OSNOVE FOTOGRAFISANJA

Početnički vodič za slaganje fokusa

Otkrijte funkcije fotoaparata iz EOS R sistema koje pojednostavljuju slaganje fokusa uz savete makro fotografa Meta Dugija.
Potpuno obrađena grupa od 100 kadrova koji prikazuju krupni plan paunovog pera, a snimio ih je Met Dugi pomoću funkcije za podešavanje dubine fokusa u fotoaparatu Canon EOS R10.

Slaganje fokusa je metod snimanja kod kojeg pravite više snimaka sa neznatno različitim razdaljinama za fokusiranje („breketiranje“), a zatim ih spajate ili „slažete“ u jednu sliku kako bi više subjekta ili scene bilo u fokusu. Slike možete da kombinujete pomoću softvera za uređivanje ili pomoću alatki za slaganje fokusa na Canon fotoaparatima.

Kada snimate veoma blizu subjekta, obično ćete koristiti širok otvor blende (nizak f-broj) kako biste uhvatili što veću količinu svetla. Međutim, to vam daje veoma malu dubinu polja, što znači da je veći deo subjekta ili scene van fokusa. Slaganje fokusa može da otkrije svet skrivene lepote i prefinjenih detalja na makro fotografijama, ali je idealno i za pejzaže kada želite da scena bude oštra od prednjeg do zadnjeg plana.

Uz više od decenije iskustva u snimanju za publikacije o prirodi, profesionalni makro fotograf Met Dugi je stručnjak za ručno slaganje fokusa. Međutim, vrhunske funkcije na fotoaparatima bez ogledala iz EOS R sistema kompanije Canon mogu da vam pomognu da postignete isti rezultat bez ikakvog uređivanja. Pomoću ugrađenih funkcija breketiranja i slaganja fokusa na fotoaparatima EOS R7 i EOS R10 moguće je snimanje zadivljujućih krupnih planova uz minimalni napor.

Izbor najboljeg makro kompleta za početnike važno je za slaganje fokusa, ali su vam takođe potrebni praktični načini da ga iskoristite. U ovom vodiču otkrijte kako Met koristi slaganje fokusa za zadivljujuće snimke prirode – ručno i u fotoaparatu. Uz nekoliko saveta u vezi sa makro snimanjem i najnovije modele iz Canon EOS R asortimana, uskoro ćete snimati upečatljive, izuzetno oštre fotografije.

Breketiranje fokusa

Snimak ekrana koji prikazuje meni Breketiranje fokusa na Canon fotoaparatu sa omogućenom opcijom „Podešavanje fokusa“.

Omogućite breketiranje fokusa iz menija fotoaparata i podesite broj fotografija koje želite da snimite. Inkrementalna vrednost fokusa može da se poveća kada je subjekat dalje od fotoaparata ili kada radite sa manjim otvorima blende. Za makro subjekte i šire otvore blende, izaberite manji korak povećanja fokusa.

Fotograf Met Dugi čuči iza stativa da bi fotografisao most pomoću funkcije podešavanja fokusa na fotoaparatu Canon EOS R7.

„Da biste bili sigurni da će serija slika biti savršeno poravnata, od ključne je važnosti da koristite čvrst stativ, da biste sprečili pomeranje fotoaparata između snimaka“, savetuje Met. On predlaže snimanje manje fotografija za scene pejzaža nego za sićušne makro subjekte.

Bez obzira na metod koji koristite za slaganje slika, prva faza procesa je da snimite seriju fotografija sa različitim postavkama fokusa kako biste zabeležili punu dubinu polja subjekta kojеg fotografišete. Ovo se naziva breketiranje fokusa, a skoro svaki Canon EOS R fotoaparat ima funkciju koja automatizuje proces; pravi seriju snimaka sa povećavanjem razdaljine fokusa između svakog od njih, koje zatim možete da kombinujete.

