OSNOVE FOTOGRAFISANJA

Kako da upravljate ekspozicijom

Savladajte otvor blende, brzina zatvarača i ISO postavke, za savršene ekspozicije i kreativne efekte.

Da biste razumeli ekspoziciju, možda će vam pomoći da razmišljate o fotoaparatu kao o alatki za prikupljanje svetla. Ekspozicija jednostavno predstavlja količinu svetla koje prolazi. Ako pustimo premalo svetla, slika će biti tamna ili podeksponirana. Previše svetla može da je učini previše svetlom ili preeksponiranom.

Ambijentalno svetlo odbija se od objekata i površina u sceni, a objektiv ga usmerava kroz fotoaparat i na senzor – to je ono što daje sliku. U automatskom ili scenskom režimu, Canon fotoaparati su veoma dobri u utvrđivanju optimalne količine svetla za balansiranu ekspoziciju, ali možemo da postignemo veću kreativnu slobodu ako preuzmemo kontrolu.

Otvor blende

Pas stoji na opalom lišću u ozeleneloj šumi. Snimljeno pomoću objektiva Canon RF 50mm F1.8 STM pri f/20 za veću dubinu polja, pa su pas i pozadina u fokusu.

Ova dva snimka imaju sličnu ekspoziciju, ali su napravljena pomoću različitih otvora blende. Korišćenjem malog otvora za ovu sliku dobija se veća dubina polja sa oštrijom pozadinom. Snimljeno pomoću Canon EOS R6 sa objektivom Canon RF 50mm F1.8 STM pri 1/60 s, f/20 i ISO 20.000.

Pas stoji na opalom lišću u ozeleneloj šumi. Snimljeno pomoću objektiva Canon RF 50mm F1.8 STM pri f/1,8, a mala dubina polja znači da je pas u fokusu dok je pozadina zamućena.

Širenjem otvora blende smanjuje se dubinu polja, pa je mnogo manji deo slike u fokusu, a subjekat se ističe u odnosu na pozadinu i prednji plan. Ovo je situacija u kojoj će se objektiv sa širokim maksimalnim otvorom blende, kao što je Canon RF 50mm F1.8 STM, pokazati korisnim. Snimljeno pomoću Canon EOS R6 sa objektivom Canon RF 50mm F1.8 STM pri 1/80 s, f/1,8 i ISO 160.

Postoje tri faktora koji nam omogućavaju da kontrolišemo ekspoziciju, poznati pod nazivom trougao ekspozicije. Prvi je otvor blende, što je veličina otvora na objektivu koji omogućava prolazak svetla i meri se kao f-broj.

Svaki objektiv ima opseg postavki otvora blende, od velikih do malih. Veliki otvori blende predstavljeni su malim brojevima (kao što je f/2,8), propuštaju više svetla i daju manju dubinu polja (povećano zamućenje iza tačke fokusa). Mali otvori blende predstavljaju se većim brojevima, kao što je f/16, propuštaju manje svetla i daju velike oblasti u fokusu, od prednjeg plana do pozadine.

Brzina zatvarača

Pas šeta stazom prekrivenom lišćem. Pas je zamućen i izvan fokusa zato što se pomerio dok je zatvarač na fotoaparatu Canon EOS R6 bio otvoren.

Velika brzina zatvarača je neophodna za zamrzavanje trenutaka akcije. Ako se subjekat kreće brže od brzine zatvarača, izgledaće zamućeno, kao što je prikazano. Snimljeno pomoću Canon EOS R6 sa objektivom Canon RF 50mm F1.8 STM pri 1/100 s, f/1,8 i ISO 125.

Pas skače kroz lišće u šumi. Iako se pomera, velika brzina zatvarača na modelu Canon EOS R6 znači da je i dalje savršeno fokusiran.

Brzina zatvarača od 1/1.600 s zamrzava kretanje psa. Snimljeno pomoću Canon EOS R6 sa objektivom Canon RF 50mm F1.8 STM pri 1/1600 s, f/1,8 i ISO 1.250.

Drugi faktor u trouglu ekspozicije je brzina zatvarača, što je vremenski period tokom kojeg omogućavamo da svetlo pada na senzor. Poput vode koja prolazi kroz slavinu, što duže zatvarač ostane otvoren, više svetla prolazi kroz njega.

Velika brzina zatvarača (senzor je kratko otvoren) može da bude korisna za snimanje brze akcije, dok mala brzina zatvarača (senzor je dugo otvoren) može da se koristi za kreativne efekte zamućivanja pokreta, kao što su svetlosni tragovi ili crtanje svetlom.

ISO osetljivost i šum

Fotoaparat Canon EOS R6 stoji na stativu na travnatom brdu, sa poljima ispod prikazanim u tražilu.

