SOFTVER

eMaintenance

Posvetite više vremena ključnim aktivnostima svoje organizacije tako što ćete omogućiti da se eMaintenance brine o upravljanju svim umreženim Canon višefunkcionalnim i jednofunkcionalnim uređajima. Ova dijagnostička aplikacija za daljinsko nadgledanje automatizuje procese, za maksimalno povećavanje produktivnosti, efikasnosti i bezbednosti, uz minimalnu količinu napora.
Zatražite informacije
Work professional using Hybrid working as-a-service model

eMaintenance

Veoma jednostavno upravljanje uređajem

eMaintenance obavlja zadatke koji oduzimaju vreme u vezi sa upravljanjem uređajem. Automatizovano očitavanje merača, daljinska dijagnostika, trenutna obaveštenja o događajima, poboljšano upravljanje potrošnim materijalom i unapređena primena uređaja pomažu vašem preduzeću da postane efikasnije.

Ključne prednosti

Kao aplikacija za udaljeni nadzor uređaja, eMaintenance upravlja kontrolnom listom zadataka za upravljanje i administraciju, uz minimalnu intervenciju ili trud korisnika.

 • Smanjite administraciju sa automatskim očitavanjima merača

  Nema potrebe da evidentirate ili procenjujete mesečna očitavanja.

 • Maksimalno produžite vreme operativnosti zahvaljujući udaljenoj dijagnostici.

  Greške i alarmi se automatski detektuju.

 • Povećajte efikasnost uz trenutna obaveštenja o događajima

  Budite u toku sa performansama uređaja.

 • Upravljanje potrošnim materijalom vodi računa o naručivanju

  Niski nivoi tonera se procenjuju i razrešavaju.

 • Profili za daljinsko korišćenje za poboljšanu primenu uređaja

  Daljinski nadgledajte status, količinu posla i šablone korišćenja.

Automatizujte procese upravljanja da biste dobili više vremena

eMaintenance automatizuje procese upravljanja umreženim uređajima, uz poštovanje strogih bezbednosnih protokola, čime vam omogućava da više vremena provodite u osnovnim aktivnostima.

Nema potrebe da čuvate mesečna očitavanja merača niti da koristite procene, kao ni da ručno pristupite statusu, opterećenju i obrascima korišćenja uređaja – sve se obavlja automatski, uz bezbedan prenos podataka.

Optimizacija uređaja radi dužeg vremena operativnosti

Aplikacija je osmišljena tako da maksimalno poveća performanse uređaja i smanji troškove održavanja.

Obaveštenja o događajima se šalju odmah, pa ste uvek u toku, a kompanija Canon ili dobavljač usluga će automatski dobiti obaveštenje o greškama radi brzog rešavanja.

Takođe procenjuje nivoe tonera i automatski naručuje dodatne količine kada je to potrebno, pa uvek imate dovoljno, bez pravljenja zaliha.

 • Daljinsko, automatsko dijagnostikovanje

  Remote Diagnostics kompanije Canon prati greške i alarme i automatski informiše dobavljača radi brzog rešavanja.

 • Naručivanje potrošnog materijala „u pravo vreme“

  Sistem eMaintenance nadgleda nivoe tonera i šalje porudžbinu dobavljaču usluga baš kada je potrebna dodatna količina.

 • Nema više mesečnih očitavanja merača

  Nema potrebe da očitavate merač niti da usklađujete netačne procene. eMaintenance automatski beleži precizne podatke.

 • Automatsko zakazano ažuriranje štampača

  Iskoristite automatsko ažuriranje firmvera za imageRUNNER ADVANCE uređaje.

Povezani proizvodi i rešenja

Istražite drugi softver, proizvode i rešenja kompanije Canon, napravljene tako da radne procese učine produktivnijim, efikasnijim i bezbednijim.

Dodatno istražite

POTREBNA VAM JE POMOĆ?

Želite da saznate više o aplikaciji eMaintenance?