„Funkcija breketiranje funkcioniše od najbliže tačke fokusa na subjektu“, objašnjava Met. „Automatski menja žižnu daljinu objektiva, praveći snimak na svakom koraku povećanja koji ste izabrali u meniju, čime se efektivno smanjuje scena.“

Slika mosta na kojoj je samo prvi deo u fokusu, a snimio je Met Dugi pomoću funkcije breketiranja fokusa na fotoaparatu Canon EOS R7.

Snimak iz Metove serije sa breketiranjem fokusa na kojem je samo sidro u prednjem planu u fokusu. Da biste osigurali da će vrednost otvora blende ostati konstantna za svaki kadar u seriji, koristite režim prioriteta blende (Av) ili režim ručne ekspozicije. Snimljeno pomoću Canon EOS R7 sa objektivom Canon RF 24mm F1.8 MACRO IS STM pri 1/400 s, f/5,6 i ISO 100. © Matt Doogue

„Naslagana“ fotografija napravljena od serije slika snimljenih sa različitim postavkama fokusa, koja prikazuje čitavu scenu u fokusu, a snimio je Met Dugi pomoću fotoaparata Canon EOS R7.

„Naslagana“ fotografija napravljena od serije slika koje je Met snimio sa različitim postavkama fokusa, koja prikazuje čitavu scenu u fokusu. Snimljeno pomoću Canon EOS R7 sa objektivom Canon RF 24mm F1.8 MACRO IS STM pri 1/400 s, f/5,6 i ISO 100. © Matt Doogue

Biće potrebno da se uverite da je objektiv podešen na režim automatskog fokusa (AF) – za objektive bez AF/MF prekidača, podesite AF režim u meniju fotoaparata. Korišćenje širokougaonog objektiva omogućava vam da isečete finalnu sliku kako biste osigurali da će ceo subjekat ostati u kadru.

Met je otkrio da je meni za breketiranje fokusa veoma jednostavan za podešavanje i korišćenje. „Nakon što obavite nekoliko slaganja, razumećete šta svaka opcija radi“, kaže on.

Kada budete spremni, samo pritisnite dugme okidača da biste počeli da fotografišete. Brojač u gornjem uglu LCD ekrana ukazuje na broj preostalih fotografija.

Slaganje fokusa u fotoaparatu

Snimak ekrana koji prikazuje meni Breketiranje fokusa na Canon fotoaparatu sa omogućenom opcijom „Podešavanje fokusa“.

Fotoaparati kao što su Canon EOS R7 i EOS R10 imaju funkciju pravljenja kompozicije sa dubinom u meniju Podešavanje fokusa, koja omogućava kombinovanje snimljenih fotografija u jednu JPEG datoteku, kao i čuvanje pojedinačnih izvornih kadrova.

Snimak ekrana koji prikazuje meni Breketiranje fokusa na Canon fotoaparatu sa omogućenom opcijom „Kompozicija sa dubinom“.

Kada je omogućeno pravljenje kompozicije sa dubinom, možete da koristite funkciju za dubinu isecanja da biste automatski isekli sliku.

Canon EOS R7 i EOS R10 pojednostavljuju proces tako takođe automatski slažu niz slika u fotoaparatu, čime se otklanja potreba za obradom na računaru. „Mogućnost kreiranja kompozitne slike u fotoaparatu predstavlja pravu prekretnicu“, kaže Met. „Pojedinačne fotografije se čuvaju zajedno sa kompozitnom slikom sa dubinom, pa se rezultat pojavljuje odmah. Međutim, pošto fotoaparat čuva pojedinačne kadrove naslagane slike, svakako možete da ih obradite sami ili da ih koristite pojedinačno.“

Slaganje u fotoaparatu dostupno je sa svakim režimom ekspozicije na modelu EOS R7. „Preporučujem da koristite ručni režim (M), pošto vam to daje punu kontrolu nad fotoaparatom i nad time kako će izgledati finalna slika“, kaže Met. „Biće vam potrebna veća brzina zatvarača kako biste izbegli podrhtavanje fotoaparata prilikom snimanja iz ruke, a to možete da postignete podešavanjem veće ISO vrednosti i šireg otvora blende.“

