DSLR fotoaparati

Canon EOS 5D Mark IV

Specifikacije

Radno okruženje
0–40°C, vlažnost 85% ili manja
Dimenzije (ŠxVxD)
150,7 x 116,4 x 75,9 mm
Težina (samo kućište)
Približno 800 g

Specifikacije

 • CMOS od 30,4 MP
 • Dual Pixel RAW
 • Dual Pixel CMOS AF
 • 7 kadrova u sekundi
 • Senzor za merenje od 150.000 piksela
 • GPS
 • Wi-Fi/NFC
 • EOS Movie 4K + Full HD

Detaljne specifikacije

Senzor slike

 • Tip
  CMOS senzor veličine 36 x 24 mm
 • Efektivni pikseli
  Približno 30,4 megapiksela
 • Ukupan broj piksela
  Približno 31,7 megapiksela
 • Odnos
  3:2
 • Filter niskih frekvencija
  Ugrađen/fiksni
 • Čišćenje senzora
  EOS integrisani sistem za čišćenje
 • Tip filtera boje
  Filter primarnih boja

Slika

 • Tip
  DIGIC 6+

Objektiv

 • Sistem za montažu objektiva
  EF (ne uključuje EF-S/EF-M objektive)
 • Žižna daljina
  Ekvivalentno žižnoj daljini objektiva od 1x

Fokusiranje

 • Tip
  Sistem za TTL formiranje sekundarnih slika i detekciju fazne razlike uz namenski AF senzor
 • AF sistem/tačke
  61 tačka/maks. 41 krstasta AF tačka, što obuhvata i 5 dvostrukih krstastih tačaka pri f/2,8 i 61 tačka/21 krstasta AF tačka pri f/81
  Broj krstastih AF tačaka razlikuje se u zavisnosti od objektiva.
 • AF radni domet
  EV -3 – 18 (pri 23°C i ISO100)
 • AF režimi
  One Shot
  AI Focus
  AI Servo AF
 • Izbor AF tačke
  Automatski izbor: svih 61 AF tačaka (na osnovu AF postavke EOS iTR)
  Ručni izbor: AF u jednoj tački (mogućnost izbora 61, 15, 9 ili samo krstastih tačaka)
  Ručni izbor: jedna AF tačka
  Ručni izbor: proširenje AF tačke za 4 tačke (nagore, nadole, nalevo, nadesno)
  Ručni izbor: proširenje AF tačke na okolnih 8 tačaka
  Ručni izbor: AF zona (sve AF tačke podeljene na 9 zona za fokusiranje)
  Ručni izbor: velika AF zona (sve AF tačke podeljene na 3 zone za fokusiranje)
  AF tačke se posebno mogu izabrati za vertikalno i horizontalno snimanje
 • Prikaz odabrane tačke automatskog fokusa
  Prozirni LCD u optičkom tražilu i prikaz na ekranu za brzu kontrolu
 • Zadržavanje automatskog fokusa
  Zaključava se nakon pritiskanja okidača do pola ili pritiskanja dugmeta AF ON u AF režimu One Shot. AF korak za AI Servo podešava se pomoću prilagodljivog dugmeta
 • Pomoćni zrak za AF
  Emituje ga opcioni Speedlite blic
 • Ručno fokusiranje
  Podešava se na objektivu
 • AF Microadjustment
  Ručno: unos podešavanja u koracima +/- 20 (širokougaona i telefoto postavka za zum objektive)
  Podešavanje svih objektiva za isti iznos
  Pojedinačno podešavanje do 40 objektiva
  Memorisanje podešavanja za svaki objektiv po serijskom broju