Prilikom snimanja pejzaža pri večernjem svetlu, ISO 100 daje optimalni kvalitet slike, a uski otvor blende garantuje oštrinu od prednjeg do zadnjeg plana. Međutim, kompromis često predstavlja mala brzina zatvarača koja može da zahteva korišćenje stativa ili fotoaparata sa stabilizacijom slike u telu (IBIS).

Treći faktor u trouglu ekspozicije je ISO osetljivost. Ona nam omogućava da podesimo stepen osetljivosti senzora na svetlo. Niže ISO vrednosti, kao što je ISO 100, daju fotografije boljeg kvaliteta. Visoke ISO vrednosti čine senzor osetljivijim, pa će vam biti potrebno manje svetla za odgovarajuću ekspoziciju. Međutim, kompromis je povećana količina šuma na slici, a na veoma visokim ISO vrednostima kvalitet slike će početi da opada.

Po pravilu, najbolje je koristiti najnižu moguću ISO vrednost, ali moderni Canon fotoaparati imaju vodeće performanse u klasi sa visokom ISO osetljivošću, kako biste lako mogli da snimate sa vrednostima većim od ISO 1.600 i da svakako dobijate prelepo detaljne fotografije pri slabom osvetljenju.

Trougao ekspozicije

Tri ključna faktora u ekspoziciji – otvor blende, brzina zatvarača i ISO – funkcionišu u kombinaciji, pa kada promenite jedan faktor, potrebno je da ga balansirate drugim ako želite da održite istu ekspoziciju ili da prepustite fotoaparatu da kompenzuje. Zbog toga može da bude korisno da o njima razmišljate kao o tri strane trougla. Podesite jednu stranu, a zatim jedna ili obe preostale strane treba takođe da se prilagode, osim ako namenski ne pokušavate da povećate ili smanjite nivo ekspozicije.

Na primer, ako povećate brzinu zatvarača da biste zamrzli brzu akciju, slika može da bude podeksponirana. Da biste kompenzovali, potrebno je da povećate otvor blende ili ISO. Slično tome, ako smanjite otvor blende da biste postigli maksimalan fokus od prednjeg do zadnjeg plana, biće potrebno da smanjite brzinu zatvarača ili ISO. Počnite da razmišljate o ekspoziciji na ovaj način i ubrzo ćete shvatiti da postoji širok opseg postavki koje će za rezultat imati slično eksponiranu fotografiju i da imate kreativnu slobodu da izaberete odgovarajuću kombinaciju za subjekat ili scenu.

Režimi ekspozicije

Ruka drži Canon fotoaparat na otvorenom ispred šumske staze, koja je prikazana na ekranu.

Popularna tehnika snimanja je korišćenje režima Ručno (M) sa automatskom ISO osetljivošću. Na taj način možete da podesite brzinu zatvarača i otvor blende, a da ostavite fotoaparatu da podesi ISO u skladu sa scenom.

Šumska staza sa drvećem koje se nadvija sa obe strane i tri figure koje stoje na suncu u daljini, snimljeno pomoću fotoaparata Canon EOS R6.

Zahvaljujući delikatnom balansu senki i istaknutih delova, ovaj ambijentalni tunel od drveća predstavlja izazov za performanse fotoaparata pri slabom osvetljenju, ali srećom EOS R6 može da snima fotografije visokog kvaliteta čak i pri visokim ISO vrednostima. Snimanje u ručnom režimu pomoću automatske ISO osetljivosti omogućava da brzina zatvarača ostane dovoljno velika da možete da držite fotoaparat u ruci dok se ISO prilagođava slabom osvetljenju scene. Snimljeno pomoću Canon EOS R6 sa objektivom Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM pri 105 mm, 1/80 s, f/7,1 i ISO 1.600.

Canon fotoaparat to olakšava tako što nudi nekoliko režima ekspozicije koji vam omogućavaju da trougao ekspozicije pomerite u jednom ili drugom smeru. U režimu Program (P), vi upravljate ISO postavkom, a fotoaparat bira brzinu zatvarača i otvor blende. Koristite režim Prioritet zatvarača (Tv) kako biste menjali brzinu zatvarača, a fotoaparatu prepustili da brine o ukupnoj ekspoziciji. Slično tome, u režimu Prioritet blende (Av) vi određujete f-broj, a fotoaparat podešava odgovarajuću brzinu zatvarača. Možete da izaberete opciju Automatski ISO ili da sami podesite ISO vrednost. U režimu Ručno (M) možete da podesite bilo koju kombinaciju otvora blende, brzine zatvarača i ISO osetljivosti.

FotoaparatiEOS R sistema takođe imaju režim Fleksibilni prioritet (Fv), koji omogućava naizmenično biranje kontrole otvora blende, brzine zatvarača, kompenzacije ekspozicije i ISO osetljivosti u istom režimu. Kada promenite jednu postavku, ostatak se automatski prilagođava kako bi se održala ispravna ekspozicija, što kontrolu ekspozicije čini mnogo bržom i lakšom.

