Učinite animaciju kadar-po-kadar izvanrednom

stop-motion-camera-firmware

Učinite animaciju kadar-po-kadar izvanrednom

Učinite animaciju kadar-po-kadar izvanrednom

Novi firmver za animaciju kadar-po-kadar povećava rezoluciju prikaza uživo na 1920x1280 sa uobičajene rezolucije kod kompanije Canon od 960x640, kada je povezan sa kompatibilnim softverom za animaciju kadar-po-kadar, kao što je Dragonframe. To olakšava animatorima da potvrde fokus i kretanje unutar svakog kadra.

pro-stop-motion-8

Veći prikaz uživo

Prikaz uživo je od ključne važnosti za animatore koji kreiraju filmove kadar-po-kadar. Animatori koriste daljinski prikaz uživo sa kamere za pregledanje kritičnih detalja i donošenje odluka u okviru softvera za animaciju kadar-po-kadar, kao što je Dragonframe. Firmver kompanije Canon za animaciju kadar-po-kadar povećava prikaz uživo na 1920 x 1280 – pomaže animatorima da vide suptilne pokrete radi dobijanja prefinjene animacije.

USB isticanje ručnog fokusa

Kompanija Canon je dodala isticanje ručnog fokusa preko USB veze radi funkcionisanja sa softverom za animaciju kadar-po-kadar, kao što je Dragonframe.

Isticanje fokusa preko celog ekrana omogućava animatoru da precizno zabeleži fine detalje i da prilagodi željenu dubinu polja.

Kritični fokus na očima subjekta (pomoću crvene ivice) animatoru pruža pouzdanje da se scena odvija kao što je planirano.

Larger Live View

Zaključavanje otvora blende

Podesite vrednost otvora blende pomoću funkcije zaključavanja otvora blende u softveru Dragonframe. Ova funkcija otvora blende kojom upravlja računar smanjuje treperenje u vezi sa otvorom blende, koje može da pokvari animacije.

Aperture Lock

Memorija položaja fokusa

Funkcija memorije položaja fokusa omogućava precizno ručno fokusiranje subjekta putem računarske kontrole i softvera Dragonframe. Korisnik može da podesi položaj fokusa koji je moguće programirati kako bi se osiguralo da neće biti promena fokusa prilikom animiranja tokom nekoliko dana. Memorija položaja fokusa dostupna je sa svim EOS RF objektivima.

Focus Position Memory

Grafikon za poređenje standardnog firmvera i firmvera za animaciju kadar-po-kadar

EOS R i EOS RP funkcije Standardni firmver Firmver za animaciju kadar-po-kadar
Rezolucija prikaza uživo 960 x 640 1920 x 1280
Isticanje ručnog fokusa u režimu prikaza uživo
HDMI izlaz
Memorija položaja fokusa
Zaključavanje otvora blende

Važne informacije u vezi sa instaliranim firmverom za animaciju kadar-po-kadar na modelima EOS R i EOS RP:

 • HDMI izlaz nije dostupan
 • [Performanse prikaza] nije moguće podesiti
 • Ekran za snimanje ne može da se prikaže u rezoluciji 1920 x 1280 piksela i funkcija isticanja ručnog fokusa neće se pojaviti čak ni ako su [MF peaking settings] (Postavke isticanja ručnog fokusa) podešene na [On] (Uključeno) pod sledećim uslovima: 
  • Kada se koristi EF-S objektiv
  • Kada je podešena opcija [Multiple exposure] (Višestruka ekspozicija)
  • Kada je [Cropping/aspect ratio] (Isecanje / razmera) podešeno na [1.6x (crop)] (1,6x (opsecanje))
  • Kada je ekran za snimanje uvećan
  • Kada nastavite da držite dugme okidača nakon snimanja

Srodni proizvodi

Možda će vas takođe interesovati