Kontrola ekspozicije

 • Režimi merenja svetla
  Približno RGB+IR senzor za merenje od 150.000 piksela, merenje u 252 zone. Sistem EOS Intelligent Subject Analysis
  (1) Merenje sa procenom (povezano sa svakom AF tačkom)
  (2) Delimično merenje (približno 6,1% tražila na sredini)
  (3) Merenje u tački: Merenje u centralnoj tački (približno 1,3% tražila na sredini)
  Merenje u tački povezano sa AF tačkom nije dostupno
  (4) Prosečno merenje sa težištem u centru
 • Opseg osvetljenosti merenja
  EV 0–20 (pri 23°C, ISO100, uz merenje sa procenom)
 • Zadržavanje automatske ekspozicije
  Automatski: u AF režimu One-Shot uz merenje sa procenom, zadržavanje automatske ekspozicije aktivira se nakon postizanja fokusa
  Ručno: pomoću zadržavanja automatske ekspozicije u režimima P, Av, Tv i M
 • Kompenzacija ekspozicije
  +/-5 EV u koracima od 1/3 ili 1/2 (moguće je kombinovati sa AEB).
 • AEB
  +/-3 EV u koracima 1/3 ili 1/2
 • Snimanje sa sprečavanjem treperenja
  Da. Treperenje se detektuje na frekvenciji od 100 Hz ili 120 Hz. Maksimalna brzina uzastopnog snimanja može da se smanji
 • ISO osetljivost
  Automatski 100–32.000 (u koracima od 1/3 ili 1)
  ISO je moguće povećati na L: 50, H1: 51.200, H2: 102.4002

Zatvarač

 • Tip
  Elektronski kontrolisan zatvarač ravni fokusa
 • Brzina
  30–1/8.000 s (koraci od 1/2 ili 1/3), Bulb (Ukupan opseg brzine zatvarača. Dostupni opseg zavisi od režima fotografisanja)
 • Okidač
  Elektromagnetski okidač

Balans bele

 • Tip
  Automatsko određivanje balansa bele pomoću senzora
 • Postavke
  AWB (Ambeince priority/White priority), Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, White Fluorescent light, Flash, Custom, Colour Temperature Setting
  Kompenzacija balansa bele:
  1. Plava/boja ćilibara +/-9
  2. Magenta/zelena +/-9
 • Prilagođen balans bele
  Da, moguće je registrovati jednu postavku
 • Podešavanje balansa bele
  +/-3 nivoa u koracima od jednog nivoa
  3, 2, 5 ili 7 breketiranih slika po okidanju
  Dostupne su opcije odstupanja za plavu/boju ćilibara ili za magentu/zelenu

Tražilo

 • Tip
  Pentaprizma
 • Pokrivenost (vertikalno/horizontalno)
  Približno 100%
 • Uvećanje
  Približno 0,71x 3
 • Vidna tačka
  Približno 21 mm (od centra sočiva)
 • Ispravljanje dioptrije
  -3 do +1 m-1 (dioptrija)
 • Ekran tražila
  Fiksni, sa informacijama na prozirnom LCD ekranu
 • Ogledalo
  Poluogledalo sa brzim vraćanjem
 • Informacije o tražilu
  AF informacije: jedna/spojene AF tačke, AF okvir, AF status, indikator fokusa, AF režim, izbor AF tačke, registrovanje AF tačke
  Informacije o ekspoziciji: brzina zatvarača, otvor blende, ISO osetljivost (uvek se prikazuje), AE zaključavanje, nivo/kompenzacija ekspozicije, merenje za blic, krug za merenje u tački, upozorenje za ekspoziciju, AEB, režim merenja, režim snimanja
  Informacije o blicu: blic je spreman, brza sinhronizacija, FE zaključavanje, kompenzacija ekspozicije blica, svetlo za uklanjanje efekta crvenih očiju
  Informacije o slici: informacije o kartici, maksimalno rafalno snimanje (2-cifreni prikaz), prioritet najsvetlijih tonova (D+), JPEG/RAW indikator, Dual Pixel RAW, Digital Lens Optimizer.
  Informacije o kompoziciji: mreža, elektronski nivo
  Ostale informacije: provera baterije, simbol upozorenja, detektovanje treperenja, režim okidanja, balans bele
 • Pregled dubine polja
  Da, sa dugmetom za pregled dubine polja
 • Zatvarač optičkog tražila
  Na kaišu

