A river flowing through a landscape of mossy rocks.

OSNOVE FOTOGRAFISANJA

Kako da upravljate ekspozicijom

Ekspozicija predstavlja meru količine svetla koje pada na senzor fotoaparata i određuje koliko će slika biti svetla ili tamna. Njome možete da upravljate pomoću brzine zatvarača, otvora blende i ISO osetljivosti. Menjanje bilo koje od tih stavki ne utiče samo na ekspoziciju, već i na izgled fotografije.

Fotoaparat obično može da reši sve probleme u vezi sa ekspozicijom pomoću automatskog režima. Međutim, kada naučite kako različiti elementi utiču na fotografije, steći ćete samopouzdanje da preuzmete ručnu kontrolu. Slike koje dobijete kao rezultat toga izdvajaće se od ostalih.

Ovaj video objašnjava kako da koristite otvor blende, brzinu zatvarača i ISO postavke da biste dobili odgovarajuću ekspoziciju i efekat za fotografiju koju snimate.

Otvor blende

Otvor blende predstavlja veličinu otvora na objektivu kroz koji prolazi svetlo. Svaki objektiv ima opseg postavki otvora blende, od velikih do malih. Koristite režim prioriteta blende (Av) da biste upravljali otvorom blende, ali tako da se fotoaparat i dalje brine o ukupnoj ekspoziciji.

Otvor blende meri se putem f-broja. Veliki otvori blende predstavljeni su malim brojevima (kao što je f/2,8), propuštaju više svetla i daju manju dubinu polja (povećano zamućenje iza tačke fokusa). Mali otvori blende predstavljaju se većim brojevima, kao što je f/16, propuštaju manje svetla i daju velike oblasti u fokusu, od prednjeg plana do pozadine.

Srodni članci
Improve your images with HDR photography

OSNOVE FOTOGRAFISANJA

Poboljšajte svoje fotografije uz HDR

Saznajte kako se spaja više slika istog kadra da bi se zabeležili detalji i u najsvetlijim i u najtamnijim delovima slike.

How to create stunning bokeh

OSNOVE FOTOGRAFISANJA

Kako da kreirate zadivljujući „bokeh“

Pratite sledeće savete i trikove da biste postigli prelepo zamućenje pozadine.

canon-get-inspired-exposure-optiona-2-text-1920x1080

Ova dva snimka imaju sličnu ekspoziciju, ali su napravljena pomoću različitih otvora blende. Pogledajte kako je mali otvor blende za sliku sa leve strane stvorio veću dubinu polja sa mnoštvom oblasti u fokusu. Povećavanje otvora blende na slici sa desne strane dovelo je do smanjenja dubine polja, pa je mnogo manja oblast u fokusu.

Brzina zatvarača

Brzina zatvarača predstavlja vremenski period tokom kojeg svetlo pada na senzor. Izražava se u sekundama. Koristite režim prioriteta zatvarača (Tv) da biste upravljali brzinom zatvarača, ali tako da se fotoaparat i dalje brine o ukupnoj ekspoziciji.

Velike brzine zatvarača kao što je 1/1.000 s koriste se za zamrzavanje brze akcije, poput vode koja teče. Male brzine zatvarača koriste se za dodavanje kretanja, poput zamućivanja vode koja teče u potoku.

canon-get-inspired-exposure-optiona-3-text-1920x1080

Uporedite ova dva snimka napravljena sa veoma sličnim ekspozicijama, ali sa različitim brzinama zatvarača. Pogledajte efekat koji mala brzina zatvarača ima na vodu koja teče. Za dugačke ekspozicije potrebno je da koristite stativ ili podršku da biste sprečili podrhtavanje fotoaparata.

ISO

ISO određuje osetljivost senzora na svetlo. Stoga može da se koristi za pojačavanje svetla koje pada na senzor i pruža veću fleksibilnost sa brzinom zatvarača i otvorom blende. ISO obično počinje od cifre 100, koja se povećava sa povećavanjem osetljivosti.

ISO takođe može da ima negativan uticaj na kvalitet slike u vidu zrnatosti ili šuma i „bledih“ boja. Obično je najbolje koristiti niže ISO postavke ako je moguće.

canon-get-inspired-exposure-optiona-4-1920x1080

Scena sa desne strane mnogo je tamnija od one sa leve. Da biste održali dovoljno veliku brzinu zatvarača za snimanje bez stativa, potrebno je da povećate ISO kako biste kompenzovali. Ovog puta na 1.250, što nije prekomerno uticalo na kvalitet slike.

Podešavanje ekspozicije

Upravljanje ekspozicijom podrazumeva postizanje balansa između te tri postavke. Na primer, ako povećate brzinu zatvarača da biste zamrzli brzu akciju, slika može da bude podeksponirana. Da biste kompenzovali, potrebno je da povećate otvor blende. Slično tome, ako smanjite otvor blende da biste postigli maksimalan fokus od prednjeg plana do pozadine, biće potrebno da smanjite brzinu zatvarača. Za održavanje ekspozicije takođe možete da koristite ISO. Ovu vezu ćete često videti ilustrovanu kao trougao ekspozicije.

Točkić za kompenzaciju ekspozicije omogućava vam da posvetlite ili potamnite sliku. Negativna vrednost će smanjiti ekspoziciju i potamniti sliku, a pozitivan broj će povećati ekspoziciju i posvetliti sliku.

canon-get-inspired-exposure-optiona-5-800x534

Očigledno je da ova dva snimka imaju različite ekspozicije uprkos istoj količini svetla u sceni. Snimak sa leve strane je previše taman ili podeksponiran, a snimak sa desne je previše svetao ili preeksponiran. Ekspoziciju je moguće popraviti pomoću kompenzacije ekspozicije.

Podešavanje ekspozicije na ovaj način može da se koristi za postizanje kreativnog efekta. Potamnite slike da biste dodatno naglasili atmosferu i dobili dublje boje, naročito prilikom fotografisanja pejzaža. Povećavanjem ekspozicije ćete posvetliti senke i dobiti moderniji izgled.

Breketiranje ekspozicije omogućava vam da zabeležite scenu sa različitim ekspozicijama i da nakon toga odaberete onu koja vam najviše odgovara. Odaberite između 1 i 3 koraka na skali ekspozicije i omogućite fotoaparatu da obavlja potrebne izmene postavki.

Sledeći put kada uzmete fotoaparat, pokušajte da eksperimentišete sa različitim postavkama i sami se uverite u promene na slikama usled toga.

Slični proizvodi

Srodni članci

Get Inspired predstavlja ključni izvor korisnih fotografskih saveta, vodiča za kupovinu i informativnih intervjua – sve što vam je potrebno da biste pronašli najbolji fotoaparat ili najbolji štampač i pretvorili sledeću kreativnu ideju u stvarnost.

Povratak na sve savete i tehnike