ICC Profiles for Canon Pro printers

ICC profili za profesionalne štampače kompanije Canon

Proširite asortiman papira koje podržava vaš profesionalni foto-štampač kompanije Canon instaliranjem dodatnih ICC profila. Ove postavke štampača pružaju podršku za mnoge popularne foto-papire koje je testirala i odobrila kompanija Canon i omogućavaju precizno uklapanje boja između ekrana i papira.

ICC profili

Instalirajte dodatne ICC profile da biste proširili asortiman papira koje vaš profesionalni Canon foto-štampač podržava, što je savršeno za one kojima je potrebna profesionalna završna obrada.

Instaliranje ICC profila

ICC profili za papire kompanije Canon i pojedini papiri trećih strana automatski se instaliraju sa upravljačkim programom štampača. Da biste instalirali dodatne profile za druge popularne foto-papire koje je testirala i odobrila kompanija Canon i pojedine starije modele, preuzmite paket ICC profila za štampač pomoću jedne od donjih veza:

Uputstvo za instalaciju

Instalirajte profile pomoću procedure za operativni sistem koji imate:

Windows: Desnim tasterom miša kliknite na preuzeti ICC profil, a zatim iz menija izaberite opciju „Install Profile“ (Instaliraj profil).

Mac: Kopirajte ICC profile u fasciklu „Profiles“ koja se nalazi u Finder / Go / Computer / [vaš hard disk] / Library / ColorSync

Štampanje pomoću ICC profila

Kada instalirate dodatne ICC profile, moći ćete da ih odaberete u postavkama upravljačkog programa štampača, kao i u drugim profesionalnim aplikacijama za rad sa fotografijama kao što su Adobe Photoshop i Lightroom.

Kako biste sa lakoćom dobili otiske fotografija profesionalnog kvaliteta, možete koristiti namenske programske dodatke kompanije Canon – Print Studio Pro i Professional Print & Layout, koje se besprekorno integrišu u programe Adobe Photoshop i Lightroom, kao i u program Canon Digital Photo Professional.

ICC Profiles for Canon Pro printers

Vrsta medija

U odeljku „Tip medija“ izaberite naziv za foto-papire kompanije Canon ili tip papira za druge papire (tj. drugi sjajni papir, umetnički papir ili platno). Ispravne postavke tipa medija za svaki odobreni papir naznačene su u tabeli podržanih papira za vaš štampač, kao i u priručniku koji ste dobili sa paketom ICC profila.

ICC Profiles for Canon Pro printers

Upravljanje bojama

Izbor odgovarajućeg ICC profila
Podesite režim boje na „Use ICC Profile“ (Koristi ICC profil)
Podesite profil štampača na „Auto“ (Automatski) za papire kompanije Canon ili sa liste izaberite instalirani ICC profil koji odgovara izabranom papiru.
Odaberite željeni način iscrtavanja. Opcija „Perceptual“ (Perceptualno) se preporučuje za najbolje uklapanje boja između ekrana i otiska.

Izvori papira

U zavisnosti od tipa, težine i debljine papira, papir bi trebalo ubaciti u automatsko gornje / zadnje ležište ili u otvor za ručno ubacivanje. Ispravne postavke ćete pronaći u tabeli podržanih papira za vaš štampač, kao i u priručniku koji ste dobili sa paketom ICC profila.

ICC Profiles for Canon Pro printers

Gornje / zadnje ležište:

Napravljeno za sjajne, „lustre“ i mat papire formata od 10x15 cm do A2*, automatsko zadnje ležište nalazi se sa gornje strane štampača i može odjednom da primi do 20 listova foto-papira.

ICC Profiles for Canon Pro printers

Otvor za ručno ubacivanje

Napravljen za deblje i teže papire, kao i za medije širine 17”*, otvor za ručno ubacivanje nalazi se sa zadnje strane štampača i omogućava uvlačenje pojedinačnih listova papira ili platna.