LCD ekran

 • Tip
  Clear View LCD II ekran veličine 8,10 cm (3,2"), približno 1.620.000 tačaka
 • Pokrivenost
  Približno 100%
 • Ugao gledanja (horizontalno/vertikalno)
  Približno 170° vertikalno i horizontalno
 • Premaz
  Protiv refleksije i fleka. Ugrađeno je ojačano staklo
 • Podešavanje osvetljenosti
  Ručno: dostupno je sedam nivoa
  Podešavanje nijanse boje: 4 postavke
 • Radnje na ekranu osetljivom na dodir
  Kapacitivni metod sa funkcijama menija, postavke za brzu kontrolu, operacije reprodukcije i uvećani prikaz. Izbor AF tačke u prikazu uživo i za filmove, senzorski okidač je dostupan prilikom snimanja fotografija sa prikazom uživo.
 • Opcije prikaza
  (1) Ekran za brzu kontrolu
  (2) Postavke fotoaparata
  (3) Elektronski nivo sa dve ose
  (4) Prilagođeni ekran za brzu kontrolu

Blic

 • Režimi
  E-TTL II Auto Flash, ručno merenje
 • X-sync
  1/200 s
 • Kompenzacija ekspozicije blica
  +/- 3 EV u koracima 1/3 uz Speedlite bliceve iz serije EX
 • Podešavanje ekspozicije blica
  Da, sa kompatibilnim eksternim blicem
 • Zaključavanje ekspozicije blica
  Da
 • Sinhronizacija sa drugom zavesicom
  Da
 • Priključak za spoljni blic/priključak za PC
  Da/Da
 • Kompatibilnost eksternog blica
  E-TTL II sa Speedlite blicevima iz serije EX, podrška za više bežičnih bliceva
 • Kontrola eksternog blica
  putem ekrana menija na fotoaparatu

Snimanje

 • Režimi
  Scene Intelligent Auto, Program AE, Shutter priority AE, Aperture priority AE, Manual (fotografije i video zapisi), Bulb i Custom (x3)
 • Stilovi slike
  Auto, Standard, Portrait, Landscape, Fine Detail, Neutral, Faithful, Monochrome, User Defined (x3)
 • Prostor boje
  sRGB i Adobe RGB
 • Obrada slika
  Prioritet najsvetlijih tonova
  Auto Lighting Optimizer (4 postavke)
  Uklanjanje šuma pri dugačkoj ekspoziciji
  Uklanjanje šuma pri visokoj ISO osetljivosti (4 postavke)
  Optička korekcija na objektivu4:
  - Korekcija perifernog osvetljenja, korekcija hromatskih aberacija (tokom/nakon snimanja fotografija, samo tokom snimanja videa)
  - Korekcija izobličenja, korekcija difrakcije, Digital Lens Optimizer (tokom/nakon snimanja fotografija)
  Promena veličine u M, S1, S2 ili S3 5
  Isecanje: moguće je isecanje JPEG slika (razmere 3:2, 4:3, 16:9 i 1:1)
  - Mogućnost izbora 45 veličina za isecanje, od 11% do 95% (dijagonala)
  - Izbor između vertikalne i horizontalne orijentacije za isecanje
  - Isečeni okvir može da se pomera pomoću ekrana osetljivog na dodir
  Obrada RAW slika 6
  Snimanje nekoliko kadrova sa različitom ekspozicijom
 • Režimi okidanja
  Jednostruko, Uzastopno (visoko), Uzastopno (nisko), Tiho jednostruko, Tiho uzastopno, Tajmer (2 s+daljinski, 10 s+daljinski)
 • Uzastopno snimanje
  Maks. Približno 7 kadrova u sekundi uz puno AF/AE praćenje, brzina se održava do neograničenog broja JPEG ili 21 RAW slike 789
  Maks. 4,3 kadra u sekundi u režimu prikaza uživo uz AF praćenje
 • Tajmer intervala
  Ugrađen, mogućnost izbora broja snimaka od 1 do 99 ili neograničeno (mogućnost izbora trajanja intervala – 1 s do 99 h 59 min 59 s). Moguć je tajmer otvorene blende (mogućnost izbora vremena – 1 s do 99 h 59 min 59 s)