Dobra ideja je da napravite probni snimak kako biste bili sigurni da ste zadovoljni postavkama, a takođe je važno da fotoaparat bude stabilan. „Skoro uvek koristim stativ sa internim slaganjem, pošto želim da maksimalno smanjim svoj uticaj na pomeranje kadrova“, objašnjava Met. Međutim, ovo nije idealno za žive subjekte. „U tim scenarijima, veća brzina zatvarača i veća ISO osetljivost doprinose poništavanju nenamernih pokreta koji donosi fotograf“, dodaje on. Ugrađena stabilizacija slike na modelu EOS R7 pruža Metu dodatnu slobodu za snimanje iz ruke.

Krupni plan prašnika cveta sastavljen od 100 kadrova koji su složeni pomoću funkcije za podešavanje dubine fokusa u fotoaparatu Canon EOS R10. Snimio Met Dugi.

Met je zabeležio ovaj prašnik cveta pomoću funkcije za slaganje fokusa u fotoaparatu Canon EOS R10. On preporučuje snimanje više fotografija za makro snimanje nego za pejzaže – ovu fotografiju čini 100 kadrova. Snimljeno pomoću Canon EOS R10 sa objektivom Canon RF 100mm F2.8L MACRO IS USM pri 1/80 s, f/4 i ISO 200. © Matt Doogue

Potpuno obrađena grupa od 150 fotografija koje prikazuju sićušno zrno soli, a snimio ih je Met Dugi pomoću fotoaparata Canon EOS R7 sa objektivom Canon RF 100mm F2.8L MACRO IS USM.

Ova kompozitna fotografija zrna soli napravljena je od 150 kadrova interno obrađenih u fotoaparatu EOS R7. „Ušteda vremena je velika, pošto ne moram da kombinujem fotografije u softveru za naknadnu obradu“, kaže Met. „Ne mogu da zamislim koliko dugo bi bilo potrebno za obradu grupe od 150 fotografija na računaru.“ Snimljeno pomoću Canon EOS R7 sa objektivom Canon RF 100mm F2.8L MACRO IS USM pri 1/30 s, f/7,1 i ISO 320. © Matt Doogue

Broj kadrova koje treba da snimite zavisi od subjekta, ali uz slaganje u fotoaparatu Met je uspeo da kombinuje stotine kadrova za subjekte koji su mali poput zrna soli. „Za slaganje pejzaža, prirodno je da koristite uži otvor blende ili širu dubinu polja, pa nećete morati da snimite toliko kadrova – naročito pošto istovremeno snimate veće oblasti u fokusu“, objašnjava on. Takođe dodaje da kod makro snimanja, korišćenje preuske dubine polja prilikom slaganja može da dovede do difrakcije – optičkog efekta koji ograničava kvalitet slika – i gubitka svetla.

Ako nemate fotoaparat sa ugrađenom funkcijom slaganja, slike možete da kombinujete pomoću softvera kao što je besplatni Digital Photo Professional (DPP) kompanije Canon, koji ima namensku alatku za pravljenje kompozicija sa dubinom. „DPP će poravnati i spojiti najoštrije delove svake slike radi kreiranja finalne slike sa proširenom dubinom polja“, kaže Met.

Digital Photo Professional

Slaganje fokusa u softveru

DPP kompanije Canon besplatan je za preuzimanje za vlasnike fotoaparata iz sistema EOS R. Evo kako se koristi za kreiranje kompozitne fotografije sa dubinom.