* Samo PRO-1000 podržava papir formata A2 / širine 17”

Foto-papiri PRO-1000

Canson Infinity

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Preporučena margina
CANSON INFINITY PHOTOART HD Canvas 400g/m2 Canon PRO-1000/500 za Canson Infinity PhotoArt HD Canvas 400 Platno
PRO-1000_500_CansonInfinity Ručno ubacivanje
PhotoArtHDCanvas400
CANSON INFINITY Montval AQUARELLE 310 g/m2 Canon PRO-1000/500 za Canson Infinity Montval Aquarelle 310 Izuzetno teški umetnički papir
PRO-1000_500_CansonInfinity Ručno ubacivanje
MontvalAquarelle310
CANSON INFINITY PLATINE FIBRE RAG 310g/m2 Canon PRO-1000/500 za Canson Infinity Platine Fibre Rag 310 Teški foto-papir 25 mm
PRO-1000_500_CansonInfinity Ručno ubacivanje
PlatineFibreRag310
CANSON INFINITY BARYTA PHOTOGRAPHIQUE 310 g/m2 Canon PRO-1000/500 za Canson Infinity Baryta Photographique 310 Teški foto-papir 25 mm
PRO-1000_500_CansonInfinity Ručno ubacivanje
BarytaPhotographique310

Hahnemuhle

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Preporučena margina
Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m2 Canon PRO-1000/500 za Hahnemuhle Museum Etching 350 umetnički papir najviše gustine
PRO-1000_500_Hahnemuhle Ručno ubacivanje
MuseumEtching350
Hahnemuhle German Etching 310 g/m2 Canon PRO-1000/500 za Hahnemuhle German Etching 310 umetnički papir najviše gustine 25 mm
PRO-1000_500_Hahnemuhle Ručno ubacivanje
GermanEtching310
Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m2 Canon PRO-1000/500 za Hahnemuhle Photo Rag 308 umetnički papir najviše gustine 25 mm
PRO-1000_500_Hahnemuhle Ručno ubacivanje
PhotoRag308
Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305 g/m2 Canon PRO-1000/500 za Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305 umetnički papir najviše gustine 25 mm
PRO-1000_500_Hahnemuhle Ručno ubacivanje
PhotoRagUltraSmooth305
Hahnemuhle FineArt Pearl 285 g/m2 Canon PRO-1000/500 za Hahnemuhle FineArt Pearl 285 Teški foto-papir 25 mm
PRO-1000_500_Hahnemuhle Ručno ubacivanje
FineArtPearl285
Hahnemuhle FineArt Baryta 325 g/m2 Canon PRO-1000/500 za Hahnemuhle FineArt Baryta 325 Teški foto-papir
PRO-1000_500_Hahnemuhle Ručno ubacivanje
FineArtBaryta325
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 g/m2 Canon PRO-1000/500 za Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 umetnički papir najviše gustine
PRO-1000_500_Hahnemuhle Ručno ubacivanje
PhotoRagBrightWhite310
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g/m2 Canon PRO-1000/500 za Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 Teški foto-papir
PRO-1000_500_Hahnemuhle Ručno ubacivanje
PhotoRagBaryta315

Moab

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Preporučena margina
MOAB Entrada Rag Natural 300 Canon PRO-1000/500 za Moab Entrada Rag Natural 300 umetnički papir najviše gustine 25 mm
PRO-1000_500_MoabEntradaRag Ručno ubacivanje
Natural300
MOAB Lasal EXHIBITION LUSTER 300 Canon PRO-1000/500 za Moab Lasal Exhibition Luster 300 Lagani foto-papir
PRO-1000_500_MoabLasal Zadnje ležište
ExhibitionLuster300

Gekko

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Preporučena margina
GEKKO Blue Label Canon PRO-1000/500 za Pictorico Blue Label 285 Lagani foto-papir
PRO-1000_500_Pictorico Zadnje ležište
BlueLabel285

Magiclee

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Preporučena margina
Magiclee Silver Rag 300 g/m2 Canon PRO-1000/500 za Magiclee Silver Rag 300 Teški foto-papir 25 mm
PRO-1000_500_Magiclee Ručno ubacivanje
SilverRag300

Foto-papiri PRO-100/PRO-100S

Donje tabele sadrže listu popularnih foto-papira koji su testirani i odobreni za upotrebu sa štampačima kompanije Canon, kao i odgovarajuće tipove medija i postavke ležišta za papir. ICC profili za ove papire nalaze se u paketu za preuzimanje.