Režim prikaza uživo

 • Tip
  Elektronsko tražilo sa senzorom slike
 • Pokrivenost
  Približno 100% (horizontalno i vertikalno)
 • Brzina smenjivanja kadrova
  29,97 kadrova u sekundi (može da se poveća kada se koristi AF)
 • Fokusiranje
  Ručni fokus (uvećava sliku 5x ili 10x u bilo kojoj tački na ekranu)
  Automatski fokus: Dual Pixel CMOS AF (prepoznavanje lica i AF praćenje, FlexiZone – jednostruko, FlexiZone – višestruko), dostupno je sa svim EF objektivima i senzorskim zatvaračem
 • Merenje
  Merenje sa procenom u realnom vremenu sa senzorom slike (315 zona)
  Delimično merenje (približno 6,3% ekrana u režimu prikaza uživo)
  Merenje u tački (približno 2,7% ekrana u režimu prikaza uživo)
  Prosečno merenje sa težištem u centru
  Moguće je promeniti tajmer za aktivno merenje
 • Opcije prikaza
  4 nivoa su dostupna pomoću dugmeta INFO: Bez informacija, Osnovne informacije o snimanju, Napredne informacije o snimanju i Napredne informacije o snimanju sa histogramom
  Status višestruke ekspozicije takođe je dostupan u režimu višestruke ekspozicije

Tip datoteke – fotografije

 • Tipovi datoteka fotografija
  JPEG: 3 opcije komprimovanja
  RAW: RAW, M-RAW, S-RAW i Dual Pixel RAW (14-bitni, Canon original RAW 2. izdanje)
  Kompatibilnost sa Exif 2.30 i Design rule for Camera File system 2.0
  Kompatibilnost sa Digital Print Order Format [DPOF] verzija 1.1
 • RAW+JPEG simultano snimanje
  Da, bilo koja kombinacija RAW + JPEG, mogućnost snimanja različitih formata na različite kartice, što obuhvata Dual Pixel RAW + JPEG
 • Veličina slike
  JPEG:
  Razmera 3:2 (L) 6720 x 4480, (M1) 4464 x 2976, (S1) 3360 x 2240, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480
  Razmera 4:3 (L) 5952 x 4480, (M1) 3968 x 2976, (S1) 2976 x 2240, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480
  Razmera 16:9 (L) 6720 x 3776, (M1) 4464 x 2512, (S1) 3360 x 1888, (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 408
  Razmera 1:1 (L) 4480 x 4480, (M1) 2976 x 2976, (S1) 2240 x 2240, (S2) 1280 x 1280, (S3) 480 x 480
  RAW:
  (RAW) 6720 x 4480, (M-RAW) 5040 x 3360, (S-RAW) 3360 x 2240
 • Fascikle
  Moguće je ručno kreirati nove fascikle i birati ih
 • Numerisanje datoteka
  (1) Uzastopno numerisanje
  (2) Automatsko poništavanje
  (3) Ručno poništavanje