Ručno slaganje fokusa

Uprkos prihvatanju tehnologije koja štedi vreme na fotoaparatima Canon EOS R7 i EOS R10, Met veruje da je ručno slaganje fokusa i dalje korisno. „Tradicionalni metod slaganja fokusa je najteži, ali daje više prostora za kreativnost i svima je dostupan“, kaže on. „Takođe imate veću slobodu u pogledu izbora osvetljenja, pošto neke od ugrađenih funkcija ne rade sa blicem.“

Ako vaš Canon fotoaparat nema ugrađene funkcije breketiranja ili slaganja fokusa, lako možete da isprobate ručno slaganje fokusa. „Principi su isti, osim što korisnik mora da napravi svaki snimak, a zatim da ih obradi u kompozitnu naslaganu sliku“, objašnjava Met. Ručna ekspozicija i fokus su ključni. „Isključite automatsko fokusiranje (AF) i ručno fokusirajte na najbližu tačku subjekta“, kaže on. „Koristite režim prikaza uživo na fotoaparatu da biste zumirali subjekat i obezbedili precizan fokus ako je to dostupno.“

Izbor osvetljenja

Krupni plan kamena koji prikazuje različite oblike života, kao što su gljivice i mahovina, koji je Met Dugi snimio pomoću fotoaparata Canon EOS R10.

Met je odlučio da fotografiše kamen kako bi demonstrirao mogućnosti snimanja u uslovima slabog osvetljenja i slaganja na fotoaparatu EOS R10. „Kamenje je često dom mnoštvu oblika života, uključujući gljivice, mahovinu i lišaje“, kaže on. Ova fotografija je samo jedan kadar u procesu. Snimljeno pomoću Canon EOS R10 sa objektivom Canon RF 100mm F2.8L MACRO IS USM pri 1/100 s, f/5 i ISO 500. © Matt Doogue

Potpuno obrađena grupa od nekoliko slika kamena sa gljivicama i mahovinom, koje je Met Dugi snimio pomoću fotoaparata Canon EOS R10 i obradio u fotoaparatu.

Met se oslanjao na prirodno svetlo za ovu živopisnu makro fotografiju. „Ovo je rezultat kompletne grupe koja je interno obrađena u fotoaparatu EOS R10“, kaže on. Snimljeno pomoću Canon EOS R10 sa objektivom Canon RF 100mm F2.8L MACRO IS USM pri 1/100 s, f/5 i ISO 500. © Matt Doogue

Osvetljenje je važno, bez obzira na to koji metod slaganja fokusa izaberete. Ako nema dovoljno svetla, brzina zatvarača može da bude suviše mala za zamrzavanje pokreta, ali ako dodate previše, rezultat može da bude neprijatan. Za Meta, „prirodno svetlo je odlično za zadržavanje iridescencije i boja subjekta, koje nekad mogu da priguše spoljni izvori svetla.“

Met dodaje spoljno osvetljenje ako dnevno svetlo nije dovoljno. „Stalna svetla (LED) su pristupačna, laka i mogu da se postave bilo gde oko subjekta, što pruža dinamičnije uglove“, kaže on.

Metove postavke slaganja ne menjaju se mnogo, ali prilagođava otvor blende u zavisnosti od veličine subjekta, broja potrebnih kadrova i uvećanja. „ISO osetljivost mi je obično oko 320 kada koristim blic, a brzina zatvarača je približno 1/160 s“, kaže on.

Meni za breketiranje fokusa kompanije Canon otklanja potrebu za nagađanjem pri snimanju više fotografija, dok vrhunska ugrađena funkcija za pravljenje kompozicija sa dubinom na modelima Canon EOS R10 i EOS R7 pojednostavljuje proces, čime vam štedi vreme tako što otklanja potrebu za naknadnom obradom i omogućava da se usredsredite na kreativnije odluke poput kompozicije i ekspozicije. Ručno fokusiranje i dalje predstavlja odličan pristup kada vam je potrebna najveća kontrola.

Met smatra da slaganje fokusa pretvara obično u izvanredno, bez obzira na to koji metod izaberete. „Slaganje fokusa pretvara obično u izvanredno“, kaže on. Od makro snimaka do pejzaža, intuitivne alatke za slaganje fokusa kompanije Canon omogućiće vam da snimate upečatljive slike koje su izuzetno oštre od prednjeg do zadnjeg plana.


Napisale Loren Skot i Andrea Bol

Srodni proizvodi

Srodni članci