Canson Infinity

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
Canson Infinity BFK RIVES 310 g/m2 Canon PRO-100 za Canson Infinity BFK RIVES 310 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250 g/m2 Canon PRO-100 za Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson Infinity Edition Etching Rag 310 g/m2 Canon PRO-100 za Canson Infinity Edition Etching Rag 310 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson Infinity Rag Photographique 210 g/m2 Canon PRO-100 za Canson Infinity Rag Photographique 210 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson Infinity Baryta Photographique 310 g/m2 Canon PRO-100 za Canson Infinity Baryta Photographique 310 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240 g/m2 Canon PRO-100 za Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson PhotoArt HD Canvas 400 g/m2 Canon PRO-100 za Canson PhotoArt HD Canvas 400 Platno Ručno ubacivanje

Hahnemuhle

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
Hahnemuhle FineArt Pearl 285 g/m2 Canon PRO-100 za Hahnemuhle FineArt Pearl 285 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 g/m2 Canon PRO-100 za Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Hahnemuhle FineArt Baryta 325 g/m2 Canon PRO-100 za Hahnemuhle FineArt Baryta 325 Drugi sjajni papir Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Photo Rag Pearl 320 g/m2 Canon PRO-100 za Hahnemuhle Photo Rag Pearl 320 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g/m2 Canon PRO-100 za Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Baryta FB 350 g/m2 Canon PRO-100 za Hahnemuhle Baryta FB 350 Drugi sjajni papir Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Leonardo Canvas 390 g/m2 Canon PRO-100 za Hahnemuhle Leonardo Canvas 390 Platno Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 g/m2 Canon PRO-100 za Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 Platno Ručno ubacivanje

ILFORD GALERIE

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 g/m2 Canon PRO-100 za ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 g/m2 Canon PRO-100 za ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 g/m2 Canon PRO-100 za ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310 g/m2 Canon PRO-100 za ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310 g/m2 Canon PRO-100 za ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215 g/m2 Canon PRO-100 za ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290 g/m2 Canon PRO-100 za ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290 g/m2 Canon PRO-100 za ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310 g/m2 Canon PRO-100 za ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište

Museo

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
Museo Silver Rag 300 g/m2 Canon PRO-100 za Museo Silver Rag 300 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Museo MAX 250 g/m2 Canon PRO-100 za Museo MAX 250 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje

PICTRAN

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
PICTRAN BARYTA Canon PRO-100 za PICTRAN BARYTA Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
PICTRAN KYOKUSHI Canon PRO-100 za PICTRAN KYOKUSHI Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje

Pictorico

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
Pictorico ART Kenaf Paper (132) Canon PRO-100 za Pictorico ART Kenaf Paper 132 Drugi umetnički papir 1 Zadnje ležište
Pictorico Pro Hi-Gloss White Film Canon PRO-100 za Pictorico Pro Hi-Gloss White Film Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper Canon PRO-100 za Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Canon PRO-100 za Pictorico PRO Photo Canvas Heavy Weight Drugi sjajni papir Zadnje ležište
Pictorico PRO Photo Canvas Canon PRO-100 za Pictorico PRO Photo Canvas Drugi sjajni papir Zadnje ležište
Pictorico GEKKO Blue Canon PRO-100 za Pictorico GEKKO Blue Drugi sjajni papir Zadnje ležište