EOS Movie

 • Vrsta video zapisa
  MOV video: 4K (17:9) 4096 x 2160 – Motion JPEG (samo interno snimanje)10, Full HD – MPEG4 AVC/H.264 sa promenljivom (prosečnom) brzinom u bitovima, Zvuk: Linear PCM
  MP4 Video: Full HD (16:9) 1920 x 1080 – MPEG4 AVC/H.264, Zvuk: AAC
 • Veličina video zapisa
  4K (17:9) 4096 x 2160 (29,97, 25, 24, 23,98 kadrova u sekundi) Motion JPEG
  Full HD (16:9) 1920 x 1080 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 kadrova u sekundi) intra/inter frame
  Full HD (16:9) 1920 x 1080 HDR (29,97, 25 kadrova u sekundi) inter frame
  Full HD (16:9) 1920 x 1080 (29,97, 25) lite inter frame
  HD (16:9) 1280 x 720 (119,9, 100 kadrova u sekundi) intra frame
 • Uzorkovanje boja (interno snimanje)
  4K – YCbCr 4:2:2 (8-bitno)
  Full HD/ HD – YCbCr4:2:0 (8-bitno)
 • Dužina video zapisa
  4K i Full HD – maks. trajanje 29 min 59 s (ne obuhvata video zapise sa velikom brzinom u kadrovima). Nema ograničenja od 4 GB za datoteke uz exFAT CF karticu
 • Video zapis sa velikom brzinom smenjivanja kadrova
  MOV video: HD – 1280 x 720 pri 100 kadrova u sekundi ili 119,9 kadrova u sekundi
  Snima se kao usporeni video zapis sa 1/4 brzine
  Maksimalno snimanje za jednu scenu do 7 min 29 s
 • Izdvajanje kadrova iz 4K video zapisa
  Moguće je izdvajanje JPEG slika od 8,8 megapiksela iz 4K video zapisa
 • Brzina u bitovim / Mb/s
  MOV:
  4K (29,97p/25p/24p/23,98p): približno 500 Mb/s
  Full HD (59,94p/50p)/ALL-I: približno 180 Mb/s
  Full HD (59,94p/50p)/IPB približno 60 Mb/s
  Full HD (29,97p/25p/24p/23,98p)/ALL-I: približno 90 Mb/s
  Full HD (29,97p/25p/24p/23,98p)/IPB (standardno): približno 30 Mb/s
  HD (119,9p/100,0p)/ALL-I: približno 160 Mb/s
  MP4:
  Full HD (59,94p/50p)/IPB (standardno): približno 60 Mb/s
  Full HD (29,97p/25p/24p/23,98p)/IPB (standardno): približno 30 Mb/s
  Full HD (29,97p/25p)/IPB (lagano): približno 12 Mb/s
 • Mikrofon
  Ugrađeni mono mikrofon (48 KHz, 16-bitno x 2 kanala)
 • HDMI prikaz
  Samo spoljni monitor, samo spoljni monitor bez prikaza informacija ili istovremeno na fotoaparatu i na spoljnom monitoru
 • HDMI izlaz
  Samo Full HD snimanje, nekomprimovano YCbCr 4:2:2, 8-bitno; takođe je moguć prenos zvuka preko HDMI veze
 • Fokusiranje
  Dual Pixel CMOS AF sa detekcijom lica i AF sa praćenjem, Movie Servo AF
  Ručno fokusiranje
 • ISO
  4K – Automatski: 100–12.800, H: 25.600, H: 32.000, H1: 51.200, H2: 102.400,
  Full HD/HD – Automatski: 100–25.600, H: 32.000, H1: 51.200, H2: 102.400

Ugrađeni GPS

 • Informacije za geografsko označavanje
  Geografska dužina, geografska širina, nadmorska visina, koordinisano univerzalno vreme (UTC)
 • Režimi pozicioniranja
  Režim 1: Fotoaparat nastavlja da prima GPS signale u redovnim intervalima kada je napajanje isključeno
  Režim 2: GPS se isključuje kada se isključi napajanje
 • Preciznost pozicioniranja
  Približno u okviru 30 m/98,4 stopa (u uslovima dobrog prijema GPS satelita po vedrom danu i bez okolnih prepreka)
 • Kompatibilni sistemi za satelitsku navigaciju
  • GPS sateliti (SAD) 
  • GLONASS sateliti (Rusija) 
  • Quasi-Zenith Satellite Michibiki (Japan)
 • Format datoteke evidencije
  NMEA format. Jedna datoteka evidencije po danu
 • Upotreba datoteke evidencije
  Prebacite podatke evidencije na memorijsku karticu i kopirajte ih na računar
  Koristite Map Utility da biste primenili datoteku evidencije na slike
 • Digitalni kompas
  Nije dostupan

