SOFTVER I DODATNA KOMPONENTA

Softver i dodatna komponenta za EOS VR SISTEM

Otkrijte kako da kreirate obuhvatajući trodimenzionalni sadržaj pomoću kompatibilnog EOS fotoaparata punog formata i objektiva RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE, uz korišćenje jednostavnijeg i efikasnijeg radnog procesa sa EOS VR SISTEMOM.
EOS VR Utility

Softver i dodatna komponenta za EOS VR SISTEM

EOS VR Utility

Ono što je nekada bio složen proces poravnavanja, sinhronizacije i povezivanja sa više kamera/sistema datoteka sada je mnogo lakše zahvaljujući EOS VR Utility1 kompanije Canon koji konverziju stereoskopskog materijala i fotografija za uređivanje i reprodukciju pretvara u mnogo efikasniji proces.
EOS VR Utility

Ekvirektangularna konverzija

Da biste ispravno doživeli VR materijal od 180° ili fotografiju pomoću VR kompleta za glavu, neophodno je da zamenite mesto slika za levo i desno oko i da obavite ekvirektangularnu konverziju dve kružne slike „riblje oko“. Ova ekvirektangularna konverzija zahteva da koristite EOS VR Utility kompanije Canon i efektivno „ispravlja“ dve kružne slike „riblje oko“ u dve „uporedne“ kvadratne slike (standardni format za VR datoteke slike od 180°) spremne za gledanje na VR kompletu za glavu ili za uređivanje u kompatibilnoj softverskoj aplikaciji ili NLE sistemu. Polje za potvrdu u softveru EOS VR Utility omogućava korisnicima da se prebacuju između konvertovanih i nekonvertovanih prikaza.

Osnovno uređivanje

Pregledajte i reprodukujte datoteku filma dok obeležavate željene početne i krajnje tačke za izvoz.

EOS VR Utility
EOS VR utility

Više opcija za izvoz

Datoteke filmova mogu da se izvezu u različite rezolucije i profesionalne kodeke, uključujući DPX i ProRes datoteke, spremne za uređivanje i doterivanje u kompatibilnoj NLE aplikaciji, kao što je Adobe Premiere Pro. Fotografije se izvoze u obliku JPEG datoteka.

EOS VR dodatna komponenta za Adobe Premiere Pro

Nova EOS VR dodatna komponenta za Adobe Premiere Pro1 omogućava autorima sadržaja da konvertuju i uređuju direktno iz NLE aplikacije i obavljaju specijalizovane zadatke kao što su doterivanje i uređivanje.
Dodatna komponenta EOS VR adobe premiere pro

Zašto Premiere Pro?

Premiere Pro kompanije Adobe je vodeća aplikacija na tržištu za kreiranje bogatog, obuhvatajućeg VR sadržaja. Canon EOS VR dodatna komponenta za Adobe Premiere Pro omogućava vam da automatski obavite ekvirektangularnu konverziju, uz veoma jednostavan uvoz VR datoteka u jednom jednostavnom koraku. Konvertovane datoteke se zatim mogu jednostavno dodati na vremensku liniju i uređivati i doterivati na uobičajeni način, spremne za konačni izvoz i distribuciju.

Pretplatite se i dobijte više

Svi korisnici mogu da uživaju u besplatnom probnom periodu i da konvertuju fotografije i video zapise kraće od dva minuta. Međutim, prilikom izvoza video zapisa od dva minuta ili dužih pomoću softvera EOS VR Utility, odnosno uvoza preko EOS VR dodatne komponente za Adobe Premiere Pro, potrebna je pretplata. Ako se pretplatite na EOS VR Utility i EOS VR dodatnu komponentu za Adobe Premiere Pro, možete da pristupite naprednijim i profesionalnim funkcijama aplikacija, kao što su:

  • Konverzija video zapisa dužih od dva minuta
  • Izvoz DPX / Pro Res filmova visokog kvaliteta

EOS VR Utility

Srodni proizvodi

  1. EOS VR Utility i EOS VR dodatna komponenta za Adobe Premiere Pro potrebni su za obavljanje ekvirektangularne konverzije snimljenih VR slika od 180° sa kompatibilne Canon kamere. Za pristup svim naprednijim funkcijama i kodecima za izvoz može da bude potrebna pretplata.
  2. Možda će biti potrebno najnovije ažuriranje firmvera za VR kompatibilnost

    IMAJTE U VIDU DA SE OVAJ SOFTVER SISTEMA VIRTUELNE REALNOSTI MOŽE RAZLIKOVATI OD KOMERCIJALNIH PROIZVODA.