikacije

Specifikacije

 • Notification Image

  Wi-Fi i Ethernet

 • Notification Image

  Aplikacija Canon PRINT

 • Notification Image

  5 kartridža sa odvojenim bojama

 • Notification Image

  Ekran osetljiv na dodir veličine 10,8 cm

 • Notification Image

  Bluetooth

 • Notification Image

  PIXMA cloud link

 • Notification Image

  Dvostruki mehanizam za uvlačenje papira

 • Notification Image

  Mehanizam za automatsko uvlačenje dokumenata kapaciteta 20 listova

Detaljne specifikacije

Specifikacije štampača

Kartridži i učinak

Podrška za papir

Specifikacije skenera

Specifikacije mašine za kopiranje

Specifikacije faksa

Interfejs

Povezivanje

Softver

Fizičke karakteristike

Sve specifikacije podložne su promenama bez najave.

Brzina štampanja može da se razlikuje u zavisnosti od konfiguracije, interfejsa, softvera, složenosti, režima, pokrivenosti, tipa papira itd.

Brzina skeniranja može da se razlikuje u zavisnosti od konfiguracije sistema, interfejsa, softvera, postavki režima za skeniranje, veličine dokumenta itd.

Brzina kopiranja može da se razlikuje u zavisnosti od složenosti dokumenta, režima kopiranja, pokrivenosti strane, tipa papira itd. i ne podrazumeva vreme koje je potrebno za zagrevanje.

Potrošnja mastila može da se razlikuje u zavisnosti od teksta/fotografija koje se štampaju, korišćenog softvera, režima štampe i tipa papira. Više informacija potražite na www.canon-europe.com/ink/yield

Sve robne marke i nazivi proizvoda su zaštićeni znakovi odgovarajućih kompanija.

 1. Kapljice mastila moguće je postaviti na najmanjem razmaku od 1/4.800 inča.
 2. Brzine štampanja dokumenata predstavljaju prosečne ESAT vrednosti sa testom za kancelarijsku opremu u podrazumevanom jednostranom režimu, ISO/IEC 24734.
 3. Brzine štampanja dokumenata predstavljaju prosečne ESAT vrednosti sa testom za kancelarijsku opremu u podrazumevanom jednostranom režimu, ISO/IEC 24734.
 4. Brzina štampanja fotografija zasnovana je na podrazumevanoj postavci (pomoću ISO/JIS-SCID N2), na foto-papiru Plus Glossy II i ne podrazumeva vreme koje je potrebno za obradu podataka na matičnom računaru.
 5. Brzina skeniranja dokumenta u boji meri se pomoću ISO/IEC 29735 Target A. Brzina skeniranja odnosi se na vremenski interval od pritiskanja tastera za skeniranje u upravljačkom programu za skener do isključivanja statusnog ekrana. Brzina skeniranja može da se razlikuje u zavisnosti od konfiguracije sistema, interfejsa, softvera, postavki režima za skeniranje, veličine dokumenta itd.
 6. Optička rezolucija predstavlja vrednost maksimalne rezolucije hardverskog uzorkovanja, na osnovu standarda ISO 14473. Skeniranje u optičkoj rezoluciji dostupno je samo kada koristite TWAIN upravljački program.
 7. Brzina slanja faksa je zasnovana na podrazumevanoj postavci, uz korišćenje grafikona ITU-T br. 1 (crno-belo) i test lista u boji za faks kompanije Canon (u boji). Stvarna brzina slanja može da varira u zavisnosti od složenosti dokumenta, postavki na prijemnom faks uređaju, uslova veze itd.
 8. Brzina slanja faksa je zasnovana na podrazumevanoj postavci, uz korišćenje grafikona ITU-T br. 1 (crno-belo) i test lista u boji za faks kompanije Canon (u boji). Stvarna brzina slanja može da varira u zavisnosti od složenosti dokumenta, postavki na prijemnom faks uređaju, uslova veze itd.
 9. Frekventni opseg za Wi-Fi: 2,4 GHz, Wi-Fi bezbednost: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, lozinka
 10. Prilikom štampanja ISO/JIS-SCID N2 šare na sjajnom foto-papiru Plus II formata 10x15 cm korišćenjem podrazumevanih postavki.
 11. Kada se kopira šara „ISO/JIS-SCID N2“ (štampano inkdžet štampačem) na običan papir veličine A4 korišćenjem podrazumevanih postavki.