Ostale funkcije

 • Prilagođene funkcije
  17 prilagođenih funkcija sa 46 postavki
 • Oznaka metapodataka
  Informacije o autorskim pravima (mogu se podesiti na fotoaparatu)
  Ocena slike (0–5 zvezdica)
  IPTC podaci (registrovano pomoću EOS Utility)
  Prenos slika sa natpisom (natpis se registruje pomoću softvera EOS Utility)
 • LCD ekran/osvetljenost
  Da/Da
 • Otpornost na vodu/prašinu
  Da
 • Glasovna beleška
  Da, putem ažuriranja koje se plaća – do 30 s po slici – 48 KHz/16-bitno ili 8 KHz/8-bitno
 • Senzor inteligentnog orijentisanja
  Da
 • Zum prilikom reprodukcije
  1,5x–10x u 15 koraka
 • Formati prikaza
  (1) Jedna slika
  (2) Jedna slika sa informacijama (2 nivoa)
  Osnovno – informacije o snimanju (brzina zatvarača, otvor blende, ISO i kvalitet slike)
  Detaljno – informacije o snimanju (brzina zatvarača, otvor blende, ISO, merenje, kvalitet slike i veličina datoteke), informacije o objektivu, osvetljenost i RGB histogram, balans bele, stil slike, prostor boja i smanjenje šuma, optička korekcija na objektivu, GPS informacije
  (3) Indeks sa 4 slike
  (4) Indeks sa 9 slika
  (5) Indeks sa 36 slika
  (6) Indeks sa 100 slika
  (7) Prikaz sa preskakanjem (1/10/100 slika, po datumu, po fascikli, video zapisi, zaštićene fotografije, po oceni)
  (8) Uređivanje video zapisa
  (9) RAW obrada
  (10) Ocenjivanje
 • Projekcija slajdova
  Izbor slika: sve slike, po datumu, po fascikli, video zapisi, fotografije, zaštićene slike ili ocena
  Vreme reprodukcije: 1/2/3/5/10 ili 20 sekundi
  Ponavljanje: uključeno/isključeno
 • Histogram
  Osvetljenost: da
  RGB: da
 • Upozorenje
  Da
 • Brisanje slike
  Jedna slika, izabrane slike, fascikla, kartica
 • Zaštita od brisanja slike
  Zaštita od brisanja za pojedinačne slike, fasciklu ili karticu
 • Automatski tajmer
  2 ili 10 s
 • Jezici menija
  25 jezika
  engleski, nemački, francuski, holandski, danski, portugalski, finski, italijanski, norveški, švedski, španski, grčki, ruski, poljski, češki, mađarski, rumunski, ukrajinski, turski, arapski, tajlandski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, korejski i japanski
 • Nadogradnja firmvera
  Ažuriranje je moguće po korisnicima (fotoaparat, objektiv, WFT, spoljni Speedlite)

Interfejs

 • Računar
  SuperSpeed USB 3.0
 • Wi-Fi
  Bežični LAN (IEEE802.11b/g/n), (samo 2,4 GHz), sa Dynamic NFC podrškom11 Podržane funkcije – FTP/FTPS, EOS Utility, SmartPhone, otpremanje na veb, bežično štampanje
 • Drugo
  HDMI mini izlaz (tip C, HDMI-CEC kompatibilnost), ulaz/linijski ulaz (stereo mini priključak), priključak za slušalice (stereo mini priključak), priključak tipa N3 (priključak za daljinski upravljač)

Direktno štampanje

 • PictBridge
  Da (samo putem bežične LAN mreže)

Skladištenje

 • Tip
  1x CompactFlash tip I (UDMA 7 kompatibilnost) (nije kompatibilan sa tipom II i Microdrive uređajima)
  1x SD/SDHC/SDXC i UHS-I

Podržani operativni sistem

 • PC i Macintosh
  Windows 7 (ne obuhvata Starter Edition), Windows 8 i Windows 10
  OS X v10.7–10.11