Moab

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
Moab Entrada Rag Natural 300 Canon PRO-100 za Moab Entrada Rag Natural 300 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Moab Entrada Rag Natural 190 Canon PRO-100 za Moab Entrada Rag Natural 190 Drugi umetnički papir 1 Zadnje ležište
Moab Entrada Rag Bright 300 Canon PRO-100 za Moab Entrada Rag Bright 300 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Moab Entrada Rag Bright 190 Canon PRO-100 za Moab Entrada Rag Bright 190 Drugi umetnički papir 1 Zadnje ležište
Moab Lasal Photo Gloss 270 Canon PRO-100 za Moab Lasal Photo Gloss 270 Drugi sjajni papir Ručno ubacivanje
Moab Colorado Fiber Satine 245 Canon PRO-100 za Moab Colorado Fiber Satine 245 Drugi sjajni papir Ručno ubacivanje
Moab Colorado Fiber Gloss 245 Canon PRO-100 za Moab Colorado Fiber Gloss 245 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 Canon PRO-100 za Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 Platno Ručno ubacivanje

Brilliant

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
Brilliant Supreme Lustre Canon PRO-100 za Brilliant Supreme Lustre Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Inkpress

Naziv papira

ICC profil Vrsta medija Izvor papira
Inkpress Luster Canon PRO-100 za Inkpress Luster Drugi sjajni papir Ručno ubacivanje

Foto-papiri PRO-10/PRO-10S

Canson Infinity

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
Canson Infinity BFK RIVES 310 g/m2 Canon PRO-10 za Canson Infinity BFK RIVES 310 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250 g/m2 Canon PRO-10 za Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson Infinity Edition Etching Rag 310 g/m2 Canon PRO-10 za Canson Infinity Edition Etching Rag 310 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson Infinity Rag Photographique 210 g/m2 Canon PRO-10 za Canson Infinity Rag Photographique 210 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson Infinity Baryta Photographique 310 g/m2 Canon PRO-10 za Canson Infinity Baryta Photographique 310 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240 g/m2 Canon PRO-10 za Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson PhotoArt HD Canvas 400 g/m2 Canon PRO-10 za Canson PhotoArt HD Canvas 400 Platno Ručno ubacivanje

Hahnemuhle

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 g/m2 Canon PRO-10 za Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m2 Canon PRO-10 za Hahnemuhle Photo Rag 308 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m2 Canon PRO-10 za Hahnemuhle Museum Etching 350 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Hahnemuhle German Etching 310 g/m2 Canon PRO-10 za Hahnemuhle German Etching 310 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Hahnemuhle FineArt Baryta 325 g/m2 Canon PRO-10 za Hahnemuhle FineArt Baryta 325 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g/m2 Canon PRO-10 za Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Baryta FB 350 g/m2 Canon PRO-10 za Hahnemuhle Baryta FB 350 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 g/m2 Canon PRO-10 za Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 Platno Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Monet Canvas 410 g/m2 Canon PRO-10 za Hahnemuhle Monet Canvas 410 Platno Ručno ubacivanje

ILFORD GALERIE

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 g/m2 Canon PRO-10 za ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 g/m2 Canon PRO-10 za ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 g/m2 Canon PRO-10 za ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310 g/m2 Canon PRO-10 za ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310 g/m2 Canon PRO-10 za ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215 g/m2 Canon PRO-10 za ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290 g/m2 Canon PRO-10 za ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290 g/m2 Canon PRO-10 za ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310 g/m2 Canon PRO-10 za ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište

Museo

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
Museo Silver Rag 300 g/m2 Canon PRO-10 za Museo Silver Rag 300 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Museo MAX 250 g/m2 Canon PRO-10 za Museo MAX 250 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
PICTRAN
Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
PICTRAN BARYTA Canon PRO-10 za PICTRAN BARYTA Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
PICTRAN KYOKUSHI Canon PRO-10 za PICTRAN KYOKUSHI Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje

Pictorico Pro

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
Pictorico Pro Hi-Gloss White Film Canon PRO-10 za Pictorico Pro Hi-Gloss White Film Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper Canon PRO-10 za Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Canon PRO-10 za Pictorico PRO Photo Canvas Heavy Weight Drugi sjajni papir Zadnje ležište
Pictorico PRO Photo Canvas Canon PRO-10 za Pictorico PRO Photo Canvas Drugi sjajni papir Zadnje ležište
Pictorico GEKKO Blue Canon PRO-10 za Pictorico GEKKO Blue Drugi sjajni papir Zadnje ležište