Podešavanje ekspozicije na ovaj način može da se koristi za postizanje kreativnog efekta. Potamnjivanje fotografija će produbiti boje i dati im tmurniji doživljaj, naročito prilikom fotografisanja pejzaža. Povećavanjem ekspozicije ćete posvetliti senke i dobiti moderniji izgled.

Breketiranje ekspozicije omogućava vam da zabeležite scenu sa različitim ekspozicijama i da nakon toga odaberete onu koja vam najviše odgovara. Odaberite između ±1 i ±3 koraka na skali ekspozicije i omogućite fotoaparatu da obavlja potrebne izmene postavki.

Duge ekspozicije

Fotoaparat Canon EOS R6 postavljen je na stativ i gleda ka vatrometu koji puca iznad mora.

Ekspozicija od dve sekunde ovde zamućuje kretanje talasa i omogućava fotoaparatu da zabeleži nekoliko rafala vatrometa u jednom kadru (pogledajte glavnu sliku).

Kada ima manje svetla, možda ćete morati duže da držite zatvarač otvoren. To je ponekad neophodno, a u drugim slučajevima predstavlja kreativnu opciju koja omogućava zamućenje pokreta u kadru, na primer, da zamuti kretanje vode ili oblaka. Potrebno je da fotoaparat bude savršeno miran, pa su stativ ili stabilna površina neophodni kako bi se sprečilo podrhtavanje fotoaparata. Čak i pritiskanje dugmeta okidača može da dovede do problema, pa je najbolje koristiti daljinsko okidanje pomoću Canon bežičnog daljinskog upravljača BR-E1 ili aplikacije Canon Camera Connect na telefonu kako biste daljinski aktivirali okidač. Aplikacija vam takođe omogućava da snimate Bulb ekspozicije, što vam omogućava da držite okidač otvoren nekoliko minuta ili više, a to je savršeno za snimanje vatrometa ili zvezda noću.

Izazov prilikom snimanja sa dugim ekspozicijama tokom dana predstavlja podešavanje brzine zatvarača tako da se omogući dovoljno kretanja. Idealno je da izaberete brzine zatvarača od više od nekoliko sekundi, pa upamtite da ISO postavku održavate niskom, a otvor blende malim. Takođe pomaže da snimate po tmurnom vremenu ili u senci, odnosno pri kraju dana kada je svetlo prigušenije. Takođe možete da uložite u filter koji se postavlja na kraj objektiva i sprečava određenu količinu svetla da uđe. Najbolji izbor je filter neutralne gustine (ND).

Prenesite ekspoziciju na novi nivo

Ekran fotoaparata Canon EOS R6, sklopljen ka spolja i prikazuje kombinovanje više ekspozicija.

Funkcija višestruke ekspozicije u fotoaparatu Canon EOS R6 daje vam vizuelni prikaz efekta u realnom vremenu tokom snimanja, kako biste mogli da kadrirate više ekspozicija do savršenstva.

Šumarak sa suncem koje sija kroz grane prikazan je isečen u dnu u obliku vrha kamena koji stoji, a to je postignuto pomoću dvostruke ekspozicije u fotoaparatu Canon EOS R6.

Dvostruke ekspozicije u fotoaparatu pružaju neograničen opseg kreativnosti. Za ovaj snimak, podesili smo režim višestruke ekspozicije na „Additive“ i kadrirali stojeći kamen Sarsen naspram svetlog neba, a zatim smo fotoaparat okrenuli naopako i snimili šumarak. Snimanje upečatljivog oblika poput ovog nasuprot svetle pozadine garantuje da će drugi kadar biti ograničen na oblik prvog. Snimljeno pomoću Canon EOS R6 sa objektivom Canon RF 50mm F1.8 STM pri 1/50 s, f/8 i ISO 100.

Kada savladate ekspoziciju, kreativne mogućnosti su neograničene. Većina Canon fotoaparata bez ogledala i DSLR fotoaparata ima režim višestruke ekspozicije, koji vam omogućava da spajate više od jednog kadra. Inspirisana tehnikom višestruke ekspozicije iz ere filma u kojoj bi isti kadar filma bio eksponiran dva ili više puta, ova funkcija vam omogućava da kreirate razne vrste zadivljujućih efekata.

Od tri opcije za spajanje u fotoaparatu, „Additive“ je najsličniji filmskoj tehnici, jer kombinuje vrednosti osvetljenosti, pa bele površine ostaju bele. Prilikom snimanja u ovom režimu potražite smele oblike, snažan kontrast i upečatljive siluete.

Sledeći put kada uzmete fotoaparat, pokušajte da eksperimentišete sa trouglom ekspozicije i sami se uverite u promene na fotografijama usled toga.

Napisao Džejms Paterson

Srodni proizvodi

Srodni članci