Softver

 • Obrada slika
  Digital Photo Professional 4.5 ili novija verzija (obrada RAW slika)
 • Drugo
  EOS Utility 3.5 ili novija verzija (uključuje Remote Capture), Picture Style Editor, Map Utility, EOS Lens Registration Tool, EOS Web Service Registration Tool, aplikacija Canon Camera Connect (iOS/Android)

Izvor napajanja

 • Baterije
  Punjiva litijum-jonska baterija LP-E6N (priložena)/LP-E6
 • Trajanje baterija
  Približno 900 snimaka (pri 23°C)12
  Približno 850 (pri 0°C)
 • Indikator napunjenosti baterije
  6 nivoa + procenat
 • Ušteda energije
  Isključivanje napajanja nakon 1, 2, 4, 8, 15 ili 30 min.
 • Napajanje i punjači za baterije
  Punjač za bateriju LC-E6E (priložen je), punjač za bateriju LC-E6, AC adapter AC-E6N i DC strujni adapter DR-E6, komplet AC adaptera ACK-E6N/ACK-E6, punjač za bateriju u automobilu CBC-E6

Dodatna oprema

 • Tražilo
  Štitnik za oči Eg, Sočivo za korigovanje dioptrije iz serije Eg sa gumenim okvirom Eg, Štitnik za oči protiv zamagljivanja Eg, Ugaono tražilo C
 • Uređaj za bežični prenos podataka
  Uređaj za bežični prenos podataka WFT-E7B
 • Objektivi
  Svi EF objektivi (osim EF-S/EF-M objektiva)
 • Blic
  Canon Speedlite blicevi (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX-II-RT, Macro-Ring-Lite MR-14EX, Macro Ring Lite MR-14EX II, Macro Twin Lite MT-24EX, Speedlite Transmitter ST-E2, Speedlite Transmitter ST-E3-RT)
 • Daljinski upravljač/okidač
  Daljinski upravljač sa priključkom tipa N3, Bežični kontroler LC-5 i Speedlite 600EX-II-RT
 • Drugo
  Rukohvat sa baterijom BG-E20, traka za ruku E2, Connect Station CS100

Svi podaci zasnovani su na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon, osim ako nije drugačije naglašeno.

Moguće su izmene bez prethodne najave.

 1. Broj AF tačaka, ukrštenih AF tačaka i dvostrukih ukrštenih AF tačaka razlikuje se u zavisnosti od objektiva koji koristite
 2. Preporučeni indeks ekspozicije
 3. sa objektivom od 50 mm u beskonačnosti, -1m-1 dioptrija
 4. Nije moguće sa M-RAW i S-RAW
 5. Nije moguće menjati veličinu kadrova izdvojenih iz 4K video zapisa i slika snimljenih u kvalitetu S3
 6. Obrada RAW slika tokom reprodukcije samo uz RAW i Dual Pixel RAW
 7. Rezolucija Large/Fine
 8. Na osnovu uslova testiranja kompanije Canon, JPEG, ISO 100, standardni stil slike. Maksimalni broj kadrova u sekundi i kapacitet bafera mogu da budu smanjeni u zavisnosti od postavki fotoaparata, nivoa osvetljenja, predmeta fotografisanja, proizvođača i kapaciteta memorijske kartice, kvaliteta snimanja slike, ISO osetljivosti, režima fotografisanja, stila slike, prilagođenih funkcija itd.
 9. Navedene cifre podrazumevaju korišćenje UDMA 7 Compact Flash memorijske kartice
 10. Minimalna brzina upisivanja na karticu potrebna za 4K 30p snimanje: CF UDMA 7 – 100 MB/s, SD UHS-1 – 90 MB/s ili veća
 11. Upotreba Wi-Fi funkcije može da bude ograničena u nekim zemljama ili regionima
 12. Snimanje pomoću tražila. Na osnovu standarda CIPA, uz korišćenje baterije koja se isporučuje sa fotoaparatom, osim tamo gde je naglašeno