Moab

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
Moab Entrada Rag Natural 300 Canon PRO-10 za Moab Entrada Rag Natural 300 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Moab Entrada Rag Natural 190 Canon PRO-10 za Moab Entrada Rag Natural 190 Drugi umetnički papir 1 Zadnje ležište
Moab Entrada Rag Bright 300 Canon PRO-10 za Moab Entrada Rag Bright 300 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Moab Entrada Rag Bright 190 Canon PRO-10 za Moab Entrada Rag Bright 190 Drugi umetnički papir 1 Zadnje ležište
Moab Lasal Photo Gloss 270 Canon PRO-10 za Moab Lasal Photo Gloss 270 Drugi sjajni papir Ručno ubacivanje
Moab Colorado Fiber Satine 245 Canon PRO-10 za Moab Colorado Fiber Satine 245 Drugi sjajni papir Ručno ubacivanje
Moab Colorado Fiber Gloss 245 Canon PRO-10 za Moab Colorado Fiber Gloss 245 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 Canon PRO-10 za Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 Platno Ručno ubacivanje

Brilliant

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
Brilliant Supreme Lustre Canon PRO-10 za Brilliant Supreme Lustre Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje

Inkpress

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
Inkpress Luster Canon PRO-10 za Inkpress Luster Drugi sjajni papir Ručno ubacivanje

Innova

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
Innova Smooth Cotton High White 100% pamuk, 315 g/m2 Canon PRO-10 za Innova Smooth Cotton High White 315 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje

Foto-papiri PRO-1

Donje tabele sadrže listu popularnih foto-papira koji su testirani i odobreni za upotrebu sa štampačima kompanije Canon, kao i odgovarajuće tipove medija i postavke ležišta za papir. ICC profili za ove papire nalaze se u paketu za preuzimanje.


Canson INFINITY

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
Canson INFINITY BFK RIVES 310 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za Canson INFINITY BFK RIVES 310 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson INFINITY ARCHES VELIN MUSEUM RAG 250 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za Canson ARCHES VELIN MUSEUM RAG 250 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson INFINITY EDITION ETCHING RAG 310 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za Canson EDITION ETCHING RAG 310 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson INFINITY RAG PHOTOGRAPHIQUE 210 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za Canson RAG PHOTOGRAPHIQUE 210 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson INFINITY Montval AQUARELLE 310 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za Canson Montval AQUARELLE 310 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson INFINITY BARYTA PHOTOGRAPHIQUE 310 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za Canson BARYTA PHOTOGRAPHIQUE 310 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Canson INFINITY ARCHES AQUARELLE RAG 240 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za Canson ARCHES AQUARELLE RAG 240 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Canson PhotoArt HD Canvas 400 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za Canson PhotoArt HD Canvas 400 Platno Ručno ubacivanje

Hahnemuhle

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
Hahnemuhle William Turner 310 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za Hahnemuhle William Turner 310 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Hahnemuhle William Turner 190 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za Hahnemuhle William Turner 190 Drugi umetnički papir 1 Zadnje ležište
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za Hahnemuhle Photo Rag 308 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za Hahnemuhle Museum Etching 350 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Hahnemuhle German Etching 310 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za Hahnemuhle German Etching 310 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Hahnemuhle FineArt Baryta 325 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za Hahnemuhle FineArt Baryta 325 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Baryta FB 350 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za Hahnemuhle Baryta FB 350 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 Platno Ručno ubacivanje
Hahnemuhle Monet Canvas 410 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za Hahnemuhle Monet Canvas 410 Platno Ručno ubacivanje

ILFORD GALERIE

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za ILFORD GALERIE SMOOTH PEARL 290 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za ILFORD GALERIE SMOOTH GLOSS 290 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za ILFORD GALERIE GOLD FIBRE SILK 310 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH PEARL 310 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za ILFORD GALERIE SMOOTH PEARL 310 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH GLOSS 310 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za ILFORD GALERIE SMOOTH GLOSS 310 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH HIGH GLOSS 215 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za ILFORD GALERIE SMOOTH HIGH GLOSS 215 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH PEARL 290 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za ILFORD GALERIE SMOOTH PEARL 290 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH GLOSS 290 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za ILFORD GALERIE SMOOTH GLOSS 290 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
ILFORD GALERIE Prestige GOLD FIBRE SILK 310 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za ILFORD GALERIE GOLD FIBRE SILK 310 Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište

MUSEO

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
MUSEO Silver Rag 300 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za MUSEO Silver Rag 300 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje

PICTRAN

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
PICTRAN BARYTA Canon PRO-1 v1-1 novo za PICTRAN BARYTA Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
PICTRAN KYOKUSHI Canon PRO-1 v1-1 novo za PICTRAN KYOKUSHI Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje

Pictorico

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Canon PRO-1 v1-1 novo za Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište
Pictorico PRO Photo Canvas Canon PRO-1 v1-1 novo za Pictorico PRO Photo Canvas Drugi sjajni papir (široke margine) Zadnje ležište

MOAB

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
Somerset Enhanced Textured 225 Canon PRO-1 v1-1 novo za Somerset Enhanced Textured 225 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
MOAB Entrada Rag Natural 300 Canon PRO-1 v1-1 novo za MOAB Entrada Rag Natural 300 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
MOAB Entrada Rag Bright 300 Canon PRO-1 v1-1 novo za MOAB Entrada Rag Bright 300 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje
MOAB Lasal Photo Gloss 270 Canon PRO-1 v1-1 novo za MOAB Lasal Photo Gloss 270 Drugi sjajni papir Ručno ubacivanje
MOAB Colorado Fiber Satine 245 Canon PRO-1 v1-1 novo za MOAB Colorado Fiber Satine 245 Drugi sjajni papir Ručno ubacivanje
MOAB Colorado Fiber Gloss 245 Canon PRO-1 v1-1 novo za vMOAB Colorado Fiber Gloss 245 Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje
MOAB Anasazi Canvas Premium Matte 350 Canon PRO-1 v1-1 novo za MOAB Anasazi Canvas Premium Matte 350 Platno Ručno ubacivanje

Brilliant

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
Brilliant Supreme Lustre Paper Ultimate Canon PRO-1 v1-1 novo za Brilliant Supreme Lustre Paper Ultimate Drugi sjajni papir (široke margine) Ručno ubacivanje

Inkpress

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
Inkpress Luster Canon PRO-1 v1-1 novo za Inkpress Luster Drugi sjajni papir Ručno ubacivanje

INNOVA

Naziv papira ICC profil Vrsta medija Izvor papira
INNOVA Smooth Cotton High White 315 g/m2 Canon PRO-1 v1-1 novo za INNOVA Smooth Cotton High White 315 Drugi umetnički papir 1 Ručno ubacivanje

Print Studio Pro

Programski dodatak Print Studio Pro kompanije Canon obezbeđuje savršenu vezu između slike i krajnjeg odštampanog proizvoda u radnom procesu. Kompatibilan sa štampačima serija PIXMA PRO i imagePROGRAF PRO, ovaj jedinstveni softver je namenski dizajniran za profesionalne štampače kompanije Canon i omogućava vam da sa lakoćom dobijete otiske fotografija vrhunskog kvaliteta.

Saznajte više

Image

Professional Print & Layout

Održite nijanse, oštrinu i preciznu reprodukciju boja uz pomoć ovog profesionalnog softvera. Uz ugrađenu podršku za DPRAW za štampanje u pravoj visokoj definiciji i funkciju za HDR štampanje, napravite slike u visokoj definiciji savršene za prikazivanje ili prodaju.

Saznajte više

Image

Ponuda uz profesionalni asortiman

Održite visoki kvalitet i dajte vašim otiscima profesionalnu završnu obradu i dugovečnost uz originalna Canon mastila i naš asortiman Canon profesionalnog foto-papira.

Podrška za profesionalne štampače kompanije Canon

Odgovorite na sledećih 5 pitanja i mi ćemo vam preporučiti užu listu odgovarajućih fotoaparata.

Saznajte više

Možda će vas takođe interesovati...